முசுலிம் மக்கள்தொகை அடிப்படையில் நாடுகளின் பட்டியல்

விக்கிப்பீடியா:பட்டியலிடல்

முசுலிம்கள் உலகின் இரண்டாவது பெரிய சமயக் குழுவாகும். 2010 ஆம் ஆண்டு தரவுப்படி,[1][2] இசுலாம் 1.57 பில்லியன் பின்பற்றுவோரைக் கொண்டு, உலக சனத்தொகையில் 23% சனத்தொகையைக் கொண்டுள்ளது.[3][4][5]

அட்டவணைதொகு

நாடு/பிராந்தியம்[1] முசுலிம் சனத்தொகை
2010[1]
முசுலிம் விகிதம் (%)
2010[1]
விகிதம் (%) உலக விகிதம் சனத்தொகை
2010[1]
முசுலிம் சனத்தொகை
ஏனைய மூலங்கள்
முசுலிம் விகிதம் (%)
ஏனைய மூலங்கள்
 ஆப்கானித்தான் 29,047,100 99.8 1.8
 அல்பேனியா 2,601,000 82.1 0.2 1,587,608 (official census)[6] 38.8%[7][8] 56.7%[6]
 அல்ஜீரியா 34,780,000 98.2 2.1
 அமெரிக்க சமோவா < 1,000 < 0.1 < 0.1
 அந்தோரா < 1,000 < 0.1 < 0.1
 அங்கோலா 90,000 1.0 < 0.1
 அங்கியுலா < 1,000 0.3 < 0.1
 அன்டிகுவா பர்புடா < 1,000 0.6 < 0.1
 அர்கெந்தீனா 784,000 2.5 0.1
 ஆர்மீனியா < 1,000 < 0.1 < 0.1
 அரூபா < 1,000 0.4 < 0.1
 ஆத்திரேலியா 399,000 1.9 < 0.1 476,291 (official census)[9] 2.2%[9]
 ஆஸ்திரியா 475,000 5.7 < 0.1 400-500,000[10] ~6.0%[11]
 அசர்பைஜான் 8,795,000 98.4 0.5
 பஹமாஸ் < 1,000 0.1 < 0.1
 பகுரைன் 655,000 81.2 < 0.1 866,888 (official census)[12] 70.2%[12]
 வங்காளதேசம் 148,607,000 89.5 9.2
 பார்படோசு 2,000 0.9 < 0.1
 பெலருஸ் 19,000 0.2 < 0.1
 பெல்ஜியம் 638,000 6.0 < 0.1 628,751[13] 6.0%[13]
 பெலீசு < 1,000 0.1 < 0.1
 பெனின் 2,259,000 24.5 0.1
 பெர்முடா < 1,000 0.8 < 0.1
 பூட்டான் 7,000 1.0 < 0.1
 பொலிவியா 2,000 < 0.1 < 0.1
 பொசுனியா எர்செகோவினா 1,564,000 41.6 0.1 45%[14]
 போட்சுவானா 8,000 0.4 < 0.1
 பிரேசில் 35,000 0.1 < 0.1 35,167 (official census)[15]
 பிரித்தானிய கன்னித் தீவுகள் < 1,000 1.2 < 0.1
 புரூணை 211,000 51.9 < 0.1 67%[16]
 பல்கேரியா 1,002,000 13.4 0.1 577,139 (official census)[17] 10%[17]
 புர்க்கினா பாசோ 9,600,000 58.9 0.6 60.5%[18]
 மியான்மர் 1,900,000 3.8 0.1
 புருண்டி 184,000 2.2 < 0.1
 கம்போடியா 240,000 1.6 < 0.1
 கமரூன் 3,598,000 18.0 0.2 20.9%[19]
 கனடா 940,000 2.8 0.1 1,053,945 (official census)[20] 1.9%,[21] 3.2%[20]
 கேப் வர்டி < 1,000 0.1 < 0.1
 கேமன் தீவுகள் < 1,000 0.2 < 0.1
 மத்திய ஆப்பிரிக்கக் குடியரசு 403,000 8.9 < 0.1 15%[22][23]
 சாட் 6,404,000 55.7 0.4
 சிலி 4,000 < 0.1 < 0.1 2,894 (official census)[24] 0.03% (over 15+ pop.)[24]
 சீனா 23,308,000 1.8 1.4 50,000,000[25]
 கொலம்பியா 14,000 < 0.1 < 0.1 40,000 to 80,000[26]
 கொமொரோசு 679,000 98.3 < 0.1
 காங்கோ மக்களாட்சிக் குடியரசு 969,000 1.4 0.1
 குக் தீவுகள் < 1,000 < 0.1 < 0.1
 கோஸ்ட்டா ரிக்கா < 1,000 < 0.1 < 0.1
 குரோவாசியா 56,000 1.3 < 0.1
 கியூபா 10,000 0.1 < 0.1
 சைப்பிரசு 200,000 22.7 < 0.1
 செக் குடியரசு 4,000 < 0.1 < 0.1
 டென்மார்க் 226,000 4.1 < 0.1 210,000[27] 3.7%[27]
 சீபூத்தீ]] 853,000 97.0 0.1
 டொமினிக்கா < 1,000 0.2 < 0.1
 டொமினிக்கன் குடியரசு 2,000 < 0.1 < 0.1
 எக்குவடோர் 2,000 < 0.1 < 0.1
 எகிப்து 80,024,000 94.7 4.9 91%[28]
 எல் சல்வடோர 2,000 < 0.1 < 0.1
 எக்குவடோரியல் கினி 28,000 4.1 < 0.1
 எரித்திரியா 1,909,000 36.5 0.1 50%[29]
 எசுத்தோனியா 2,000 0.1 < 0.1 1,400[30]
 எதியோப்பியா 25,000,000 33.8 1.8 25,037,646[31] 34%
 பரோயே தீவுகள் < 1,000 < 0.1 < 0.1
 போக்லாந்து தீவுகள் < 1,000 < 0.1 < 0.1
 மைக்குரோனீசியக் கூட்டு நாடுகள் < 1,000 < 0.1 < 0.1
 பிஜி 54,000 6.3 < 0.1
 பின்லாந்து 42,000 0.8 < 0.1
 பிரான்சு 4,704,000 7.5 0.3 8%-10%[32]
 பிரெஞ்சு கயானா 2,000 0.9 < 0.1
 பிரெஞ்சு பொலினீசியா < 1,000 < 0.1 < 0.1
 காபொன் 145,000 9.7 < 0.1
 கம்பியா 1,669,000 95.3 0.1
 சியார்சியா 442,000 10.5 < 0.1
 செருமனி 4,119,000 5.0 0.3 4,300,000[33] 5,4%[33]
 கானா 3,906,000 16.1 0.2
 கிப்ரல்டார் 1,000 4.0 < 0.1
 கிரேக்க நாடு 527,000 4.7 < 0.1
 கிறீன்லாந்து < 1,000 < 0.1 < 0.1
 கிரெனடா < 1,000 0.3 < 0.1
 குவாதலூப்பு 2,000 0.4 < 0.1
 குவாம் < 1,000 < 0.1 < 0.1
 குவாத்தமாலா 1,000 < 0.1 < 0.1
 கினியா 8,693,000 84.2 0.5
 கினி-பிசாவு 705,000 42.8 < 0.1 50%[34]
 கயானா 55,000 7.2 < 0.1
 எயிட்டி 2,000 < 0.1 < 0.1
படிமம்:Flag of Honduras (2008 Olympics).svg ஒண்டுராசு 11,000 0.1 < 0.1
 ஆங்காங் 91,000 1.3 < 0.1
 அங்கேரி 25,000 0.3 < 0.1 5,579 (official census)[35]
 ஐசுலாந்து < 1,000 0.1 < 0.1 770[36] 0.24%[36]
 இந்தியா 177,286,000 14.6 10.9
 இந்தோனேசியா 204,847,000 88.1 12.7
 ஈரான் 74,819,000 99.7 4.6
 ஈராக் 31,108,000 98.9 1.9
 அயர்லாந்து 43,000 0.9 < 0.1
 மாண் தீவு < 1,000 0.2 < 0.1
 இசுரேல் 1,287,000 17.7 0.1
 இத்தாலி 1,583,000 2.6 0.1 825,000[11] 1.4%[11]
 ஐவரி கோஸ்ட் 7,960,000 36.9 0.5 40%[37][38][39]
 ஜமேக்கா 1,000 < 0.1 < 0.1
 சப்பான் 185,000 0.1 < 0.1
 யோர்தான் 6,397,000 98.8 0.4
 கசக்கஸ்தான் 8,887,000 56.4 0.5 70.2% (official census)[40]
 கென்யா 2,868,000 7.0 0.2 10%[41]
 கிரிபட்டி < 1,000 < 0.1 < 0.1
 கொசோவோ 2,104,000 91.7 0.1 1,584,000[42]
 குவைத் 2,636,000 86.4 0.2
 கிர்கிசுத்தான் 4,927,000 88.8 0.3
 லாவோஸ் 1,000 < 0.1 < 0.1
 லாத்வியா 2,000 0.1 < 0.1
 லெபனான் 2,542,000 59.7 0.2
 லெசோத்தோ 1,000 < 0.1 < 0.1
 லைபீரியா 523,000 12.8 < 0.1
 லிபியா 6,325,000 96.6 0.4
 லீக்கின்ஸ்டைன் 2,000 4.8 < 0.1
 லித்துவேனியா 3,000 0.1 < 0.1
 லக்சம்பர்க் 11,000 2.3 < 0.1
 மக்காவு < 1,000 < 0.1 < 0.1
 மாக்கடோனியக் குடியரசு over 500,000 33.3%[43] < 0.1
 மடகாசுகர் 220,000 1.1 < 0.1 7%[44]
 மலாவி 2,011,000 12.8 0.1
 மலேசியா மலேசியாவில் இசுலாம் 17,139,000 61.4 1.1
 மாலைத்தீவுகள் 309,000 98.4 < 0.1
 மாலி 12,316,000 92.4 0.8
 மால்ட்டா 1,000 0.3 < 0.1
 மார்சல் தீவுகள் < 1,000 < 0.1 < 0.1
 மர்தினிக்கு < 1,000 0.2 < 0.1
 மூரித்தானியா 3,338,000 99.2 0.2
 மொரிசியசு 216,000 16.6 < 0.1
 மயோட்டே 197,000 98.8 < 0.1
 மெக்சிக்கோ 111,000 0.1 < 0.1 3,700 (official census)[45]
 மல்தோவா 15,000 0.4 < 0.1
 மொனாகோ < 1,000 0.5 < 0.1
 மங்கோலியா 120,000 4.4 < 0.1
 மொண்டெனேகுரோ 116,000 18.5 < 0.1 118,477 [46] 19.11% [46]
 மொன்செராட் < 1,000 0.1 < 0.1
 மொரோக்கோ 32,381,000 99.9 2.0 99%[47]
 மொசாம்பிக் 5,340,000 22.8 0.3
 நமீபியா 9,000 0.4 < 0.1
 நவூரு < 1,000 < 0.1 < 0.1
 நேபாளம் 1,253,000 4.2 0.1
 நெதர்லாந்து 914,000 5.5 0.1 5.8%[48]
 நெதர்லாந்து அண்டிலிசு < 1,000 0.2 < 0.1
 நியூ கலிடோனியா 7,000 2.8 < 0.1
 நியூசிலாந்து 41,000 0.9 < 0.1
 நிக்கராகுவா 1,000 < 0.1 < 0.1
 நைஜர் 15,627,000 98.3 1.0
 நைஜீரியா 75,728,000 47.9 4.7 85,000,000 50%[49]
 நியுவே < 1,000 < 0.1 < 0.1
 வட கொரியா 3,000 < 0.1 < 0.1
 வடக்கு மரியானா தீவுகள் < 1,000 0.7 < 0.1
 நோர்வே 144,000 3.0 < 0.1 163,180 in 2008[50]
 ஓமான் 2,547,000 87.7 0.2
 பாக்கித்தான் 178,097,000 96.4 11.0
 பலாவு < 1,000 < 0.1 < 0.1
 பலத்தீன் 4,298,000 97.5 0.3 3,500,000 99.3% (காசாக்கரை),[51] 75% (மேற்குக் கரை)[52]
 பனாமா 25,000 0.7 < 0.1
 பப்புவா நியூ கினி 2,000 < 0.1 < 0.1
 பரகுவை 1,000 < 0.1 < 0.1
 பெரு < 1,000 < 0.1 < 0.1
 பிலிப்பீன்சு 4,737,000 5.1 0.3 10,300,000 (2012)[53] 5% (2000) to 11% (2012)[53]
 பிட்கன் தீவுகள் < 1,000 < 0.1 < 0.1
 போலந்து 20,000 0.1 < 0.1
 போர்த்துகல் 65,000 0.6 < 0.1
 புவேர்ட்டோ ரிக்கோ 1,000 < 0.1 < 0.1
 கட்டார் 1,168,000 77.5 0.1
 காங்கோ 60,000 1.6 < 0.1
 ரீயூனியன் 35,000 4.2 < 0.1
 உருமேனியா 73,000 0.3 < 0.1
 உருசியா 16,379,000 11.7 1.0 11.7%[54]
 ருவாண்டா 188,000 1.8 < 0.1
 செயிண்ட் எலனா < 1,000 < 0.1 < 0.1
 செயிண்ட். கிட்ஸ் நெவிஸ் < 1,000 0.3 < 0.1
 செயிண்ட். லூசியா < 1,000 0.1 < 0.1
 செயிண்ட் ப்யேர் அண்ட் மீகேலோன் < 1,000 0.2 < 0.1
 செயின்ட் வின்செண்டு மற்றும் கிரெனடீன்கள் 2,000 1.7 < 0.1
 சமோவா < 1,000 < 0.1 < 0.1
 சான் மரீனோ < 1,000 < 0.1 < 0.1
 சாவோ தொமே மற்றும் பிரின்சிப்பி < 1,000 < 0.1 < 0.1
 சவூதி அரேபியா 25,493,000 97.1 1.6
 செனிகல் 12,333,000 95.9 0.8
 செர்பியா 228,000 2.9 < 0.1
 சீசெல்சு < 1,000 1.1 < 0.1
 சியேரா லியோனி 4,171,000 71.5 0.3
 சிங்கப்பூர் 721,000 14.9 < 0.1
 சிலவாக்கியா 4,000 0.1 < 0.1
 சுலோவீனியா 49,000 2.4 < 0.1
 சொலமன் தீவுகள் < 1,000 < 0.1 < 0.1
 சோமாலியா 9,231,000 98.6 0.6 99.9%[55][56][57][58][59]
 தென்னாப்பிரிக்கா 110,000 1.5 < 0.1
 தென் கொரியா 35,000 0.2 < 0.1
 தெற்கு சூடான் N/A N/A N/A 610,000 6.2%
 எசுப்பானியா 1,021,000 2.3 0.1 1,000,000[11] 2.3%[11]
 இலங்கை இலங்கையில் இசுலாம் 1,725,000 8.5 0.1 1,967,227 (official census)[60] 9.71[60]
 சூடான் 30,855,000 71.4[Note 1] 1.9 97.0% (only the Republic of Sudan)[61]
 சுரிநாம் 84,000 15.9 < 0.1 19.6%[62]
 சுவாசிலாந்து 2,000 0.2 < 0.1
 சுவீடன் 451,000 4.9 < 0.1 450-500,000[63] ~5%[63]
 சுவிட்சர்லாந்து 433,000 5.7 < 0.1 400,000[64] 5%[64]
 சிரியா 20,895,000 92.8 1.3
 சீனக் குடியரசு 23,000 0.1 < 0.1 60,000[65] 0.3%[66]
 தாஜிக்ஸ்தான் 7,006,000 99.0 0.4
 தன்சானியா 13,450,000 29.9 0.8 35%[67]
 தாய்லாந்து 3,952,000 5.8 0.2
 கிழக்குத் திமோர் 1,000 0.1 < 0.1
 டோகோ 827,000 12.2 0.1 20%[68]
 டோக்கெலாவ் < 1,000 < 0.1 < 0.1
 தொங்கா < 1,000 < 0.1 < 0.1
 டிரினிடாட் மற்றும் டொபாகோ 78,000 5.8 < 0.1
 தூனிசியா 10,349,000 99.8 0.6
 துருக்கி 74,660,000 98.6 4.6 96.4[69] – 76%[70]
 துருக்மெனிஸ்தான் 4,830,000 93.3 0.3
 துர்கசு கைகோசு தீவுகள் < 1,000 < 0.1 < 0.1
 துவாலு < 1,000 0.1 < 0.1
 உகாண்டா 3,700,000 12.0 0.3
 உக்ரைன் 393,000 0.9 < 0.1 2,000,000[71]
 ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 3,577,000 76.0 0.2
 ஐக்கிய இராச்சியம் 2,869,000 4.6 0.2 2,422,000[72] 2.4%[11]
 ஐக்கிய அமெரிக்கா 2,595,000 0.8 0.2
 அமெரிக்க கன்னித் தீவுகள் < 1,000 0.1 < 0.1
 உருகுவை < 1,000 < 0.1 < 0.1
 உஸ்பெகிஸ்தான் 26,833,000 96.5 1.7
 வனுவாட்டு < 1,000 < 0.1 < 0.1
 வத்திக்கான் நகர் 0 0 0
 வெனிசுவேலா 95,000 0.3 < 0.1
 வியட்நாம் 63,146 0.2 < 0.1 71,200[73]
 வலிசும் புட்டூனாவும் < 1,000 < 0.1 < 0.1
 மேற்கு சகாரா 528,000 99.6 < 0.1
 யேமன் 24,023,000 99.0 1.5
 சாம்பியா 15,000 0.4 < 0.1
 சிம்பாப்வே 50,000 0.9 < 0.1
Islam in Asia 1,005,507,000 24.8 62.1
Middle East-North Africa 321,869,000 91.2 19.9
Sub-Saharan Africa 242,544,000 29.6 15.0
Europe 44,138,000 6.0 2.7
Americas 5,256,000 0.6 0.3
உலக மொத்தம் 1,619,314,000 23.4 100.0

மேலும் காண்கதொகு

உசாத்துணைதொகு

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 பிழை காட்டு: செல்லாத <ref> குறிச்சொல்; pewmuslim1 என்னும் பெயரில் உள்ள ref குறிச்சொல்லுக்கு உரையேதும் வழங்கப்படவில்லை
 2. "Preface", The Future of the Global Muslim Population, Pew Research Center
 3. "Executive Summary". The Future of the Global Muslim Population. Pew Research Center. 22 December 2011 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 4. "Christian Population as Percentages of Total Population by Country". Global Christianity. Pew Research Center. 24 டிசம்பர் 2018 அன்று மூலம் பரணிடப்பட்டது. 22 December 2011 அன்று பார்க்கப்பட்டது. Cite uses deprecated parameter |dead-url= (உதவி); Invalid |dead-url=dead (உதவி)
 5. "Turmoil in the world of Islam". Deccan Chronicle. 14 February 2015 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 6. 6.0 6.1 "Albanian census 2011" (PDF). 2014-11-14 அன்று மூலம் (PDF) பரணிடப்பட்டது. 2015-10-02 அன்று பார்க்கப்பட்டது. Cite uses deprecated parameter |dead-url= (உதவி); Invalid |dead-url=dead (உதவி)
 7. "Albania". த வேர்ல்டு ஃபக்ட்புக். Central Intelligence Agency. 2018-12-24 அன்று மூலம் பரணிடப்பட்டது. 2010-06-05 அன்று பார்க்கப்பட்டது. Cite uses deprecated parameter |dead-url= (உதவி); Invalid |dead-url=dead (உதவி)
 8. "Religious Freedom-Albania". The Religious Freedom Page. 30 மே 2013 அன்று மூலம் பரணிடப்பட்டது. 27 January 2012 அன்று பார்க்கப்பட்டது. Cite uses deprecated parameter |dead-url= (உதவி); Invalid |dead-url=dead (உதவி)
 9. 9.0 9.1 "Reflecting a Nation: Stories from the 2011 Census, 2012–2013". Australian Bureau of Statistics.
 10. "How many Muslims live in Austria?". 14 February 2015 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 11. 11.0 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 "Muslims in Europe: Country guide". BBC News. 2005-12-23. http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/4385768.stm. 
 12. 12.0 12.1 "General Tables Census of Bahrain" (PDF). 2015-09-08 அன்று மூலம் (PDF) பரணிடப்பட்டது. 2015-10-02 அன்று பார்க்கப்பட்டது. Cite uses deprecated parameter |dead-url= (உதவி); Invalid |dead-url=dead (உதவி)
 13. 13.0 13.1 "In België wonen 628.751 moslims". 14 February 2015 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 14. United Nations High Commissioner for Refugees. "Refworld – 2010 Report on International Religious Freedom – Bosnia and Herzegovina". Refworld. 14 February 2015 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 15. [1] Census 2010
 16. "The World Factbook". 12 ஜூன் 2007 அன்று மூலம் பரணிடப்பட்டது. 14 February 2015 அன்று பார்க்கப்பட்டது. Cite uses deprecated parameter |dead-url= (உதவி); Invalid |dead-url=dead (உதவி)
 17. 17.0 17.1 "Census 2011" (PDF). 2013-07-27 அன்று மூலம் (PDF) பரணிடப்பட்டது. 2015-10-02 அன்று பார்க்கப்பட்டது. Cite uses deprecated parameter |dead-url= (உதவி); Invalid |dead-url=dead (உதவி)
 18. "The World Factbook". 6 செப்டம்பர் 2019 அன்று மூலம் பரணிடப்பட்டது. 14 February 2015 அன்று பார்க்கப்பட்டது. Cite uses deprecated parameter |dead-url= (உதவி); Invalid |dead-url=dead (உதவி)
 19. United Nations High Commissioner for 2015. "Refworld – 2010 Report on International Religious Freedom – Cameroon". 2018-12-24 அன்று மூலம் பரணிடப்பட்டது. 2015-10-02 அன்று பார்க்கப்பட்டது. Cite uses deprecated parameter |dead-url= (உதவி); Invalid |dead-url=dead (உதவி)
 20. 20.0 20.1 National Household Survey (NHS) Profile, 2011 – Option 2: Select from a list. Statistics Canada.
 21. "Canada". த வேர்ல்டு ஃபக்ட்புக். Central Intelligence Agency. 2019-04-30 அன்று மூலம் பரணிடப்பட்டது. 2010-06-22 அன்று பார்க்கப்பட்டது. Cite uses deprecated parameter |dead-url= (உதவி); Invalid |dead-url=dead (உதவி)
 22. United Nations High Commissioner for Refugees. "Refworld – 2010 Report on International Religious Freedom – Central African Republic". Refworld. 24 டிசம்பர் 2018 அன்று மூலம் பரணிடப்பட்டது. 14 February 2015 அன்று பார்க்கப்பட்டது. Cite uses deprecated parameter |dead-url= (உதவி); Invalid |dead-url=dead (உதவி)
 23. "The World Factbook". 7 மே 2019 அன்று மூலம் பரணிடப்பட்டது. 14 February 2015 அன்று பார்க்கப்பட்டது. Cite uses deprecated parameter |dead-url= (உதவி); Invalid |dead-url=dead (உதவி)
 24. 24.0 24.1 "Chile 2002 census database". 2012-06-29 அன்று மூலம் பரணிடப்பட்டது. 2015-10-02 அன்று பார்க்கப்பட்டது. Cite uses deprecated parameter |dead-url= (உதவி); Invalid |dead-url=dead (உதவி)
 25. United Nations High Commissioner for Refugees. "Refworld – 2010 Report on International Religious Freedom – China (includes Tibet, Hong Kong, Macau)". Refworld. 14 February 2015 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 26. "Colombia's religious minorities: the growing Muslim community". Colombia News – Colombia Reports. 14 February 2015 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 27. 27.0 27.1 "Denmark". U.S. Department of State. 14 February 2015 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 28. Religion Statistics > Islam > Percentage Muslim (most recent) by country
 29. United Nations High Commissioner for Refugees. "Refworld – 2009 Report on International Religious Freedom – Eritrea". Refworld. 17 அக்டோபர் 2012 அன்று மூலம் பரணிடப்பட்டது. 14 February 2015 அன்று பார்க்கப்பட்டது. Cite uses deprecated parameter |dead-url= (உதவி); Invalid |dead-url=dead (உதவி)
 30. "ISLAM.EE". 11 மார்ச் 2007 அன்று மூலம் பரணிடப்பட்டது. 14 February 2015 அன்று பார்க்கப்பட்டது. Cite uses deprecated parameter |dead-url= (உதவி); Invalid |dead-url=dead (உதவி)
 31. Population and Housing Census Report-Country – 2007, Central Statistical Agency, 2010-07 பரணிடப்பட்டது 2016-02-10 at the வந்தவழி இயந்திரம், Table 3.3. (Last accessed 30 October 2014)
 32. United Nations High Commissioner for Refugees. "Refworld – 2010 Report on International Religious Freedom – France". Refworld. 14 February 2015 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 33. 33.0 33.1 "Studie: Deutlich mehr Muslime in Deutschland". DW.DE. 14 February 2015 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 34. United Nations High Commissioner for Refugees. "Refworld – 2010 Report on International Religious Freedom – Guinea-Bissau". Refworld. 14 February 2015 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 35. Hungarian census 2011
 36. 36.0 36.1 "Populations by religious organizations 1998–2013". Reykjavík, Iceland: Statistics Iceland.
 37. "Fun facts and information on Cote d'Ivoire". 14 February 2015 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 38. "The religious and ethnic faultlines in Ivory Coast". ReliefWeb. 14 February 2015 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 39. "RELIGION-COTE D'IVOIRE: Women Seek More Leadership Roles". 2004-11-09 அன்று மூலம் பரணிடப்பட்டது. 2015-10-02 அன்று பார்க்கப்பட்டது. Cite uses deprecated parameter |dead-url= (உதவி); Invalid |dead-url=dead (உதவி)
 40. "The results of the national population census in 2009". Agency of Statistics of the Republic of Kazakhstan. 12 November 2010. 22 ஜூலை 2011 அன்று மூலம் பரணிடப்பட்டது. 21 January 2010 அன்று பார்க்கப்பட்டது. Cite uses deprecated parameter |dead-url= (உதவி); Invalid |dead-url=dead (உதவி)
 41. United Nations High Commissioner for Refugees. "Refworld – 2008 Report on International Religious Freedom – Kenya". Refworld. 24 டிசம்பர் 2018 அன்று மூலம் பரணிடப்பட்டது. 14 February 2015 அன்று பார்க்கப்பட்டது. Cite uses deprecated parameter |dead-url= (உதவி); Invalid |dead-url=dead (உதவி)
 42. "Kosovo". த வேர்ல்டு ஃபக்ட்புக். Central Intelligence Agency. 2018-12-24 அன்று மூலம் பரணிடப்பட்டது. 2009-07-24 அன்று பார்க்கப்பட்டது. Cite uses deprecated parameter |dead-url= (உதவி); Invalid |dead-url=dead (உதவி)
 43. "Religions". த வேர்ல்டு ஃபக்ட்புக். 2002 est. 2018-12-24 அன்று மூலம் பரணிடப்பட்டது. 2013-06-21 அன்று பார்க்கப்பட்டது. Cite uses deprecated parameter |dead-url= (உதவி); Invalid |dead-url=dead (உதவி); Check date values in: |date= (உதவி)
 44. "The World Factbook". 25 ஆகஸ்ட் 2011 அன்று மூலம் பரணிடப்பட்டது. 14 February 2015 அன்று பார்க்கப்பட்டது. Cite uses deprecated parameter |dead-url= (உதவி); Invalid |dead-url=dead (உதவி)
 45. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2010). "Censo de Población y Vivienda 2010 — Cuestionario básico". INEGI. 4 March 2011 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 46. 46.0 46.1 http://www.monstat.org/userfiles/file/popis2011/saopstenje/saopstenje(1).pdf
 47. "The World Factbook". 26 டிசம்பர் 2018 அன்று மூலம் பரணிடப்பட்டது. 14 February 2015 அன்று பார்க்கப்பட்டது. Cite uses deprecated parameter |dead-url= (உதவி); Invalid |dead-url=dead (உதவி)
 48. "Netherlands". த வேர்ல்டு ஃபக்ட்புக். Central Intelligence Agency. 2020-05-21 அன்று மூலம் பரணிடப்பட்டது. 2010-06-22 அன்று பார்க்கப்பட்டது. Cite uses deprecated parameter |dead-url= (உதவி); Invalid |dead-url=dead (உதவி)
 49. "CIA Site Redirect". 14 February 2015 அன்று பார்க்கப்பட்டது.[தொடர்பிழந்த இணைப்பு]
 50. "Tabell 2 Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre fra land der islam er hovedreligion, etter landbakgrunn. 1980, 1990, 2000 og 2008". 14 February 2015 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 51. "Gaza Strip". த வேர்ல்டு ஃபக்ட்புக். Central Intelligence Agency. 2014-06-08 அன்று மூலம் பரணிடப்பட்டது. 2010-06-05 அன்று பார்க்கப்பட்டது. Cite uses deprecated parameter |dead-url= (உதவி); Invalid |dead-url=dead (உதவி)
 52. "West Bank". த வேர்ல்டு ஃபக்ட்புக். Central Intelligence Agency. 2014-05-06 அன்று மூலம் பரணிடப்பட்டது. 2010-06-05 அன்று பார்க்கப்பட்டது. Cite uses deprecated parameter |dead-url= (உதவி); Invalid |dead-url=dead (உதவி)
 53. 53.0 53.1 "Philippines". 2012 Report on International Religious Freedom. U.S. Department of State. May 20, 2013. Section I. Religious Demography.
 54. United Nations High Commissioner for Refugees. "Refworld – USCIRF Annual Report 2006 – The Russian Federation". Refworld. 17 அக்டோபர் 2012 அன்று மூலம் பரணிடப்பட்டது. 14 February 2015 அன்று பார்க்கப்பட்டது. Cite uses deprecated parameter |dead-url= (உதவி); Invalid |dead-url=dead (உதவி)
 55. Mohamed Diriye Abdullahi, Culture and Customs of Somalia, page 55
 56. Harm De Blij, Why Geography Matters: More Than Ever page 202
 57. Yoel Natan, Moon-o-theism, Volume I of II page 299
 58. Christopher Daniels, Somali Piracy and Terrorism in the Horn of Africa, page 111
 59. Shaul Shay, Somalia Between Jihad and Restoration page 107
 60. 60.0 60.1 "A3 : Population by religion according to districts, 2012". Department of Census & Statistics, Sri Lanka.
 61. "Sudan Overview". http://www.sd.undp.org/. 2012-06-05 அன்று மூலம் பரணிடப்பட்டது. 2013-04-02 அன்று பார்க்கப்பட்டது. Cite uses deprecated parameter |dead-url= (உதவி); Invalid |dead-url=dead (உதவி); External link in |publisher= (உதவி)
 62. "The World Factbook". 14 ஏப்ரல் 2020 அன்று மூலம் பரணிடப்பட்டது. 14 February 2015 அன்று பார்க்கப்பட்டது. Cite uses deprecated parameter |dead-url= (உதவி); Invalid |dead-url=dead (உதவி)
 63. 63.0 63.1 "Sweden". U.S. Department of State. 14 February 2015 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 64. 64.0 64.1 "Minaret debate angers Swiss muslims". euronews. 24 டிசம்பர் 2018 அன்று மூலம் பரணிடப்பட்டது. 14 February 2015 அன்று பார்க்கப்பட்டது. Cite uses deprecated parameter |dead-url= (உதவி); Invalid |dead-url=dead (உதவி)
 65. "- Taiwan Government Entry Point". 23 டிசம்பர் 2014 அன்று மூலம் பரணிடப்பட்டது. 14 February 2015 அன்று பார்க்கப்பட்டது. Cite uses deprecated parameter |dead-url= (உதவி); Invalid |dead-url=dead (உதவி)
 66. "Halal Restaurants & Food in Taiwan – Crescentrating". Crescentrating. 30 டிசம்பர் 2013 அன்று மூலம் பரணிடப்பட்டது. 14 February 2015 அன்று பார்க்கப்பட்டது. Cite uses deprecated parameter |dead-url= (உதவி); Invalid |dead-url=dead (உதவி)
 67. United Nations High Commissioner for Refugees. "Refworld – 2010 Report on International Religious Freedom – Tanzania". Refworld. 24 டிசம்பர் 2018 அன்று மூலம் பரணிடப்பட்டது. 14 February 2015 அன்று பார்க்கப்பட்டது. Cite uses deprecated parameter |dead-url= (உதவி); Invalid |dead-url=dead (உதவி)
 68. "The World Factbook". 31 ஆகஸ்ட் 2020 அன்று மூலம் பரணிடப்பட்டது. 14 February 2015 அன்று பார்க்கப்பட்டது. Cite uses deprecated parameter |dead-url= (உதவி); Invalid |dead-url=dead (உதவி)
 69. "Country – Turkey". Joshua Project. 27 April 2014 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 70. "காப்பகப்படுத்தப்பட்ட நகல்". 2010-12-23 அன்று மூலம் பரணிடப்பட்டது. 2015-10-02 அன்று பார்க்கப்பட்டது. Cite uses deprecated parameter |dead-url= (உதவி); Invalid |dead-url=dead (உதவி)
 71. Ислам в Украине
 72. Kerbaj, Richard (2009-01-30). "Muslim population rising 10 times faster than rest of society". The Times (London). http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/article5621482.ece. 
 73. Muslim Population in Asia: 1950–2020

மேலதிக வாசிப்புதொகு

வெளி இணைப்புகள்தொகு