விக்கிப்பீடியா:விக்கித் திட்டம் விலங்குரிமை


Paw (Animal Rights symbol).svg


இத்திட்டம் விலங்குரிமை தொடர்பான புதிய கட்டுரைகளை உருவாக்குவதையும், மேம்படுத்துவதையும் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. மேலும் விலங்குரிமை மற்றும் நனிசைவம் தொடர்பான கட்டுரைகளை இயற்றும் விக்கிப்பயனர்களை இணைக்கவும், அவர்களுக்கு வழிகாட்டி உதவி புரியவும் இத்திட்டம் வழிவகை செய்கிறது.

தாங்களும் இத்திட்டத்தின் கீழ் இணைந்து விலங்குரிமைக்கும், நனிசைவத்திற்கும், தமிழுக்கும் தொண்டு செய்ய இயலும். அதற்கு இங்குள்ள 'திட்ட உறுப்பினர்கள்' பகுதியில் தங்கள் பெயரைச் சேர்த்துக்கொள்ளவும். பின் கீழ்க்கண்ட தலைப்புகளில் தாங்கள் கட்டுரைகளை இயற்றலாம். உதவி தேவைப்பட்டால் ஆலமரத்தடியில் அல்லது ஒத்தாசைப் பக்கத்தில் கேட்கவும்.

நோக்கம்தொகு

நமது விக்கித்திட்டம் விலங்குரிமையின் குறிக்கோள்:

 • விலங்குரிமை மற்றும் நனிசைவம் தொடர்பான கட்டுரைகளின் அளவினையும் தரத்தினையும் அதிகரித்தல்.
 • கட்டுரைகளை எளிய தேடலின் பொழுதே ஆர்வமுள்ளோருக்கு கிடைக்க வழிவகை செய்தல்.
 • வலைவாசல்:விலங்குரிமை பராமரிப்பு.


சமீபத்தில் தொகுக்கப்பட்ட கட்டுரைகள்தொகு

விலங்குரிமை மற்றும் நனிசைவம் தொடர்பான கட்டுரைகளில் சமீபத்தில் பயனர்கள் செய்துள்ள மாற்றங்கள் இங்கு பட்டியல் இடப்பட்டுள்ளன. ஆர்வமுள்ளோர் இக்கட்டுரைகளில் பிற பயனர்கள் செய்த மாற்றங்களை கண்காணிக்கலாம்.


வார்ப்புருக்கள்தொகு


தகவல் பலகைதொகு

சிறப்பு உள்ளடக்கங்கள்தொகு

வலைவாசல்கள்
கட்டுரைகள்
படங்கள்
உங்களுக்குத் தெரியுமா அறிவிப்புகள்


திட்ட உறுப்பினர்கள்தொகு

இலக்குகள்தொகு

 1. விலங்குரிமை சார்ந்த கட்டுரைகளுக்கு ஏற்ற படங்களை இடவேண்டும்.
 2. விலங்குரிமை கட்டுரைகளை செம்மைப்படுத்த வேண்டும். நிறையக் கட்டுரைகள் விக்கியாக்கம் செய்யப்பட வேண்டியுள்ளது.
 3. விலங்குரிமை கட்டுரைகளுக்கு அதிக உள்ளடக்கங்களை சேர்த்தல் வேண்டும்.
 4. விலங்குரிமை, நனிசைவம், விலங்குத் தொழிற் கூட்டு போன்ற கட்டுரைகளை முதற்பக்க கட்டுரைகளாக ஆக்க முயற்சிகள் செய்ய வேண்டும்.
உடன் செய்ய வேண்டியவை

முதல் இலக்குதொகு

 1. தேவையான கட்டுரைகளை அடையாளங்கண்டு வேண்டிய கட்டுரைகள் என்பதில் இணைக்க வேண்டும். பின் அதிலுள்ள கட்டுரைகளை மூன்று வரிகளுக்கும் மேல் குறுங்கட்டுரைகளாகவாவது இயன்றவரை உருவாக்க வேண்டும். எதுவும் இன்றி இருப்பதற்கு குறுங்கட்டுரையாக இருப்பது மேல் அல்லவா!.
 2. விக்கித்திட்டம் விலங்குரிமையின் கீழுள்ள கட்டுரைகளை சிறந்த கட்டுரை, மேம்படுத்த வேண்டியவை, குறுங்கட்டுரை என பகுப்புகளாக பிரிக்க வேண்டும்.
 3. வலைவாசல்:விலங்குரிமை - விக்கிப்பீடியா முதற்பக்கம் போல விலங்குரிமைக்கான பக்கம்
 4. விக்கித்திட்டம் விலங்குரிமையின் கீழ் இதுவரை இயற்றப்பட்ட கட்டுரைகளை ஒருமுகம் படுத்துவது.

இரண்டாவது இலக்குதொகு

 1. விக்கிப்பீடியா:விக்கித் திட்டம் விலங்குரிமை/இலக்கியம், விக்கிப்பீடியா:விக்கித் திட்டம் விலங்குரிமை/தத்துவங்கள், விக்கிப்பீடியா:விக்கித் திட்டம் விலங்குரிமை/விலங்குரிமை ஆர்வலர்கள் போன்ற துணை வலைவாசல்களுக்கு ஏற்ற பக்கங்களை செம்மை செய்ய வேண்டும்.

பெரும் இலக்குதொகு

 1. விலங்குரிமை களஞ்சியம் நூல் தொகுப்புகளை வாங்கி ஆவணம் செய்ய வேண்டும்.

நிறைவுற்றவைதொகு