வார்ப்புரு:COVID-19 testing by country

Note to editors: don't specify Units value unless you're confident about it.

COVID-19 testing statistics by country
நாடு or region தேதி[a] Tested அலகுகள்[b] Confirmed
(cases)
Confirmed /
tested,
%
Tested /
population,
%
Confirmed /
population,
%
மேற்.
ஆப்கானித்தான் 17 டிச 2020 154,767 samples 49,621 32.1 0.40 0.13 [1]
அல்பேனியா 18 பிப் 2021 428,654 samples 96,838 22.6 15.0 3.4 [2]
அல்சீரியா 2 நவ 2020 230,553 samples 58,574 25.4 0.53 0.13 [3][4]
அந்தோரா 18 அக் 2021 218,626 samples 15,367 7.0 282 19.8 [5]
அங்கோலா 12 மார் 2021 399,228 samples 20,981 5.3 1.3 0.067 [6]
அன்டிகுவா பர்பியுடா 6 மார் 2021 15,268 samples 832 5.4 15.9 0.86 [7]
அர்கெந்தீனா 21 அக் 2021 24,692,114 samples 5,277,525 21.4 54.4 11.6 [8]
ஆர்மீனியா 21 அக் 2021 1,940,194 samples 288,906 14.9 65.7 9.8 [9]
ஆத்திரேலியா 20 அக் 2021 41,564,096 samples 149,398 0.36 166 0.60 [10]
ஆஸ்திரியா 20 அக் 2021 93,236,363 samples 780,611 0.84 1,047 8.8 [11]
அசர்பைஜான் 22 அக் 2021 5,081,920 samples 511,974 10.1 51.3 5.2 [12]
பகாமாசு 18 அக் 2021 152,961 samples 22,048 14.4 39.7 5.7 [13]
பகுரைன் 20 அக் 2021 6,747,276 samples 276,334 4.1 430 17.6 [14]
வங்காளதேசம் 24 ஜூலை 2021 7,417,714 samples 1,151,644 15.5 4.5 0.70 [15]
பார்படோசு 19 அக் 2021 364,535 samples 13,934 3.8 127 4.9 [16]
பெலருஸ் 21 அக் 2021 9,252,143 samples 580,029 6.3 97.5 6.1 [17]
பெல்ஜியம் 21 அக் 2021 21,075,005 samples 1,305,678 6.2 183 11.3 [18]
பெலீசு 20 அக் 2021 293,222 samples 24,948 8.5 71.8 6.1 [19][20]
பெனின் 4 மே 2021 595,112 samples 7,884 1.3 5.1 0.067 [21]
பூட்டான் 20 அக் 2021 1,182,264 samples 2,617 0.22 159 0.35 [22]
பொலிவியா 20 அக் 2021 2,551,268 cases 508,166 19.9 22.3 4.4 [23]
பொசுனியா எர்செகோவினா 21 அக் 2021 1,278,729 samples 247,182 19.3 37.4 7.2 [24]
போட்சுவானா 20 அக் 2021 1,796,128 184,051 10.2 79.7 8.2 [25][26]
பிரேசில் 19 பிப் 2021 23,561,497 samples 10,081,676 42.8 11.2 4.8 [27][28]
புரூணை 2 ஆக 2021 153,804 samples 338 0.22 33.5 0.074 [29]
பல்காரியா 20 அக் 2021 5,162,258 samples 555,077 10.8 74.3 8.0 [30]
புர்க்கினா பாசோ 4 மார் 2021 158,777 samples 12,123 7.6 0.76 0.058 [3][31]
புருண்டி 5 ஜன 2021 90,019 884 0.98 0.76 0.0074 [32]
கம்போடியா 1 ஆக 2021 1,812,706 77,914 4.3 11.2 0.48 [33]
கமரூன் 18 பிப் 2021 942,685 samples 32,681 3.5 3.6 0.12 [3]
கனடா 21 அக் 2021 45,394,359 samples 1,693,152 3.7 120 4.5 [34]
சாட் 2 மார் 2021 99,027 samples 4,020 4.1 0.72 0.029 [3][35]
சிலி 21 அக் 2021 22,937,980 samples 1,676,019 7.3 120 8.8 [36]
சீனா[c] 31 ஜூலை 2020 160,000,000 cases 87,655 0.055 11.1 0.0061 [37][38]
கொலம்பியா 21 அக் 2021 26,405,615 samples 4,986,249 18.9 54.7 10.3 [39][40]
கோஸ்ட்டா ரிக்கா 20 அக் 2021 2,524,241 samples 554,604 22.0 50.5 11.1 [41]
குரோவாசியா 21 அக் 2021 3,004,531 cases 436,189 14.5 73.7 10.7 [42]
கியூபா 20 அக் 2021 10,274,903 samples 941,562 9.2 90.7 8.3 [43][44]
சைப்பிரசு[d] 24 செப் 2021 9,420,908 samples 117,868 1.3 1,091 13.7 [45]
செக் குடியரசு 21 அக் 2021 11,258,337 samples 1,718,808 15.3 105 16.1 [46]
பரோயே தீவுகள்.}} 20 அக் 2021 42,851,848 samples 371,286 0.87 736 6.4 [47][48]
சீபூத்தீ 22 அக் 2021 233,081 13,436 5.8 25.3 1.5 [49]
டொமினிக்கா 18 அக் 2021 85,379 cases 4,366 5.1 119 6.1 [50]
டொமினிக்கன் குடியரசு 21 அக் 2021 2,167,853 samples 374,722 17.3 19.9 3.4 [51]
காங்கோ 28 பிப் 2021 124,838 25,961 20.8 0.14 0.029 [3][52]
எக்குவடோர் 23 ஜூலை 2021 1,627,189 samples 480,720 29.5 9.5 2.8 [53]
எகிப்து 23 ஜூலை 2021 3,137,519 samples 283,947 9.1 3.1 0.28 [3][54]
எல் சால்வடோர் 21 அக் 2021 1,347,189 samples 112,290 8.3 20.8 1.7 [55]
எக்குவடோரியல் கினி 19 அக் 2021 236,713 13,097 5.5 18.1 1.00 [56]
எசுத்தோனியா 20 அக் 2021 2,048,430 samples 175,782 8.6 154 13.2 [57]
எசுவாத்தினி 16 செப் 2021 349,921 45,274 12.9 30.8 4.0 [58]
எத்தியோப்பியா 24 ஜூன் 2021 2,981,185 samples 278,446 9.3 2.6 0.24 [59]
பரோயே தீவுகள் 20 அக் 2021 455,000 samples 1,410 0.31 873 2.7 [60]
பிஜி 13 மே 2021 70,732 samples 165 0.23 7.9 0.018 [61]
பின்லாந்து 19 அக் 2021 7,334,870 samples 151,787 2.1 132 2.7 [62]
பிரான்சு[e][f] 22 அக் 2021 152,291,110 samples 7,114,572 4.7 233 10.9 [63]
காபோன் 23 ஜூலை 2021 958,807 samples 25,325 2.6 3.1 0.082 [64]
காம்பியா 15 பிப் 2021 43,217 samples 4,469 10.3 2.0 0.21 [65]
தெற்கு ஒசேத்தியா.}} 22 அக் 2021 4,688,720 samples 684,337 14.6 126 179.8 [66]
செருமனி 7 ஜூலை 2021 65,247,345 samples 3,733,519 5.7 77.8 4.5 [67][68]
கானா 3 ஜூலை 2021 1,305,749 samples 96,708 7.4 4.2 0.31 [69]
கிரேக்கம் 22 அக் 2021 24,318,320 samples 711,728 2.9 226 6.6 [70]
கிறீன்லாந்து 22 அக் 2021 84,263 samples 841 1.00 150 1.50 [71]
கிரெனடா 11 மே 2021 28,684 161 0.56 25.7 0.14 [72]
குவாத்தமாலா 19 அக் 2021 2,800,027 samples 591,460 21.1 16.2 3.4 [73]
கினி 21 ஜூலை 2021 494,898 samples 24,878 5.0 3.8 0.19 [3][74]
கினி-பிசாவு 12 அக் 2021 99,984 6,123 6.1 5.3 0.33 [75]
கயானா 19 அக் 2021 340,480 cases 34,608 10.2 43.3 4.4 [76]
எயிட்டி 19 செப் 2021 117,578 cases 21,540 18.3 1.0 0.19 [77]
படிமம்:Flag of Honduras (2008 Olympics).svg ஒண்டுராசு 21 அக் 2021 1,090,270 samples 373,589 34.3 11.4 3.9 [78]
அங்கேரி 21 அக் 2021 7,217,103 samples 841,227 11.7 74.7 8.7 [79]
ஐசுலாந்து 21 அக் 2021 1,114,623 samples 12,827 1.2 306 3.5 [80]
இந்தியா Error in Template:Dts: '19 செப்டம்பர் 2021' is an invalid date 55,36,21,766 samples 3,37,66,707 6.1 40.1 2.4 [81][82]
இந்தோனேசியா Error in Template:Dts: '21 அக்டோபர் 2021' is an invalid date 2,96,66,843 cases 42,37,834 14.3 11.0 1.6 [83][83]
ஈரான் 22 அக் 2021 34,551,206 samples 5,844,589 16.9 41.5 7.0 [84]
ஈராக்கு 21 அக் 2021 15,622,446 samples 2,042,117 13.1 38.8 5.1 [85]
அயர்லாந்து 14 மே 2021 4,729,538 samples 254,870 5.4 96.1 5.2 [86]
இசுரேல் 21 அக் 2021 28,688,056 samples 1,320,962 4.6 313 14.4 [87]
இத்தாலி 22 அக் 2021 100,153,800 samples 4,733,557 4.7 166 7.8 [88]
கோட் டிவார் 3 மார் 2021 429,177 samples 33,285 7.8 1.6 0.13 [89]
ஜமேக்கா 19 அக் 2021 628,049 samples 87,723 14.0 23.0 3.2 [90]
யப்பான் 1 மார் 2021 8,487,288 432,773 5.1 6.7 0.34 [91]
ஜோர்தான் 6 ஜூன் 2021 7,407,053 samples 739,847 10.0 69.5 6.9 [92]
கசக்கஸ்தான் 28 மே 2021 11,575,012 samples 385,144 3.3 62.1 2.1 [93]
கென்யா 5 மார் 2021 1,322,806 samples 107,729 8.1 2.8 0.23 [94]
கொசோவோ 31 மே 2021 611,357 cases 107,410 17.6 33.8 5.9 [95]
குவைத் 21 அக் 2021 4,654,108 samples 412,449 8.9 108 9.6 [96]
கிர்கிசுத்தான் 10 பிப் 2021 695,415 samples 85,253 12.3 10.7 1.3 [97]
லாவோஸ் 1 மார் 2021 114,030 cases 45 0.039 1.6 0.00063 [98]
லாத்வியா 5 செப் 2021 3,630,095 samples 144,518 4.0 189 7.5 [99]
லெபனான் 14 ஜூன் 2021 4,599,186 samples 542,649 11.8 67.4 8.0 [100]
லெசோத்தோ 26 ஆக 2021 146,630 14,395 9.8 7.3 0.72 [101]
லைபீரியா 17 ஜூலை 2021 128,246 5,396 4.2 2.5 0.11 [102]
லிபியா 19 அக் 2021 1,722,140 samples 351,756 20.4 25.1 5.1 [3][103]
லித்துவேனியா 20 அக் 2021 5,636,952 samples 379,438 6.7 202 13.6 [104][105]
லக்சம்பர்க்[g] 20 அக் 2021 3,568,594 samples 80,462 2.3 570 12.9 [106]
மடகாசுகர் 19 பிப் 2021 119,608 cases 19,831 16.6 0.46 0.076 [107]
மலாவி 28 செப் 2021 408,065 samples 61,528 15.1 2.1 0.32 [108]
மலேசியா 7 செப் 2021 23,705,425 cases 1,880,734 7.9 72.3 5.7 [109]
மாலைத்தீவு 20 அக் 2021 1,601,440 samples 86,419 5.4 287 15.5 [110][111]
மாலி 7 ஜூலை 2021 322,504 samples 14,449 4.5 1.6 0.071 [3][112]
மால்ட்டா 8 செப் 2021 1,211,456 samples 36,606 3.0 245 7.4 [113]
மூரித்தானியா 16 ஏப் 2021 268,093 18,103 6.8 6.1 0.41 [114]
மொரிசியசு 22 நவ 2020 289,552 samples 494 0.17 22.9 0.039 [115]
மெக்சிக்கோ 15 அக் 2021 10,503,678 cases 3,749,860 35.7 8.2 2.9 [116]
மல்தோவா[h] 20 அக் 2021 1,936,794 samples 321,682 16.6 73.4 12.2 [117]
மங்கோலியா 10 ஜூலை 2021 3,354,200 cases 136,053 4.1 100 4.1 [118]
மொண்டெனேகுரோ 10 மே 2021 394,388 samples 98,449 25.0 62.5 15.6 [119][120]
மொரோக்கோ 22 அக் 2021 9,981,184 cases 943,652 9.5 27.0 2.6 [121]
மொசாம்பிக் 22 ஜூலை 2021 688,570 samples 105,866 15.4 2.2 0.34 [122]
மியான்மர் 16 செப் 2021 4,047,680 samples 440,741 10.9 7.4 0.81 [123]
நமீபியா 21 அக் 2021 737,368 samples 128,444 17.4 26.8 4.7 [124]
நேபாளம் Error in Template:Dts: 'வார்ப்புரு:COVID-19 pandemic in Nepal' is an invalid date வார்ப்புரு:COVID-19 pandemic in Nepal samples வார்ப்புரு:COVID-19 pandemic in Nepal Formatting error: invalid input when rounding Formatting error: invalid input when rounding Formatting error: invalid input when rounding [125]
நெதர்லாந்து 6 ஜூலை 2021 14,526,293 cases 1,692,834 11.7 83.4 9.7 [126]
நியூ கலிடோனியா 3 செப் 2021 41,962 samples 136 0.32 15.7 0.050 [127]
நியூசிலாந்து 22 அக் 2021 3,870,822 samples 5,090 0.13 77.7 0.102 [128][129]
நைஜர் 22 பிப் 2021 79,321 cases 4,740 6.0 0.35 0.021 [130]
நைஜீரியா 28 பிப் 2021 1,544,008 samples 155,657 10.1 0.75 0.076 [131]
வட கொரியா 25 நவ 2020 16,914 cases 0 0 0.066 0 [132]
மாக்கடோனியக் குடியரசு 1 ஜூலை 2021 881,870 samples 155,689 17.7 42.5 7.5 [133][134]
வடக்கு சைப்பிரசு[i] 19 அக் 2021 3,291,835 samples 21,198 0.64 1,010 6.5 [135]
நோர்வே 21 அக் 2021 8,049,310 samples 198,157 2.5 150 3.7 [136]
ஓமான் 28 அக் 2020 509,959 samples 114,434 22.4 11.0 2.5 [137]
பாக்கித்தான் 5 மார் 2021 9,173,593 samples 588,728 6.4 4.2 0.27 [138]
பலத்தீன் நாடு 22 அக் 2021 2,603,021 samples 450,969 17.3 51.5 8.9 [139]
பனாமா 20 அக் 2021 4,004,156 samples 470,855 11.8 95.9 11.3 [140]
பப்புவா நியூ கினி 17 பிப் 2021 47,490 cases 961 2.0 0.53 0.011 [141]
பரகுவை 21 அக் 2021 1,882,456 samples 460,646 24.5 26.4 6.5 [142]
பெரு 22 அக் 2021 18,728,728 samples 2,194,132 11.7 57.1 6.7 [143]
பிலிப்பீன்சு 20 அக் 2021 22,362,734 samples 2,735,369 12.2 22.1 2.7 [144][145]
போலந்து 22 அக் 2021 21,758,129 samples 2,961,923 13.6 56.7 7.7 [146]
போர்த்துகல் 20 அக் 2021 19,473,371 samples 1,081,856 5.6 189 10.5 [147]
கத்தார் 21 அக் 2021 2,777,653 cases 238,271 8.6 96.4 8.3 [148]
உருமேனியா 29 ஜன 2021 5,405,393 samples 724,250 13.4 27.9 3.7 [149]
உருசியா 21 அக் 2021 202,768,431 samples 8,131,164 4.0 138 5.5 [150][151]
உருவாண்டா 6 அக் 2021 2,885,812 samples 98,209 3.4 22.3 0.76 [152]
செயிண்ட் கிட்சும் நெவிசும் 26 ஆக 2021 30,231 cases 995 3.3 57.6 1.9 [153]
செயிண்ட் லூசியா 21 அக் 2021 84,461 samples 12,331 14.6 46.4 6.8 [154]
செயின்ட் வின்செண்டு 18 அக் 2021 83,917 cases 4,627 5.5 76.1 4.2 [155]
சான் மரீனோ 18 அக் 2021 81,542 samples 5,475 6.7 238 16.0 [156]
சவூதி அரேபியா 20 அக் 2021 29,885,716 samples 548,065 1.8 85.8 1.6 [157]
செனிகல் 12 ஜூலை 2021 624,502 samples 46,509 7.4 3.9 0.29 [158]
செர்பியா 20 அக் 2021 6,070,752 cases 1,070,705 17.6 87.2 15.4 [159]
சிங்கப்பூர் 3 ஆக 2021 16,206,203 samples 65,315 0.40 284 1.1 [160][161]
சிலோவாக்கியா 21 அக் 2021 3,812,685 samples 446,305 11.7 69.9 8.2 [162]
சுலோவீனியா 19 அக் 2021 1,664,586 samples 312,316 18.8 79.5 14.9 [163]
தென்னாப்பிரிக்கா 24 மே 2021 11,378,282 cases 1,637,848 14.4 19.2 2.8 [164][165]
தென் கொரியா 1 மார் 2021 6,592,010 samples 90,029 1.4 12.7 0.17 [166]
தெற்கு சூடான் 26 மே 2021 164,472 10,688 6.5 1.3 0.084 [167]
எசுப்பானியா 1 ஜூலை 2021 54,128,524 samples 3,821,305 7.1 116 8.2 [168][169]
இலங்கை 30 மார் 2021 2,384,745 samples 93,128 3.9 10.9 0.43 [170][171]
சூடான் 7 ஜன 2021 158,804 samples 23,316 14.7 0.36 0.053 [3]
சுவீடன் 24 மே 2021 9,996,795 samples 1,074,751 10.8 96.8 10.4 [172][173]
சுவிட்சர்லாந்து[j] 21 அக் 2021 11,452,601 samples 861,123 7.5 133 10.0 [174]
தைவான்[k] 22 அக் 2021 7,219,822 samples 16,357 0.23 30.6 0.069 [175]
தன்சானியா 18 நவ 2020 3,880 509 13.1 0.0065 0.00085 [3]
தாய்லாந்து 4 மார் 2021 1,579,597 cases 26,162 1.7 2.3 0.038 [176]
டோகோ 16 அக் 2021 533,105 25,886 4.9 6.2 0.30 [177]
டிரினிடாட்
டொபாகோ
21 அக் 2021 378,161 cases 54,881 14.5 27.7 4.0 [178]
தூனிசியா 23 ஆக 2021 2,893,625 samples 703,732 24.3 24.5 6.0 [179]
துருக்கி 2 ஜூலை 2021 61,236,294 samples 5,435,831 8.9 73.6 6.5 [180]
உகாண்டா 11 பிப் 2021 852,444 samples 39,979 4.7 1.9 0.087 [181]
உக்ரைன் 22 அக் 2021 13,854,545 samples 2,725,385 19.7 33.0 6.5 [182]
ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 21 அக் 2021 90,465,056 samples 739,018 0.82 942 7.7 [183]
ஐக்கிய இராச்சியம் 22 அக் 2021 325,510,859 samples 8,689,949 2.7 482 12.9 [184]
ஐக்கிய அமெரிக்கா 9 ஆக 2021 512,152,348 samples 35,940,893 7.0 155 10.9 [185][186]
உருகுவை 21 அக் 2021 3,745,627 samples 391,700 10.5 108 11.3 [187]
உசுபெக்கிசுதான் 7 செப் 2020 2,630,000 samples 43,975 1.7 7.7 0.13 [188]
வெனிசுவேலா 30 மார் 2021 3,179,074 samples 159,149 5.0 11.0 0.55 [189]
வியட்நாம் 10 அக் 2021 25,610,939 samples 839,662 3.3 25.9 0.85 [190]
சாம்பியா 21 அக் 2021 2,558,636 samples 209,589 8.2 14.7 1.2 [191]
சிம்பாப்வே 21 அக் 2021 1,476,125 samples 132,540 9.0 9.9 0.89 [3][192]
 1. Local time.
 2. For some countries it is unclear whether they report samples or cases. One person tested twice is recorded as one case and two samples.
 3. Excluding தைவான்.
 4. வடக்கு சைப்பிரசைத் தவிர்த்து.
 5. Excluding Overseas France.
 6. Testing data from 4 May to 12 May is missing because of the transition to the new reporting system SI-DEP.
 7. Data for residents only.
 8. Excluding Transnistria.
 9. வடக்கு சைப்பிரசு is not recognized as a இறைமையுள்ள நாடு by any country except துருக்கி.
 10. Includes data for லீக்கின்ஸ்டைன்.
 11. Not a United Nations member.
Template documentation

This template is used to provide data for COVID-19 testing § Testing statistics by country.

மேற்கோள்கள்

 1. "M&E – Health Information System General Directorate – National Diseases Surveillance and Response" (17 December 2020).
 2. "COVID19/ Ministria e Shëndetësisë: 736 të vaksinuar, 3935 testime, 991 të shëruar, 1112 raste të reja dhe 17 humbje jete në 24 orët e fundit" (sq) (18 February 2021).
 3. 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 "Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)".
 4. "Documentation: Rapport de Situation Sur L'Epidemie de Coronavirus COVID-19" (fr) (2 November 2020).
 5. "COVID-19 Dashboard" (21 October 2021).
 6. "COVID-19: Angola Com 58 Novas Infecções e 44 Recuperados" (pt) (4 March 2021).
 7. "COVID-19 Antigua & Barbuda Dashboard" (6 March 2021).
 8. "Sala de Situaciόn Coronavirus online" (es) (21 October 2021).
 9. {{cite web}} வார்ப்புருவை பயன்படுத்துகையில் title = , url = என்பவற்றைக் கட்டாயம் குறிப்பிடவேண்டும்."" (hy) (21 October 2021).
 10. "Coronavirus (COVID-19) current situation and case numbers" (20 October 2021).
 11. "Coronavirus" (de) (20 October 2021).
 12. "Azərbaycanda Carı Vəzıyyət" (az) (22 October 2021).
 13. "News and Press Releases: COVID-19 Report Update" (19 October 2021).
 14. {{cite web}} வார்ப்புருவை பயன்படுத்துகையில் title = , url = என்பவற்றைக் கட்டாயம் குறிப்பிடவேண்டும்."" (ar) (20 October 2021).
 15. "Bangladesh Covid-19 Update" (24 July 2021).
 16. "COVID-19 Update" (20 October 2021).
 17. {{cite web}} வார்ப்புருவை பயன்படுத்துகையில் title = , url = என்பவற்றைக் கட்டாயம் குறிப்பிடவேண்டும்."" (ru) (21 October 2021).
 18. "Epistat COVID19 Belgian Dashboard" (22 October 2021).
 19. "COVID-19 Update" (7 October 2021).
 20. "Coronavirus (COVID-19) By the Numbers" (20 October 2021).
 21. "Informations coronavirus (covid-19)" (fr) (5 May 2021).
 22. "National Situational Update on COVID-19" (20 October 2021).
 23. "Reporte COVID-19 en Bolivia" (es) (20 October 2021).
 24. "Službene informacije o koronavirusu u BiH" (bs) (21 October 2021).
 25. "COVID-19 Botswana Dashboard" (20 October 2021).
 26. "BW government on Facebook" (3 December 2020).
 27. "COVID-19 Testes" (pt) (19 February 2021).
 28. "Coronavírus Brasil" (pt) (19 February 2021).
 29. "Press Release on the Current Situation of the COVID-19 Infection in Brunei Darussalam" (2 August 2021).
 30. {{cite web}} வார்ப்புருவை பயன்படுத்துகையில் title = , url = என்பவற்றைக் கட்டாயம் குறிப்பிடவேண்டும்."" (bg) (21 October 2021).
 31. "Communiqué Coronavirus (COVID-19) au Burkina Faso" (fr) (5 March 2021).
 32. "Update on COVID-19" (fr) (5 January 2021).
 33. {{cite web}} வார்ப்புருவை பயன்படுத்துகையில் title = , url = என்பவற்றைக் கட்டாயம் குறிப்பிடவேண்டும்."" (km) (1 August 2021).
 34. "Coronavirus disease (COVID-19): Outbreak update".
 35. "Communiqué N*320 de la Coordination Nationale de Riposte Sanitaire" (fr) (2 March 2021).
 36. "Cifras Oficiales: COVID-19" (es) (21 October 2021).
 37. (in zh). 6 August 2020. http://www.gov.cn/xinwen/2020-08/06/content_5532720.htm. 
 38. "Aug 1: Daily briefing on novel coronavirus cases in China" (1 August 2020).
 39. "#COVID19 en Colombia 28-01-2021" (es) (17 January 2021).
 40. "#ReporteCOVID19" (es) (21 October 2021).
 41. "Situación Nacional COVID-19" (es) (22 October 2021).
 42. "xxx novih slučajeva u protekla 24 sata, u bolnicama ukupno xxx osoba" (hr) (21 October 2021).
 43. "Covid19CubaData" (es) (18 July 2021).
 44. "Coronavirus en Cuba" (es) (21 October 2021).
 45. {{cite web}} வார்ப்புருவை பயன்படுத்துகையில் title = , url = என்பவற்றைக் கட்டாயம் குறிப்பிடவேண்டும்."" (el) (24 September 2021).
 46. "Přehled situace v ČR: COVID-19" (cs) (21 October 2021).
 47. "Tal og overvågning over coronavirus/COVID-19 – Sundhedsstyrelsen" (da) (20 October 2021).
 48. "Statens Serum Institut COVID-19 – Danmark" (da) (20 October 2021).
 49. "Poit de Presse Sur La Situation COVID19 Par Le Secrétaire De La Santé Dr Meeke Mohamed Moussa" (fr) (22 October 2021).
 50. "Commonwealth of Dominica Coronavirus [COVID-19 Report]" (19 October 2021).
 51. "Boletin Especial 484 COVID 19" (es) (22 October 2021).
 52. "Situation Épidémiologique en RDC" (fr) (28 February 2021).
 53. "Situación Nacional Por COVID-19 Infografía N°400" (es) (23 July 2021).
 54. "facebook.com/EgyMohpSpokes" (ar) (23 July 2021).
 55. "Situación nacional COVID-19" (es) (22 October 2021).
 56. "Estadísticas COVID-19" (es) (20 October 2021).
 57. "Koroonakaart" (20 October 2021).
 58. "COVID-19 Eswatini Dashboard" (16 September 2021).
 59. {{cite web}} வார்ப்புருவை பயன்படுத்துகையில் title = , url = என்பவற்றைக் கட்டாயம் குறிப்பிடவேண்டும்."" (am) (24 July 2021).
 60. "Corona í Føroyum" (en) (21 October 2021).
 61. "COVID-19 Update" (13 May 2021).
 62. "Confirmed coronavirus cases (COVID-19) in Finland" (19 October 2021).
 63. "info coronavirus covid-19-carte et donnes covid 19 en france" (fr) (22 October 2021).
 64. "Situation Épidémiologique au Gabon" (fr) (23 July 2021).
 65. "The Gambia COVID-19 Outbreak Situational Report" (15 February 2021).
 66. {{cite web}} வார்ப்புருவை பயன்படுத்துகையில் title = , url = என்பவற்றைக் கட்டாயம் குறிப்பிடவேண்டும்."" (ka) (22 October 2021).
 67. "Robert Koch-Institut: COVID-19-Dashboard" (7 July 2021).
 68. "Tabellen zu Testzahlen, Testkapazitäten und Probenrückstau pro Woche" (XLSX) (7 July 2021).
 69. "Situation Update, COVID-19 Outbreak in Ghana" (3 July 2021).
 70. {{cite web}} வார்ப்புருவை பயன்படுத்துகையில் title = , url = என்பவற்றைக் கட்டாயம் குறிப்பிடவேண்டும்."" (el) (22 October 2021).
 71. "Coronavirus i Grønland" (da) (22 October 2021).
 72. "COVID-19 Update | Grenada Dashboard". 11 May 2021. https://www.facebook.com/HealthGrenada/. 
 73. "Situación de COVID-19 en Guatemala" (es) (20 October 2021).
 74. "Republique de Guinee COVID-19 Décompte des cas" (fr) (23 July 2021).
 75. "Situação Epidemiológica Da Covid-19 Na Guiné-Bissau" (pt) (12 October 2021).
 76. "Guyana COVID-19 Dashboard" (20 October 2021).
 77. "Surveillance de la COVID-19, Haiti, 2020-2021" (fr) (19 September 2021).
 78. "Estadística Nacional de Coronavirus COVID-19" (es) (21 October 2021).
 79. "Tájékoztató oldal a koronavírusról" (hu). Cabinet Office of the Prime Minister (21 October 2021).
 80. "COVID-19 in Iceland – Statistics" (21 October 2021).
 81. "SARS-CoV-2 (COVID-19) Testing: Status Update".
 82. "Ministry of Health and Family Welfare".
 83. 83.0 83.1 "Peta Sebaran".
 84. "Health Ministry's Updates on COVID-19" (22 October 2021).
 85. "الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق ليوم السبت الموافق ٥ كانون الاول ٢٠٢٠" (in ar). 21 October 2021. https://www.facebook.com/MOH.GOV.IQ/. 
 86. "Ireland's COVID-19 Data Hub" (14 May 2021).
 87. {{cite web}} வார்ப்புருவை பயன்படுத்துகையில் title = , url = என்பவற்றைக் கட்டாயம் குறிப்பிடவேண்டும்."" (he). Ministry of Health (21 October 2021).
 88. "22 Ottobre 2021 – Aggiornamento casi Covid-19" (it) (22 October 2021).
 89. "Point de la situation de la COVID-19 au 3/03/2021" (fr) (3 March 2021).
 90. "COVID-19 Clinical Management Summary" (20 October 2021).
 91. {{cite web}} வார்ப்புருவை பயன்படுத்துகையில் title = , url = என்பவற்றைக் கட்டாயம் குறிப்பிடவேண்டும்."" (ja) (1 March 2021).
 92. "corona.moh.gov.jo/en". 6 June 2021. https://corona.moh.gov.jo/en. 
 93. {{cite web}} வார்ப்புருவை பயன்படுத்துகையில் title = , url = என்பவற்றைக் கட்டாயம் குறிப்பிடவேண்டும்."" (ru) (29 May 2021).
 94. "twitter.com/MOH_Kenya". 5 March 2021. https://twitter.com/MOH_Kenya/status/1367835125753450498. 
 95. "facebook.com/IKSHPK" (sq) (31 May 2021).
 96. "twitter.com/KUWAIT_MOH". 21 October 2021. https://twitter.com/KUWAIT_MOH. 
 97. {{cite web}} வார்ப்புருவை பயன்படுத்துகையில் title = , url = என்பவற்றைக் கட்டாயம் குறிப்பிடவேண்டும்."" (ky) (10 February 2021).
 98. "ຄະນະສະເພາະກິດ COVID-19" (lo) (1 March 2021).
 99. "Covid-19 infekcijas izplatība Latvijā" (lv) (5 September 2021).
 100. {{cite web}} வார்ப்புருவை பயன்படுத்துகையில் title = , url = என்பவற்றைக் கட்டாயம் குறிப்பிடவேண்டும்."" (ar). Ministry of Information (14 June 2021).
 101. "COVID-19 Statistics" (26 August 2021).
 102. "#LiBCOVID19 Case Update" (19 July 2021).
 103. {{cite web}} வார்ப்புருவை பயன்படுத்துகையில் title = , url = என்பவற்றைக் கட்டாயம் குறிப்பிடவேண்டும்."" (ar) (20 October 2021).
 104. "Koronavirusas (COVID-19)" (lt) (21 October 2021).
 105. "Korona Stop" (en) (16 May 2021).
 106. "Coronavirus – Rapport Journalier" (fr). Government of Luxembourg (21 October 2021).
 107. "COVID-19: Fivoaran'ny antontan'isa teto Madagasikara ny 13 Febroary ka hatramin'ny 19 Febroary 2021" (fr, mg) (22 February 2021).
 108. "COVID-19 Situation Update As of 3rd March 2021" (28 September 2021).
 109. "Situasi Terkini" (ms) (7 September 2021).
 110. "COVID-19 Case Updates". 20 October 2021. https://twitter.com/HPA_MV. 
 111. "COVID-19 Local Updates" (in en). 29 January 2021. https://covid19.health.gov.mv/en/?c=0. 
 112. "Communique N°364 du Ministere de la Sante et du Développment Social Sur Le Suivi des Actions de Prevention et de Riposte Face a la Maladie a Coronvirus." (fr) (7 July 2021).
 113. "COVID-19 Malta" (8 September 2021).
 114. "المعطيات العامة للحالة الوبائية" (ar) (17 April 2021).
 115. "Covid-19 : Communiqués" (23 October 2020).
 116. "Covid-19 México" (es) (15 October 2021).
 117. "Comunicate" (ro) (20 October 2021).
 118. {{cite web}} வார்ப்புருவை பயன்படுத்துகையில் title = , url = என்பவற்றைக் கட்டாயம் குறிப்பிடவேண்டும்."" (mn) (10 July 2021).
 119. "Uživo: COVID-19" (cnr) (28 July 2020).
 120. "Novosti" (cnr) (11 May 2021).
 121. {{cite web}} வார்ப்புருவை பயன்படுத்துகையில் title = , url = என்பவற்றைக் கட்டாயம் குறிப்பிடவேண்டும்."" (ar) (22 October 2021).
 122. "Boletim diário COVID-19 Nº379" (pt) (22 July 2021).
 123. "Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Surveillance Dashboard (Myanmar)" (my) (16 September 2021).
 124. "COVID-19 update" (22 October 2021).
 125. "COVID-19 Dashboard" (en). Ministry of Health and Population (Nepal).
 126. "Epidemiologische situatie van COVID-19 in Nederland" (nl) (6 July 2021).
 127. "Info coronavirus Covid-19" (fr) (4 September 2021).
 128. "COVID-19: Testing data" (22 October 2021).
 129. "COVID-19: Current cases" (22 October 2021).
 130. "#Covid19Niger Bilan du 22/02/2021" (fr) (22 February 2021).
 131. "Coronavirus COVID-19 Microsite" (28 February 2021).
 132. (in ru). 2 December 2020. https://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=r&Seq_Code=64023. 
 133. {{cite web}} வார்ப்புருவை பயன்படுத்துகையில் title = , url = என்பவற்றைக் கட்டாயம் குறிப்பிடவேண்டும்."" (mk) (1 July 2021).
 134. {{cite web}} வார்ப்புருவை பயன்படுத்துகையில் title = , url = என்பவற்றைக் கட்டாயம் குறிப்பிடவேண்டும்."" (mk) (27 June 2021).
 135. "COVID-19 Genel Durum" (tr) (19 October 2021).
 136. "Dags- og ukerapporter om koronavirussykdom (covid-19)" (no) (21 October 2021).
 137. "Oman conducts over 500,000 COVID-19 tests since the start of pandemic" (28 October 2020).
 138. "Pakistan Cases Details". Ministry of National Health Services Regulations and Coordination (5 March 2021).
 139. {{cite web}} வார்ப்புருவை பயன்படுத்துகையில் title = , url = என்பவற்றைக் கட்டாயம் குறிப்பிடவேண்டும்."" (ar) (22 October 2021).
 140. "Compartimos la actualización de datos sobre #COVID19 en nuestro país. Parte 1." (es) (20 October 2021).
 141. "Official COVID-19 Info Website" (20 February 2021).
 142. "Reportes – COVID19" (es). Ministe132 280rio de Salud Pública y Bienestar Social (Ministry of Public Health and Social Welfare) (22 October 2021).
 143. "Sala Situacional" (es) (23 October 2021).
 144. "COVID-19 Tracker" (20 October 2021).
 145. "COVID-19 Tracker" (16 April 2021).
 146. "diagnostyka pod kątem koronawirusa" (pl) (22 October 2021).
 147. "Ponto de Situação Atual em Portugal" (pt). Ministry of Health (20 October 2021).
 148. "COVID19 Home" (21 October 2021).
 149. "Buletin informativ" (ro) (29 January 2021).
 150. {{cite web}} வார்ப்புருவை பயன்படுத்துகையில் title = , url = என்பவற்றைக் கட்டாயம் குறிப்பிடவேண்டும்."" (ru) (21 October 2021).
 151. {{cite web}} வார்ப்புருவை பயன்படுத்துகையில் title = , url = என்பவற்றைக் கட்டாயம் குறிப்பிடவேண்டும்."" (ru) (21 October 2021).
 152. "Amakuru Mashya | Update" (6 October 2021).
 153. "COVID-19 Updates" (27 August 2021).
 154. "Saint Lucia's COVID-19 Dashboard" (21 October 2021).
 155. "COVID-19 Report" (19 October 2021).
 156. "Aggiornamento Settimanale Dati Epidemia COVID-19 a San Marino" (it) (18 October 2021).
 157. "COVID 19 Dashboard: Saudi Arabia" (20 October 2021).
 158. "Riposte à l’épidémie du nouveau coronavirus COVID-19, Sénégal" (fr) (12 July 2021).
 159. "Coronavirus COVID-19" (20 October 2021).
 160. "Updates on COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) Local Situation" (3 August 2021).
 161. "COVID-19 Situation Report" (2 March 2020).
 162. "Covid-19 in graphs". Office of the Deputy Prime Minister of the Slovak Republic for Investments and Informatization (21 October 2021).
 163. "Dnevno spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (COVID-19)" (sl) (20 October 2021).
 164. "COVID-19 South African coronavirus news and information." (24 May 2021).
 165. "COVID-19 statistics in South Africa" (24 May 2021).
 166. {{cite web}} வார்ப்புருவை பயன்படுத்துகையில் title = , url = என்பவற்றைக் கட்டாயம் குறிப்பிடவேண்டும்."" (ko). Ministry of Health and Welfare (1 March 2021).
 167. "Update on COVID-19 Response" (26 May 2021).
 168. "La pandemia del coronavirus, en datos, mapas y gráficos" (es) (1 July 2021).
 169. "Resumen de la situación - Pruebas de laboratorio" (es) (5 July 2021).
 170. "COVID-19 Situation Report" (31 March 2021).
 171. "COVID-19 : Live Situational Analysis Dashboard of Sri Lanka" (31 March 2021).
 172. "Veckorapport om covid-19, vecka 20" (sv). Public Health Agency of Sweden (28 May 2021).
 173. "Folkhalsomyndigheten Antal fall av Covid-19" (sv). Public Health Agency of Sweden (1 February 2021).
 174. "COVID-19 Switzerland" (en) (21 October 2021).
 175. "Taiwan Centers for Disease Control" (23 October 2021).
 176. {{cite web}} வார்ப்புருவை பயன்படுத்துகையில் title = , url = என்பவற்றைக் கட்டாயம் குறிப்பிடவேண்டும்."" (th) (4 March 2021).
 177. "Coronavirus Au Togo" (fr) (16 October 2021).
 178. "COVID-19 Update Trinidad and Tobago" (21 October 2021).
 179. {{cite web}} வார்ப்புருவை பயன்படுத்துகையில் title = , url = என்பவற்றைக் கட்டாயம் குறிப்பிடவேண்டும்."" (ar, fr) (24 August 2021).
 180. "Türkıye COVID-19 Hasta Tablosu" (tr) (2 July 2021).
 181. "COVID-19 Daily Updates" (12 February 2021).
 182. "COVID-19 pandemic in Ukraine". Cabinet of Ministers of Ukraine (22 October 2021).
 183. "COVID-19 Information Center – Ministry of Health and Prevention – UAE" (21 October 2021).
 184. "Coronavirus (COVID-19) in the UK" (22 October 2021).
 185. "COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University" (9 August 2021).
 186. "Covid Tracking US Daily" (11 March 2021).
 187. "Visualizador de casos coronavirus COVID-19 en Uruguay" (es) (21 October 2021).
 188. (in ru). 11 September 2020. https://www.gazeta.uz/ru/2020/09/11/covid-stats/. 
 189. "Día 353 de la lucha contra la COVID-19" (es) (30 March 2021).
 190. "COVID-19 in Viet Nam Situation Report 32" (en). WHO (13 October 2021).
 191. "Daily #COVID19 update" (21 October 2021).
 192. "COVID-19 update" (21 October 2021).