தூதரகங்களின் பட்டியல், ஈரான்

இது ஈரான் நாட்டு தூதரகங்களின் பட்டியல். ஐக்கிய அமெரிக்காவில் உள்ள வாசிங்டன், டி. சி.யில் ஈரானுக்கான தூதரகமாக பாகிஸ்தான் தூதரகம் இயங்கி வருகிறது.

ஐரோப்பாதொகு

 
ஈரான் தூதரகம், பெர்லின்
 
ஈரான் தூதரகம், புடாபெஸ்ட்
 
ஈரான் தூதரகம், ஒஸ்லோ
 
ஈரான் தூதரகம், பாரிஸ்
 
ஈரான் தூதரகம், பிராக்
 
ஈரான் தூதரகம், வியன்னா
 
ஈரான் தூதரகம், சரஜேவோ

வட அமெரிக்காதொகு

 
ஒட்டாவாவில் உள்ள ஈரான் தூதரகம்

தென் அமெரிக்காதொகு

மத்திய கிழக்குதொகு

ஆப்பிரிக்காதொகு

ஆசியாதொகு

ஓசியானியாதொகு

பன்முக அமைப்புகள்தொகு

இவற்றையும் பார்க்கதொகு

மேற்கோள்கள்தொகு