முதன்மை பட்டியைத் திறக்கவும்

விக்கிப்பீடியா:மைல்கற்கள்/பயனர் பங்களிப்புகள்

குறுக்கு வழி:
WP:cms

ஒவ்வொரு மாதமும் பயனர்கள் மேற்கொள்ளும் தொகுப்புகளின் எண்ணிக்கை அடிப்படையில் உள்ள மைல்கற்கள் தொகுப்பு. சனவரி 2013 முதல் புதிதாக இம்மைல்கற்களைக் கடப்பவர்களின் பெயர்கள் கணக்கில் கொள்ளப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு மாதமும் முதலாம் தேதியன்று செயற்பாட்டில் உள்ள பயனர்கள் பட்டியலில் இருந்து இத்தரவு பெறப்படுகிறது.

மாதம் 100 பங்களிப்புகள் மைல்கல்தொகு

மாதம் 250 பங்களிப்புகள் மைல்கல்தொகு

மாதம் 1000 பங்களிப்புகள் மைல்கல்தொகு

 1. Booradleyp
 2. Ksmuthukrishnan
 3. Jagadeeswarann99
 4. Sengai Podhuvan
 5. Kanags
 6. Aathavan jaffna
 7. Nan
 8. AntanO
 9. Jayarathina
 10. Aswn
 11. Seesiva
 12. L.Shriheeran
 13. Yokishivam
 14. Dineshkumar Ponnusamy
 15. Mohamed ijazz
 16. தமிழ்க்குரிசில்
 17. Kuzhali.india
 18. Sodabottle
 19. Shrikarsan
 20. C.K.MURTHY

குறிப்பு: வெறும் தொகுப்பு / கட்டுரை எண்ணிக்கையைக் கருத்திற் கொண்டு நாம் தமிழ் விக்கிப்பீடியாவின் தரத்தை நோக்குவதில்லை. ஆயினும், முனைப்பான பங்களிப்பாளர்களை இனங்காண உள்ள முக்கிய வழிகளில் தொகுப்பு எண்ணிக்கையும் ஒன்று. இது எந்த வகையிலும் பயனர்களின் பங்களிப்புகளைத் தர வரிசைப்படுத்துவதாகாது. எனவே, வழமை போலவே எண்ணிக்கையைக் கருத்தில் கொள்ளாமல் பயன் கருதி மட்டும் பங்களிப்பது நன்று.

கட்டுரை உருவாக்கல் மைல்கல்தொகு