தமிழ் மன்னர்களின் பட்டியல்

விக்கிப்பீடியா:பட்டியலிடல்

இப்பட்டியல் தமிழகம், இலங்கை பகுதிகளை ஆண்ட தமிழ் பேசிய மன்னர்களின் பட்டியலாகும்.

பழங்கதை காலப் பாண்டியர்

தொகு

சங்க காலப் பாண்டியர்கள் (பொ.ஊ.மு. 3 நூற்றாண்டு – பொ.ஊ. 3 நூற்றாண்டு)

தொகு
 • கூன்பாண்டியன்
 • ஆரியப்படை கடந்த நெடுஞ்செழியன் (கண்ணகியின் கதையில் இவன் பெயர் வருகிறது)
 • பூதப்பாண்டியன்
 • முதுகுடுமிப் பெருவழுதி
 • நெடுஞ்செழியன் II
 • நன்மாறன்
 • நெடுஞ்செழியன் III
 • மாறன் வழுதி
 • கடலன் வழுதி
 • முற்றிய செழியன்
 • உக்கிரப் பெருவழுதி

முற்காலப் பாண்டியர்கள் (பொ.ஊ. 6 – 10 நூற்றாண்டுகள்)

தொகு

பிற்காலப் பாண்டியர்கள் (10– 13 நூற்றாண்டுகள்)

தொகு

தென்காசிப் பாண்டியர்கள் (பொ.ஊ. 15 – 17 நூற்றாண்டுகள்)

தொகு

15 ஆம் நூற்றாண்டில், பாண்டியர்கள் தங்களின் பாரம்பரியத் தலைநகரான மதுரையை இழந்தனர், காரணம் இசுலாமியர்களும், நாயக்கர்களும் படையெடுத்ததே ஆகும், இதனால் பாண்டியர்கள் தெற்கில் பின்வாங்கி தங்கள் தலைநகரை திருநெல்வேலிக்கு மாற்றிக்கொண்டனர்.

பிற பாண்டியர்கள்

தொகு
 • பந்தளப்ண்டிர்கள்
 • பூஞ்சார் பாண்டியர்
 • கயத்தாறு, வள்ளியூர், உக்கரன்கோட்டை, தென்காசி பகுதிகளில் ஆண்ட பஞ்ச பாண்டியர்கள் (வீமன் பாண்டியன், வெட்டும் பெருமாள் பாண்டியன்)
 • இராமநாதபுரம் சீமை தளவாய் பிள்ளைப்பாண்டியன்
 • தனஞ்சய முத்தரையர்
 • பெரும்பிடுகு முத்தரையர் என்கிற குவவன் மாறன் (பொ.ஊ. 655–680)
 • இளங்கோவதிரையர் என்கிற மாறன் பரமேஷ்வரன் (பொ.ஊ. 680–705)
 • பெரும்பிடுகு முத்தரையர் II என்கிற சுவரன் மாறன் (பொ.ஊ. 705–745)
 • விடேல்விடுகு சாத்தன் மாறன் (பொ.ஊ. 745–770)
 • மார்பிடுகு என்கிற பேரடியரையன் (பொ.ஊ. 770–791)
 • விடேல்விடுகு முத்தரையர் என்கிற குவவன் சாத்தன் (பொ.ஊ. 791–826)
 • சாந்தன் பழியிலி (பொ.ஊ. 826–851)

சோழர் (ஏ. பொ.ஊ.மு. 640 – பொ.ஊ. 1541)

தொகு
 
கரிகால் சோழனின் வெண்கல சிலை.
 
இராசராச சோழனின் சிலை.

பண்டைய காலச் சோழர்

தொகு
 • செம்பியன் (புறாவிற்காக தன் உடலை தந்த சிபி சக்ரவர்த்தி சோழ மன்னன்)
 • மார்கொப் பெருஞ்செம்பியன்
 • முதுசெம்பியன் வேந்தி சு. பொ.ஊ.மு. 640
 • நெடுஞ் செம்பியன் சு. பொ.ஊ.மு. 615
 • மேயன் கடுங்கோ சோழன் சு. பொ.ஊ.மு. 590
 • பெருநற்கிள்ளி போர்வைக்கோ சு. பொ.ஊ.மு. 515
 • கடுமுன்றவன் சு. பொ.ஊ.மு. 496
 • கோப்பெருஞ்சோழன் சு. பொ.ஊ.மு. 495
 • நற்கிள்ளி முடித்தலை சு. பொ.ஊ.மு. 480
 • செட்செம்பியன் சு. பொ.ஊ.மு. 455
 • வயமான் சென்னி சு. பொ.ஊ.மு. 395
 • நெடுந்செம்பியன் சு. பொ.ஊ.மு. 386
 • கடுஞ்செம்பியன் சு. பொ.ஊ.மு. 345
 • அம்பலத்து இருங்கோ சென்னி சு. பொ.ஊ.மு. 330

சங்க காலச் சோழர் (ஏ. பொ.ஊ.மு. 300 – பொ.ஊ. 300)

தொகு
 • பெருநற்கிள்ளி சு. பொ.ஊ.மு. 316
 • கோ செட் சென்னி சு. பொ.ஊ.மு. 286
 • செருப்பாழி எறிந்த இளஞ்சேட்சென்னி சு. பொ.ஊ.மு. 275
 • நெடுங்கோப் பெருங்கிள்ளி சு. பொ.ஊ.மு. 220
 • எல்லாளன் சு. பொ.ஊ.மு. 210 (பசுவிற்காக தன் மகனை தேர் சக்கரத்தில் இட்டு கொன்ற மனு நீதி சோழன்)
 • சென்னி எல்லகன் சு. பொ.ஊ.மு. 205 - இலங்கையின் மீது படையெடுத்த எல்லாளனின் சகோதரன்
 • தர்ம வர்ம சோழன் (திருவரங்கம் கோயிலை கட்டியவர்)
 • கிளி சோழன் (திருவரங்கம் கோயிலை விரிவு படுத்தினார்)
 • பெருங்கிள்ளி சு. பொ.ஊ.மு. 165
 • கோப்பெருஞ்சோழிய இளஞ்சேட்சென்னி சு. பொ.ஊ.மு. 140
 • பெருநற்கிள்ளி முடித்தலை கோ சு. பொ.ஊ.மு. 120
 • பெரும்பூட்சென்னி சு. பொ.ஊ.மு. 100
 • இளம்பெருஞ்சென்னி சு. பொ.ஊ.மு. 100
 • பெருங்கிள்ளி வேந்தி (எ) கரிகாலன் I சு. பொ.ஊ.மு. 70
 • நெடுமுடிகிள்ளி சு. பொ.ஊ.மு. 35
 • இலவந்திகைப்பள்ளி துஞ்சிய மெய் நலங்கிள்ளி சேட் சென்னி சு. பொ.ஊ.மு. 20
 • ஆய்வே நலங்கிள்ளி சு. பொ.ஊ.மு. 15
 • இளஞ்சேட்சென்னி சு. பொ.ஊ. 10 - 16
 • கரிகால் சோழன் பெருவளத்தான் சு. பொ.ஊ. 31 (கல்லனையை கட்டியவர், இமயமலை வரை சென்று சோழர் புலி கொடியை நட்டவர்)
 • வேர் பெருநற்கிள்ளி சு. பொ.ஊ. 99
 • பெருந்திரு மாவளவன் குராப்பள்ளி துஞ்சிய சு. பொ.ஊ. 99
 • நலங்கிள்ளி சு. பொ.ஊ. 111
 • நெடுங்கிள்ளி
 • கோபெருஞ்சோழன்
 • கிள்ளிவளவன்
 • பெருநற்கிள்ளி, குளமுற்றத்து துஞ்சிய சு. பொ.ஊ. 120
 • பெருநற்கிள்ளி, இராசசூய வெட்ட சு. பொ.ஊ. 143
 • வேல் கடுங்கிள்ளி சு. பொ.ஊ. 192
 • கோச்சோழன் செங்கணான் I சு. பொ.ஊ. 220
 • நல்லுருத்திரன் சு. பொ.ஊ. 245
 • மாவண்கிள்ளி சு. பொ.ஊ. 265

சங்கம் மருவிய காலச் சோழர் (ஏ. பொ.ஊ. 300–550)

தொகு
 • இசை வெங்கிள்ளி 300 – 330
 • கைவண்கிள்ளி 330 – 350
 • பொலம்பூண்கிள்ளி 350 – 375
 • கடுமான்கிள்ளி 375 – 400
 • கோச்சோழன் செங்கணான் II 400 – 440
 • நல்லடி சோழன் 440 – 475
 • பெயர் தெரியவில்லை 476 – 499
 • கோச்சோழன் செங்கணான் III[1] 499 – 524
 • புகழ்சோழன் [1] 524 – 530
 • கரிகாலன் III 530 – 550 C.E

இடைக்காலச் சோழர்கள் (பொ.ஊ. 550–850)

தொகு
 • நந்திவருமச் சோழன் 550 - 575
 • தனஞ்செய சோழன் 575 - 609
 • மகேந்திரவருமச் சோழன் 609 - 630
 • புண்ணியகுமார சோழன் 630 - 655
 • விக்கிரமாதித்த சோழன் I 650 - 680
 • சக்திகுமாரச் சோழன் 680 - 705
 • விக்கிரமாதித்த சோழன் II 705 - 730
 • சத்தியாதித்தச் சோழன் 730 - 755
 • விசயாதித்த சோழன் 755 - 790
 • காந்த மனோகர சோழன் 790 – 848

இடைக்காலச் சோழர் (பொ.ஊ. 850–1070)

தொகு

பிற்காலச் சோழர் (1070–1541)

தொகு

16 ஆம் நூற்றாண்டு

தொகு
 • வீரசேகர சோழன் (16 ஆம் நூற்றாண்டின் ஆரம்பத்தில், நாகம நாயக்கரின் எதிர்ப்பாளர்)

17ம் நூற்றாண்டு

தொகு

சங்க காலச் சேரர்

தொகு

பிற்காலச் சேரர்

தொகு
 • குலசேகரவர்மன் (800–820)
 • இராசசேகரவர்மன் (820–844)
 • தாணு இரவிவர்மன் (844–885)
 • இராமவர்வ குலசேகரன் I
 • கூட ரவிவர்மன் (917–944)
 • கோத ரவிவர்மன் (944–962)
 • பாஸ்கர இரவிவர்மன் I (962–1019)
 • பாஸ்கர இரவிவர்மன் II (1019–1021)
 • வீரவர்மன் (1021–1028)
 • இராசசிங்கவர்மன் (1028–1043)
 • பாஸ்கர இரவிவர்மன் III (1043–1082)
 • இரவி இராமவர்மன் (1082–1090)
 • இராமவர்வ குலசேகரன் II (1090–1102)

பண்டைய காலப் பல்லவர்

தொகு
 • தொண்டைமான் இளந்திரையன்
 • ஆதொண்டைமான் வீரக்கூர்ச்சன்

முற்காலப் பல்லவர்

தொகு
 • சிம்மவர்மன் I (275–300 அல்லது 315–345)
 • கந்தவர்மன் I (345–355) (சிவஸ்கந்தவர்மன்)
 • விஷ்ணுகோபன் (340–355) (யுவமகாராசா விட்ணுகோபன்)
 • குமாரவிட்ணு I (355–370)
 • கந்தவர்மன் II (370–385)
 • வீரவர்மன் (385–400)
 • கந்தவர்மன் III (400–435)
 • சிம்மவர்மன் II (435–460)
 • கந்தவர்மன் IV (460–480)
 • நந்திவர்மன் I (480–500)
 • குமாரவிட்ணு II (500–510)
 • புத்தவர்மன் (510–520)
 • குமாரவிட்ணு III (520–530)
 • சிம்மவர்மன் III (530–537)

பிற்காலப் பல்லவர்

தொகு

யாழ்ப்பாண ராசதானி ஆரியச் சக்கரவர்த்திகள் (சு. பொ.ஊ. 1215–1619)

தொகு
 
சிங்கை பரராசசேகரன், அவனது மகன்களான பண்டாரம், பரநிருபசிங்கன், முதலாம் சங்கிலி ஆகியோரைக் காட்டும் படம்
 • கிருஷ்ணப்ப நாயக்கர் (1509–1521)
 • சென்னப்ப நாயக்கர்
 • கங்கம நாயக்கர்
 • வெங்கட கிருஷ்ணப்ப நாயக்கர்
 • வெங்கடராம பூபால நாயக்கர்
 • திரியாம்பக கிருஷ்ணப்ப நாயக்கர்
 • வரதப்ப நாயக்கர்
 • இராமலிங்க நாயனிவாரு
 • வெங்கடப்பெருமாள் நாயுடு
 • பெரிய இராமபத்திர நாயுடு
 • இராமகிருஷ்ணப்ப நாயுடு (1649)

தனியாட்சி (பொ.ஊ. 1670–1794)

தொகு

பிரித்தானியரின் கீழ் (பொ.ஊ. 1795–1979)

தொகு

பாளையங்கள்

தொகு

இவற்றையும் பார்க்க

தொகு

உசாத்துணை

தொகு
 1. 1.0 1.1 சோழர் வரலாறு: மா. ராசமாணிக்கனார்
 2. "genealogy of the royal house of jaffna". Archived from the original on 2014-12-28. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2016-11-24. {{cite web}}: Cite has empty unknown parameter: |3= (help)