முதன்மை பட்டியைத் திறக்கவும்

நேபாளத்தின் மாவட்டங்கள்

மாநிலம் எண் 1-இல் உள்ள மாவட்டங்கள்தொகு

மாநிலம் எண் 2-இல் உள்ள மாவட்டங்கள்தொகு

நேபாள மாநில எண் 2, 9,661 சதுர கிலோ மீட்டர் பரப்பளவும், 54,04,145 மக்கள் தொகையும் கொண்டுள்ளது. [2]இம்மாநிலத்தில் உள்ள எட்டு மாவட்டங்களின் விவரம்:

1. சப்தரி மாவட்டம்
2. சிராஹா மாவட்டம்
3. தனுஷா மாவட்டம்
4. மகோத்தரி மாவட்டம்
5. சர்லாஹி மாவட்டம்
6. ரவுதஹட் மாவட்டம்
7. பாரா மாவட்டம்
8. பர்சா மாவட்டம்

மாநிலம் எண் 3-இல் உள்ள மாவட்டங்கள்தொகு

மாநிலம் எண் 4-இல் உள்ள மாவட்டங்கள்தொகு

மாநிலம் எண் 5-இல் உள்ள மாவட்டங்கள்தொகு

கர்ணாலி பிரதேசத்தின் மாவட்டங்கள்தொகு

மாநிலம் எண் 7-இல் உள்ள மாவட்டங்கள்தொகு

இதனையும் காண்கதொகு

மேற்கோள்கள்தொகு

வெளி இணைப்புகள்தொகு