நேபாளத்தின் மாவட்டங்கள்

நேபாளத்தின் மாவட்டங்கள், நேபாளத்தின் ஏழு மாநிலங்களில் உள்ள 77 மாவட்டங்களின் பட்டியல்;

நேபாள மாநிலங்கள்
நேபாளத்தின் மாவட்டங்கள்

மாநிலம் எண் 1-இல் உள்ள மாவட்டங்கள் தொகு

 
மாநில எண் 1ல் உள்ள 14 மாவட்டங்களின் வரைபடம்

நேபாள மாநில எண் 1, 25,905 சதுர கிலோ மீட்டர் பரப்பளவும், 4,534,943 மக்கள் தொகையும் கொண்டது.[1]இம்மாநிலத்தில் உள்ள பதினான்கு மாவட்டங்களின் விவரம்:

1.. தாப்லேஜங் மாவட்டம்
2. பாஞ்சதர் மாவட்டம்
3. இலாம் மாவட்டம்
4. சங்குவாசபா மாவட்டம்
5. தேஹ்ரதும் மாவட்டம்
6. தன்குட்டா மாவட்டம்
7. போஜ்பூர் மாவட்டம்
8. கோடாங் மாவட்டம்
9. சோலுகும்பு மாவட்டம்
10. ஒகல்டுங்கா மாவட்டம்
11. உதயபூர் மாவட்டம்
12. ஜாப்பா மாவட்டம்
13. மொரங் மாவட்டம்
14. சுன்சரி மாவட்டம்

மாநிலம் எண் 2-இல் உள்ள மாவட்டங்கள் தொகு

நேபாள மாநில எண் 2, 9,661 சதுர கிலோ மீட்டர் பரப்பளவும், 54,04,145 மக்கள் தொகையும் கொண்டுள்ளது. [2]இம்மாநிலத்தில் உள்ள எட்டு மாவட்டங்களின் விவரம்:

 1. சப்தரி மாவட்டம்
 2. சிராஹா மாவட்டம்
 3. தனுஷா மாவட்டம்
 4. மகோத்தரி மாவட்டம்
 5. சர்லாஹி மாவட்டம்
 6. ரவுதஹட் மாவட்டம்
 7. பாரா மாவட்டம்
 8. பர்சா மாவட்டம்

பாக்மதி மாநிலத்தில் உள்ள 13 மாவட்டங்கள் தொகு

பாக்மதி மாநிலம் 20,300 சதுர கிலோ மீட்டர் பரப்பளவும், 55,29,452 மக்கள் தொகையும், 13 மாவட்டங்களையும் கொண்டுள்ளது. அவைகள்:

1. தோலகா மாவட்டம்
2. ராமேச்சாப் மாவட்டம்
3. சிந்துலி மாவட்டம்
4. காப்ரேபலாஞ்சோக் மாவட்டம்
5. சிந்துபால்சோக் மாவட்டம்
6. ரசுவா மாவட்டம்
7. நுவாகோட் மாவட்டம்
8. தாதிங் மாவட்டம்
9. சித்வன் மாவட்டம்
10. மக்வான்பூர் மாவட்டம்
11. பக்தபூர் மாவட்டம்
12. லலித்பூர் மாவட்டம்
13. காத்மாண்டு மாவட்டம்

கண்டகி மாநிலத்தில் உள்ள 10 மாவட்டங்கள் தொகு

நேபாள மாநில எண் 4, 21,514 சதுர கிலோ மீட்டர் பரப்பளவும், 24,13,907 மக்கள் தொகையும், 11 மாவட்டங்களையும் கொண்டுள்ளது. அவைகள்:

 1. கோர்க்கா மாவட்டம்
 2. லம்ஜுங் மாவட்டம்
 3. காஸ்கி மாவட்டம்
 4. மனாங் மாவட்டம்
 5. முஸ்தாங் மாவட்டம்
 6. பர்பத் மாவட்டம்
 7. சியாங்ஜா மாவட்டம்
 8. பாகலுங் மாவட்டம்
 9. மியாக்தி மாவட்டம்
 10. நவல்பூர் மாவட்டம்

லும்பினி மாநிலத்தின் 11 மாவட்டங்கள் தொகு

லும்பினி மாநிலம், 22,288 சதுர கிலோ மீட்டர் பரப்பளவும், 48,91025 மக்கள் தொகையும், 11 மாவட்டங்களையும் கொண்டுள்ளது. அவைகள்:

 1. பராசி மாவட்டம்
 2. ரூபந்தேஹி மாவட்டம்
 3. கபிலவஸ்து மாவட்டம்
 4. பால்பா மாவட்டம்
 5. அர்காகாஞ்சி மாவட்டம்
 6. குல்மி மாவட்டம்
 7. கிழக்கு ருக்கும் மாவட்டம்
 8. பியுட்டான் மாவட்டம்
 9. தாங் மாவட்டம்
 10. பாங்கே மாவட்டம்
 11. பர்தியா மாவட்டம்

கர்ணாலி மாநிலத்தின் 10 மாவட்டங்கள் தொகு

கர்ணாலி பிரதேசம் (முந்தைய பெயர் நேபாள மாநில எண் 6), 27,984 சதுர கிலோ மீட்டர் பரப்பளவும், 11,68,515 மக்கள் தொகையும், 10 மாவட்டங்களையும் கொண்டுள்ளது. அவைகள்:

1. மேற்கு ருக்கும் மாவட்டம்
2. சல்யான் மாவட்டம்
3. டோல்பா மாவட்டம்
4. சூம்லா மாவட்டம்
5. முகு மாவட்டம்
6. ஹும்லா மாவட்டம்
7. காளிகோட் மாவட்டம்
8. ஜாஜர்கோட் மாவட்டம்
9. தைலேக் மாவட்டம்
10. சுர்கேத் மாவட்டம்

தொலைதூர மேற்கு மாநிலத்தின் 9 மாவட்டங்கள் தொகு

தொலைதூர மேற்கு மாநிலம் 19,5939 சதுர கிலோ மீட்டர் பரப்பளவும், 25,52,517 மக்கள் தொகையும், 9 மாவட்டங்களையும் கொண்டுள்ளது. அவைகள்:

1. பாசூரா மாவட்டம்
2. பஜாங் மாவட்டம்
3. டோட்டி மாவட்டம்
4. அச்சாம் மாவட்டம்
5. தார்ச்சுலா மாவட்டம்
6. பைத்தடி மாவட்டம்
7. டடேல்துரா மாவட்டம்
8. கஞ்சன்பூர் மாவட்டம்
9. கைலாலீ மாவட்டம்

இதனையும் காண்க தொகு

மேற்கோள்கள் தொகு

 1. http://www.statoids.com/unp.html
 2. http://www.statoids.com/unp.html

வெளி இணைப்புகள் தொகு