பயனர்:AntanO/Essays/2

போர், படைத்துறை, போரியல், படைத்துறை நடவடிக்கைகள்

போர்கள்தொகு

 1. 1948 அரபு - இசுரேல் போர்
 2. ஆப்கானித்தான் போர் (1978-தற்போது)
 3. கிழக்குப் போர்முனை (இரண்டாம் உலகப் போர்)
 4. குவைத் மீதான படையெடுப்பு
 5. தேமோபைலேச் சமர்
 6. தேய்வழிவுப் போர்
 7. பயங்கரவாதத்திற்கு எதிரான போர்
 8. முதலாம் யூத-உரோமைப் போர்
 9. யூத-உரோமைப் போர்கள்
 10. யோம் கிப்பூர்ப் போர்
 11. பெர்லின் சண்டை
 12. 1971 இந்திய-பாக்கிஸ்தான் போர்
 13. இந்திய-பாக்கிஸ்தான் போர்களும் முரண்பாடுகளும்

படைத்துறைதொகு

 1. அரச கடற்படை
 2. 1வது சிறப்புப் படைகள் நடவடிக்கை சிறு படைப்பிரிவு-டெல்டா
 3. சிறப்புப் படைகள் (ஐக்கிய அமெரிக்கத் தரைப்படை)
 4. ஐக்கிய அமெரிக்க கடல்சார் சிறப்புப் போர் மேம்பாட்டுக் குழு
 5. ஐக்கிய அமெரிக்க கடற்படையின் கடல், வான், தரை அணிகள்
 6. ஐக்கிய அமெரிக்க ஈரூடகப் படைப்பிரிவு
 7. ஐக்கிய அமெரிக்க கடற்படை
 8. ஐக்கிய அமெரிக்க வான்படை
 9. ஐக்கிய அமெரிக்கத் தரைப்படை
 10. புலன் விசாரணை கூட்டாட்சிப் பணியகம்
 11. தேசிய பாதுகாப்பு முகவர்
 12. வேர்மாக்ட்
 13. செருமன் தரைப்படை (வேர்மாக்ட்)
 14. லூப்டுவாபே
 15. கிரிக்ஸ்மரினா

போரியல்தொகு

 1. அயன் டோம்
 2. அரோ (ஏவுகணை)
 3. இரண்டாம் உலகப் போருக்கு பிந்திய ஆகாய-ஆகாய சண்டை இழப்புக்கள்
 4. எம்1 ஆப்ராம்ஸ்
 5. எல்லா வெடிகுண்டுகளினதும் தந்தை
 6. எல்லா வெடிகுண்டுகளினதும் தாய்
 7. சார் வெடிகுண்டுSymbol question.svg
 8. பறக்கும் வல்லுனர்
 9. மேர்க்கவா
 10. வி-1 பறக்கும் வெடிகுண்டு
 11. கதிரியக்க ஆயுதம்
 12. வேதியியல் ஆயுதம்
 13. சார் பீரங்கிSymbol question.svg
 14. லெப்பேர்ட் 2
 15. ரி-90
 16. ரி-14 ஆர்மட்டா
 17. சலஞ்சர் 2
 18. டைகர் 1
 19. கமிக்காஸ்
 20. கட்டானா
 21. எம்16 நீள் துப்பாக்கி
 22. எம்4 சிறு துப்பாக்கி
 23. எல்1ஏ1 சுய-ஏற்ற நீள் துப்பாக்கி
 24. வகை 56 தாக்குதல் நீள் துப்பாக்கி
 25. வகை 81 தாக்குதல் நீள் துப்பாக்கி
 26. கெக்லர் அண்ட் கோக் ஜி3
 27. கெக்லர் அண்ட் கோக் ஜி36
 28. டார்-21
 29. பெரட்டா எம்9
 30. குளோக்
 31. டெசட் ஈகிள்
 32. எப்என் மினிமி
 33. வேட்டைத்துப்பாக்கி
 34. சடப்பொருள் எதிர்ப்பு நீள் துப்பாக்கி
 35. கனரக இயந்திரத் துப்பாக்கி
 36. இலகு இயந்திரத் துப்பாக்கி
 37. சுழல் கைத்துப்பாக்கி
 38. சிறு கைத்துப்பாக்கி
 39. மரைகுழல் துப்பாக்கி
 40. மறைசுடு நீள் துப்பாக்கி
 41. துணை இயந்திரத் துப்பாக்கி
 42. துல்லிய பன்னாட்டு ஏடபிள்யுஎம்
 43. டர்குனோவ் மறைசுடு நீள் துப்பாக்கி
 44. பரெட் எம்82
 45. கெக்லர் அண்ட் கோக் யுஎம்பி
 46. கெக்லர் அண்ட் கோக் எம்பி7
 47. கெக்லர் அண்ட் கோக் எம்பி5
 48. எப்என் பி90
 49. மிகச் சிறப்பான துணை இயந்திரத் துப்பாக்கி
 50. ஊசி (துப்பாக்கி)
 51. எம்60 இயந்திரத் துப்பாக்கி
 52. எம்2 இயந்திரத் துப்பாக்கி
 53. பிகே இயந்திரத் துப்பாக்கி
 54. எம்249 இலகு இயந்திரத் துப்பாக்கி
 55. கெக்லர் அண்ட் கோக் எம்ஜி4
 56. கைன்மெட்டால் எம்ஜி 3

படைத்துறை நடவடிக்கைகள்தொகு

இசுரேல்தொகு

 1. என்டபே நடவடிக்கை
 2. ஒப்பேரா நடவடிக்கை
 3. ஓச்சாட் நடவடிக்கை
 4. குவிமைய நடவடிக்கை
 5. மரக்கால் நடவடிக்கை

சோழர்தொகு

 1. கலிங்கம் மீதான சோழர் படையெடுப்பு (1097)
 2. கலிங்கம் மீதான சோழர் படையெடுப்பு (1110)
 3. கடாரம் மீதான சோழர் படையெடுப்பு (1068)
 4. காந்தளூர் சாலைப் போர்
 5. குடல சங்கமப் போர்
 6. கொப்பம் போர்
 7. தோனூர்ப் போர்
 8. நெட்டூர்ப் போர்
 9. முதலாம் இராசேந்திர சோழனின் தென்-கிழக்கு ஆசியா மீதான படையெடுப்பு
 10. விசயவாடாப் போர்
 11. சோழரின் வட இந்தியப் பயணம்
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=பயனர்:AntanO/Essays/2&oldid=2158129" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது