தேவார வைப்புத் தலங்கள்

தேவார வைப்புத் தலங்கள் என்பவை தேவாரத்தில் தனிப்பாடல்களாகப் பாடப்பெறாமல், வேற்றூர் பதிகத்தின் இடையிலும், பொது பதிகத்தின் இடையிலும் குறிப்பிடப்படும் தலங்களாகும். இவை சைவர்களால் போற்றப்பெறுகின்றன. இவ்வாறான தேவார வைப்புத் தலங்கள், 276 தேவாரத்தலங்களிலிருந்து வேறுபட்டனவாகும். [1] கீழுள்ள பட்டியலின்படி வைப்புத்தலங்கள் 147 ஆகும். [கு 1]

தேவார வைப்புத் தலங்களின் பட்டியல்

தொகு
வரிசை எண் தலப்பெயர்/இன்று வழங்கும் பெயர் (மாவட்டம், அமைவிடம்) பாடியவர்
1 அகத்தீச்சுரம்/அகத்தீஸ்வரம் (கன்னியாகுமரி, பாண்டிய நாடு) அப்பர்
2 அக்கீச்சுரம்/கஞ்சனூர்(தஞ்சாவூர், சோழ நாடு) அப்பர்
3 அசோகந்தி/அயோகந்தி (நாகப்பட்டினம், சோழ நாடு) சம்பந்தர், அப்பர்
4 அணி அண்ணாமலை/அடிஅண்ணாமலை (திருவண்ணாமலை, தொண்டை நாடு) சம்பந்தர், அப்பர்
5 அண்ணன்வாயில்/அன்னவாசல் (புதுக்கோட்டை, சோழ நாடு) அப்பர்
6 அத்தீச்சுரம்/சிவசைலம் (திருநெல்வேலி, பாண்டிய நாடு) அப்பர்
7 அயனீச்சுரம்/பிரம்மதேசம் (திருநெல்வேலி, பாண்டிய நாடு) அப்பர்
8 அரிச்சந்திரம்-பாற்குளம்/அரிச்சந்திரபுரம் (தஞ்சாவூர், சோழ நாடு) அப்பர்
9 அளப்பூர்/தரங்கம்பாடி (நாகப்பட்டினம், சோழ நாடு) அப்பர், சுந்தரர்
10 அவல்பூந்துறை/பூந்துறை (ஈரோடு, கொங்கு நாடு) அப்பர்
11 ஆடகேச்சுரம்/ (திருவாரூர், சோழ நாடு) அப்பர்
12 ஆதிரையான் பட்டினம்/அதிராம்பட்டினம் (தஞ்சாவூர், சோழ நாடு) சுந்தரர்
13 ஆறைமேற்றளி/திருமேற்றளி (தஞ்சாவூர், சோழ நாடு) சுந்தரர்
14 ஆலந்துறை/அந்தநல்லூர் (திருச்சி, சோழ நாடு)
15 ஆழியூர்/- (நாகப்பட்டினம், சோழ நாடு) அப்பர், சுந்தரர்
16 இடைக்குளம்/மருத்துவக்குடி (தஞ்சாவூர், சோழ நாடு) அப்பர்
17 இராப்பட்டீச்சுரம்/- (திருவாரூர், சோழ நாடு) அப்பர்
18 இரும்புதல்/இரும்புதலை (தஞ்சாவூர், சோழ நாடு) அப்பர்
19 இறையான்சேரி/இரவாஞ்சேரி (நாகப்பட்டினம், சோழ நாடு) அப்பர்
20 இறையான்சேரி/இறகுசேரி (சிவகங்கை, பாண்டிய நாடு) அப்பர்
21 இளையான்குடி (சிவகங்கை, பாண்டிய நாடு)
22 ஈசனூர்-மேலை ஈசனூர்/- (நாகப்பட்டினம், சோழ நாடு) சுந்தரர்
23 உருத்திரகோடி/ருத்ராங்கோயில்-திருக்கழுக்குன்றம் (காஞ்சிபுரம், தொண்டை நாடு) அப்பர்
24 ஊற்றத்தூர்/ஊட்டத்தூர் (திருச்சி, சோழ நாடு) அப்பர்
25 எழுமூர்/எழும்பூர் (சென்னை, தொண்டை நாடு) அப்பர்
26 ஏமநல்லூர்/திருலோக்கி (தஞ்சாவூர், சோழ நாடு) அப்பர்
27 ஏமப்பேறூர்/திருநெய்ப்பேறு (திருவாரூர், சோழ நாடு) அப்பர்
28 ஏர்/ஏரகரம் (தஞ்சாவூர், சோழ நாடு) அப்பர்
29 ஏற்றமனூர்/எட்டுமனூர் (கேரளம்) சுந்தரர்
30 ஏழூர்/ஏளூர் (நாமக்கல், கொங்கு நாடு) அப்பர்
31 கச்சிப்பலதளி/கச்சபேசம், கயிலாயம், காயாரோகணம் (காஞ்சிபுரம், தொண்டை நாடு) அப்பர்
32 கச்சிமயானம்/ (காஞ்சிபுரம், தொண்டை நாடு) அப்பர்
33 கஞ்சாறு/கஞ்சனூர் (நாகப்பட்டினம், சோழ நாடு) அப்பர்
34 கடம்பை இளங்கோயில்/கீழக்கடம்பூர் (கடலூர், நடு நாடு) அப்பர்
35 கண்ணை/செங்கம் (திருவண்ணாமலை, தொண்டை நாடு) அப்பர்
36 கந்தமாதன மலை/திருச்செந்தூர் கோயிலில் உள்ளது (தூத்துக்குடி, பாண்டிய நாடு) அப்பர்
37 கரபுரம்/திருப்பாற்கடல், விரிஞ்சிபுரம் (வேலூர், தொண்டை நாடு) அப்பர்
38 கருந்திட்டைக்குடி/கரந்தை-தஞ்சாவூர் (தஞ்சாவூர், சோழ நாடு) அப்பர்
39 கருப்பூர்/கொரநாட்டுக்கருப்பூர் (தஞ்சாவூர், சோழ நாடு) சுந்தரர்
40 களந்தை/களப்பால், கோயில் களப்பால் (திருவாரூர், சோழ நாடு) திருவிசைப்பா
41 கழுநீர்க்குன்றம்/ திருத்தணி மலைக்கோயிலில் பின்புறமுள்ள சிறிய கோயில் (காஞ்சிபுரம், தொண்டை நாடு) அப்பர்
42 காட்டூர்/ (திருவாரூர், சோழ நாடு) சம்பந்தர், சுந்தரர்
43 காம்பீலி/காம்ப்லி (கர்நாடகம்) அப்பர்
44 காரிக்கரை/ராமகிரி (ஆந்திரம்)
45 கிள்ளிகுடி/- (நாகப்பட்டினம், சோழ நாடு) சுந்தரர்
46 கீழையில்/கீழையூர் (நாகப்பட்டினம், சோழ நாடு) சுந்தரர்
47 கீழத்தஞ்சை/- (நாகப்பட்டினம், சோழ நாடு) சுந்தரர்
48 குக்குடேச்சுரம்/புங்கனூர் (ஆந்திரம்) அப்பர்
49 குணவாயில் (கேரளம்) சுந்தரர்
50 குண்டையூர் (நாகப்பட்டினம், சோழ நாடு) சுந்தரர்
51 குத்தங்குடி/கொத்தங்குடி (நாகப்பட்டினம், சோழ நாடு) சம்பந்தர்
52 குன்றியூர்/குன்னியூர் (திருவாரூர், சோழ நாடு) சம்பந்தர், அப்பர்
53 குமரிக்கொங்கு/மோகனூர் (நாமக்கல், கொங்கு நாடு)
54 குரக்குத்தளி/சர்க்கார் பெரிய பாளையம் (திருப்பூர், கொங்கு நாடு) சுந்தரர்
55 குருஷேத்திரம் (உத்திரப்பிரதேசம், வட நாடு) சுந்தரர்
56 கூந்தலூர் (திருவாரூர், சோழ நாடு) அப்பர்
57 கூழையூர்/குழையூர் (நாகப்பட்டினம், சோழ நாடு) அப்பர்
58 கொடுங்களூர் (கேரளம்) அப்பர், சுந்தரர்
59 கொண்டல் (நாகப்பட்டினம், சோழ நாடு) அப்பர், சுந்தரர்
60 கொல்லியறப்பள்ளி, அறப்பள்ளி, குளிரறைப்பள்ளி/கொல்லிமலை (நாமக்கல், கொங்கு நாடு) சம்பந்தர், அப்பர்
61 கோவந்தபுத்தூர்/கோவிந்தபுத்தூர் (பெரம்பலூர், சோழ நாடு) சம்பந்தர், அப்பர்
62 சடைமுடி/கோவிலடி (தஞ்சாவூர், சோழ நாடு) அப்பர்
63 சித்தவடமடம்/கோட்லம்பாக்கம் (விழுப்புரம், நடு நாடு) அப்பர், சுந்தரர்
64 சிவப்பள்ளி/திருச்செம்பள்ளி (நாகப்பட்டினம், சோழ நாடு) அப்பர்
65 சூலமங்கை/சூலமங்கலம் (தஞ்சாவூர், சோழ நாடு) அப்பர்
66 செந்தில்/திருச்செந்தூர் (தூத்துக்குடி, பாண்டிய நாடு) அப்பர்
67 செந்துறை/திருச்செந்துறை (திருச்சி, சோழ நாடு)
68 செம்பங்குடி/செம்மங்குடி (நாகப்பட்டினம், சோழ நாடு) அப்பர்
69 சேலூர்/மட்டியான்திடல், கோயில் தேவராயன்பேட்டை (தஞ்சாவூர், சோழ நாடு)
70 தகடூர்/தர்மபுரி (தர்மபுரி, கொங்கு நாடு) சுந்தரர்
71 தகட்டூர்/- (நாகப்பட்டினம், சோழ நாடு) சுந்தரர்
72 தக்களூர்/- (புதுச்சேரி) அப்பர், சுந்தரர்
73 தஞ்சாக்கூர்/- (சிவகங்கை, பாண்டிய நாடு) சுந்தரர்
74 தஞ்சைத்தளிக்குளம்/ (தஞ்சாவூர், சோழ நாடு) அப்பர்
75 தண்டங்குறை/தண்டாங்கோரை (தஞ்சாவூர், சோழ நாடு) சுந்தரர்
76 தண்டந்தோட்டம்/- (தஞ்சாவூர், சோழ நாடு) சுந்தரர்
77 தளிக்குளம்/கோயிற்குளம் (தஞ்சாவூர், சோழ நாடு) அப்பர்
78 தளிச்சாத்தங்குடி/வட கண்டம் (திருவாரூர், சோழ நாடு) அப்பர்
79 தவத்துறை/லால்குடி (திருச்சி, சோழ நாடு) அப்பர்
80 திங்களூர்/- (தஞ்சாவூர், சோழ நாடு) அப்பர், சுந்தரர்
81 திண்டீச்சுரம்/திண்டிவனம் (விழுப்புரம், நடு நாடு) சுந்தரர்
82 தின்னகோணம்/- (திருச்சி, சோழ நாடு) சம்பந்தர்
83 திரிபுராந்தகம்/ (திருநெல்வேலி, பாண்டிய நாடு) அப்பர்
84 திரிபுராந்தகம்/ (ஆந்திரம்) அப்பர்
85 திருச்சிற்றம்பலம் (தஞ்சாவூர், சோழ நாடு) சுந்தரர்
86 திருச்செங்குன்றூர்/செங்கன்னூர் (கேரளம்) அப்பர்
87 திருபுவனம்/ (தஞ்சாவூர், சோழ நாடு) அப்பர்
88 திருமலை/ (திருநெல்வேலி, பாண்டிய நாடு) சுந்தரர்
89 திருமலை/திருமலைராயன்பட்டினம் (புதுச்சேரி) சுந்தரர்
90 திருவேகம்பத்து/ (இராமநாதபுரம், பாண்டிய நாடு) அப்பர்
91 திருவேட்டி/திருவேட்டீசுவரன்பேட்டை (சென்னை, தொண்டை நாடு) அப்பர்
92 துடையூர்/தொடையூர் (திருச்சி, சோழ நாடு) அப்பர்
93 தென்களக்குடி/களக்காடு (திருநெல்வேலி, பாண்டிய நாடு) அப்பர்
94 தென்கோடி/- (தஞ்சாவூர், சோழ நாடு) சம்பந்தர்
95 தெள்ளாறு/- (திருவண்ணாமலை, தொண்டை நாடு) சுந்தரர்
96 தேனூர்/- (பெரம்பலூர், சோழ நாடு) சம்பந்தர், அப்பர்
97 தேவிச்சுரம்/வடிவீஸ்வரம் (கன்னியாகுமரி, பாண்டிய நாடு) அப்பர்
98 தோழூர்/தோளூர் (நாமக்கல், கொங்கு நாடு) அப்பர்
99 நந்திகேச்சுரம்/நந்திவரம் (காஞ்சிபுரம், தொண்டை நாடு) அப்பர்
100 நந்திகேச்சுரம்/நந்திமலை (கர்நாடகம்) அப்பர்
101 நல்லக்குடி/நல்லத்துக்குடி (நாகப்பட்டினம், சோழ நாடு) அப்பர்
102 நல்லாற்றூர்/நல்லாவூர் (நாகப்பட்டினம், சோழ நாடு) அப்பர்
103 நாகளேச்சரம்/- (நாகப்பட்டினம், சோழ நாடு) அப்பர்
104 நாங்கூர்/- (நாகப்பட்டினம், சோழ நாடு) சுந்தரர்
105 நாலூர்/- (தஞ்சாவூர், சோழ நாடு) அப்பர்
106 நியமம்/நேமம் (தஞ்சாவூர், சோழ நாடு) அப்பர்
107 நெடுவாயில்/நெடுவாசல் (நாகப்பட்டினம், சோழ நாடு) சம்பந்தர், அப்பர்
108 நெய்தல்வாயில்/நெய்தவாசல் (நாகப்பட்டினம், சோழ நாடு) அப்பர்
109 பஞ்சாக்கை/- (நாகப்பட்டினம், சோழ நாடு) அப்பர்
110 பன்னூர்/பண்ணூர் (நாகப்பட்டினம், சோழ நாடு) சுந்தரர்
111 பரப்பள்ளி/பரஞ்சேர்வழி (ஈரோடு, கொங்கு நாடு) அப்பர்
112 பழையாறை/கீழப்பழையாறை (தஞ்சாவூர், சோழ நாடு) சம்பந்தர்
113 பிடவூர்/திருப்பட்டூர் (திருச்சி, சோழ நாடு) அப்பர், சுந்தரர்
114 பிரம்பில்/பெரம்பூர் (நாகப்பட்டினம், சோழ நாடு) அப்பர்
115 புதுக்குடி / (திருவாரூர், சோழ நாடு) அப்பர்
116 புரிசைநாட்டுப் புரிசை/புரிசை (திருவண்ணாமலை, தொண்டை நாடு) சுந்தரர்
117 புலிவலம்/- (திருவாரூர், சோழ நாடு) அப்பர்
118 பூந்துறை/சிந்து பூந்துறை (திருநெல்வேலி, பாண்டிய நாடு) அப்பர்
119 பெருந்துறை/- (புதுக்கோட்டை, சோழ நாடு) அப்பர்
120 பேராவூர் (நாகப்பட்டினம், சோழ நாடு) அப்பர்
121 (ஆன்பட்டிப்)பேரூர்/பேரூர்-கோயம்புத்தூர் (கோயம்புத்தூர், கொங்கு நாடு) அப்பர், சுந்தரர்
122 பொதியின் மலை பாபநாசம்/பாபநாசம் (திருநெல்வேலி, பாண்டிய நாடு) அப்பர்
123 பொன்னூர் நாட்டுப் பொன்னூர்/பொன்னூர் (திருவண்ணாமலை, தொண்டை நாடு) சுந்தரர்
124 பொய்கைநல்லூர்/பொய்யூர் (நாகப்பட்டினம், சோழ நாடு) அப்பர்
125 மணற்கால்/மணக்கால் (திருவாரூர், சோழ நாடு) அப்பர்
126 மணிக்கிராமம்/- (நாகப்பட்டினம், சோழ நாடு) அப்பர்
127 மந்தாரம்/ஆத்தூர் (நாகப்பட்டினம், சோழ நாடு) அப்பர்
128 மாகாளம்/ஆனை மாகாளம் (நாகப்பட்டினம், சோழ நாடு) அப்பர்
129 மாகாளம்/உஞ்சை மாகாளம், உஜ்ஜயினி (மத்தியப்பிரதேசம், வட நாடு) அப்பர்
130 மாகுடி/மாமாகுடி (நாகப்பட்டினம், சோழ நாடு) அப்பர்
131 மாட்டூர்/சேவூர் (கோயம்புத்தூர், கொங்கு நாடு) அப்பர், சுந்தரர்
132 மாட்டூர்/மாத்தூர் (நாகப்பட்டினம், சோழ நாடு) அப்பர், சுந்தரர்
133 மாந்துறை/திருமாந்துறை (தஞ்சாவூர், சோழ நாடு)
134 மாறன்பாடி/இறையூர், எறையூர் (விழுப்புரம், நடு நாடு) சம்பந்தர்
135 மிழலைநாட்டு மிழலை/ தேவமலை (புதுக்கோட்டை, சோழ நாடு) சுந்தரர்
136 முழையூர்/- (தஞ்சாவூர், சோழ நாடு) அப்பர்
137 மூலனூர்/- (ஈரோடு, கொங்கு நாடு) சுந்தரர்
138 மூவலூர்/- (நாகப்பட்டினம், சோழ நாடு) சம்பந்தர், அப்பர்
139 மொக்கணீச்சுரம்/- (கோயம்புத்தூர், கொங்கு நாடு)
140 வடகஞ்சனூர்/- (விழுப்புரம், நடு நாடு) சுந்தரர்
141 வளைகுளம்/வளர்புரம் (வேலூர், தொண்டை நாடு) அப்பர்
142 வழுவூர்/- (நாகப்பட்டினம், சோழ நாடு) அப்பர்
143 வாரணாசி/காசி (உத்தரப்பிரதேசம், வட நாடு) சம்பந்தர்
144 விடைவாய்க்குடி/வாக்குடி, வாழ்குடி (நாகப்பட்டினம், சோழ நாடு) அப்பர்
145 விளத்தொட்டி/ (தஞ்சாவூர், சோழ நாடு) அப்பர்
146 விவீச்சுரம்/பீமாவரம் (ஆந்திரம்) அப்பர்
147 வெற்றியூர்/திருவெற்றியூர் (சிவகங்கை, பாண்டிய நாடு) சம்பந்தர், அப்பர், சுந்தரர்

மேலும் காண்க

தொகு

குறிப்புகள்

தொகு
  1. பு.மா.ஜெயசெந்தில்நாதன் எழுதியுள்ள தேவார வைப்புத்தலங்கள் என்னும் நூலில் (வர்த்தமானன் பதிப்பகம், சென்னை, 2009) 147 தலங்கள் வைப்புத் தலங்களாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.

மேற்கோள்கள்

தொகு
  1. http://www.shaivam.org/siddhanta/spvtalam.htm

வெளி இணைப்புகள்

தொகு
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=தேவார_வைப்புத்_தலங்கள்&oldid=3409169" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது