பயனர்:AntanO/Essays/3

விலங்கு, பறவை, பூச்சி

விலங்குதொகு

பறவைதொகு

 1. ஊதாப்பிட்டு தேன்சிட்டு
 2. கருங்கொட்டு கதிர்க்குருவி
 3. சாம்பல் கதிர்க்குருவி
 4. தையல்சிட்டு
 5. பச்சைக் குக்குறுவான்
 6. பிணந்தின்னிக் கழுகு
 7. பூனைப் பருந்து
 8. பேசாத அன்னம்
 9. ரூபெல் பிணந்தின்னிக் கழுகுSymbol question.svg
 10. வெண்புருவக் கொண்டலாத்தி
 11. வெள்ளைக் கண்ணி
 12. லூன்
 13. மலை உழவாரன்
 14. பெரிய பச்சைக்கிளி
 15. பழுப்பு ஈ பிடிப்பான்
 16. செந்தலைப் பஞ்சுருட்டான்
 17. கருப்புத் தலை சின்னான்
 18. கரிச்சான்
 19. அரசவால் ஈப்பிடிப்பான்
 20. சாம்பல் தகைவிலான்
 21. பெரிய கப்பற் பறவை
 22. பெரிய நீர்க்காகம்
 23. கொண்டை நீர்க்காகம்
 24. சிறிய மின்சிட்டு
 25. குங்குமப் பூச்சிட்டு
 26. பாலி மைனா
 27. இலங்கை தொங்கும் கிளி
 28. வானவில் கிளி
 29. வானவில் கூம்பலகுச் சில்லை
 30. அமெரிக்க பொன் கூம்பலகுச் சில்லை
 31. மூவண்ண கூம்பலகுச் சில்லை
 32. பிஜி கூம்பலகுச் சில்லை
 33. இலங்கை நீலச் செவ்வலகன்
 34. தென் கர்தினால்
 35. கர்தினால் (பறவை)
 36. பஞ்ச வண்ணக்கிளி
 37. பூநாரை
 38. ஆப்பிரிக்கத் தூக்கணாங்குருவி
 39. செவ்வலகு ஆப்பிரிக்கத் தூக்கணாங்குருவிSymbol question.svg
 40. நீல சீகாரப் புங்குருவி
 41. சொர்க்கப் பறவை
 42. வில்சனின் சொர்க்கப் பறவை
 43. அரச சொர்க்கப் பறவை
 44. கம்பளி அரச சொர்க்கப் பறவை
 45. இரகினா சொர்க்கப் பறவை
 46. காட்டு வாத்து
 47. கில்டேபிராண்டு சரக்கிளி
 48. மீச்சிறப்பு சரக்கிளி
 49. பளபளப்பு சரக்கிளி
 50. ஒண்சிவப்பு ஐவண்ணக்கிளி
 51. கருநீல ஐவண்ணக்கிளி
 52. சிவப்பு-பச்சை ஐவண்ணக்கிளி
 53. இராணுவ ஐவண்ணக்கிளி
 54. செந்நீல ஐவண்ணக்கிளி
 55. கானாங்கோழி
 56. கப்பற்பறவை
 57. பொன்னிற பெருஞ்செம்போத்து
 58. வானவில் அலகுத் தூக்கான்
 59. குட்டைக் கிளி (கன்னிக்கிளி)
 60. மலை மீன்கொத்தி
 61. அமேசன் கிளி
 62. அமெரிக்க பூநாரை
 63. பால்ட்டிமோர் மாங்குருவி
 64. மலை நீலப்பறவை
 65. அகன்ற அலகு ஓசனிச்சிட்டு
 66. ஊதா நிறக் காது பச்சை ஓசனிச்சிட்டு
 67. அகன்ற வால் ஓசனிச்சிட்டு
 68. வாள் அலகு ஓசனிச்சிட்டு
 69. மாணிக்கம்-புட்பராக ஓசனிச்சிட்டு
 70. கனல் தெறிக்கும் தொண்டை ஓசனிச்சிட்டு
 71. செம்பழுப்பு பகட்டுக்கார ஓசனிச்சிட்டு
 72. நீளவால் தேவதை
 73. ஊதா வால் தேவதை
 74. செம்பழுப்பு வால் ஓசனிச்சிட்டு
 75. அனா ஓசனிச்சிட்டு
 76. கரைவணை
 77. பாறு
 78. விரால் அடிப்பான்
 79. ஒண்சிவப்பு அரிவாள் மூக்கன்
 80. குயில் (குடும்பம்)
 81. குயில் (பேரினம்)
 82. பெரிய சொர்க்கப் பறவை
 83. சிவப்பு சொர்க்கப் பறவை
 84. இரட்டைக் கண் அத்திக்கிளி
 85. தரைப்பருந்து
 86. பொரி வல்லூறு
 87. பொன் கதிர்க்குருவி
 88. நீல அழகி
 89. குயிற்பாறு
 90. காதற்கிளி

பூச்சிதொகு

 1. திருட்டு ஈ (குடும்பம்)
 2. படைவீரன் ஈக்கள்
 3. இலங்கையின் வண்ணாத்திப் பூச்சிகள்
 4. ஊசித்தட்டான்
 5. தேசி வண்ணத்துப் பூச்சி
 6. புதர்ப் பழுப்பு (பட்டாம்பூச்சி)
 7. புல் மஞ்சள் (பட்டாம்பூச்சி)
 8. மிருதுக் கண் புதர்ப் பழுப்பு (பட்டாம்பூச்சி)
 9. முப்புள்ளி புல் மஞ்சள் (பட்டாம்பூச்சி)
 10. விகடன் (பட்டாம்பூச்சி)
 11. வெள்ளை நால்வளையம் (பட்டாம்பூச்சி)
 12. ஜெசபெல் (பட்டாம்பூச்சி)
 13. இலைப்பூச்சி
 14. காண்டாமிருக வண்டு
 15. பொது காண்டாமிருக வண்டு
 16. கேர்குலிசு வண்டு
 17. யானை வண்டு
 18. மரகத அழகி
 19. வெந்தய வரியன்
 20. வெண்புள்ளிக் கருப்பன்
 21. சுற்றும் வெள்ளையன் (பட்டாம்பூச்சி)
 22. கொன்னை வெள்ளையன்
 23. பனைச் சிறகன்
 24. வெண் கறுப்புச் சிறகன்
 25. சிவப்புடல் அழகி
 26. உரோசா அழகி
 27. இலங்கை அழகி
 28. இலங்கை வரியன்
 29. ஐரோப்பிய மயில்
 30. கண்ணாடிச் சிறகி
 31. பூட்டான் புகழ்
 32. வரிக்குதிரை அழகி
 33. வரிக்குதிரை நீள்சிறகி
 34. பொன்னழகி (பட்டாம்பூச்சி)
 35. வெண் டிராகன் வால்
 36. கயின்ஸ் அழகி
 37. சாரா நீள்சிறகி
 38. சபோ நீள்சிறகி
 39. இலங்கை இளஞ்சிவப்பு அழகி
 40. தென் தோரணம்
 41. கேள்விக் குறியன்
 42. சிவப்பு நீலன்
 43. எண்பத்தெட்டு அழகி
 44. அப்போலோ (பட்டாம்பூச்சி)
 45. ஆத்திரேலிய நிற அழகி
 46. நீல வசீகரன்
 47. தீச்சுடர் வரியன்
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=பயனர்:AntanO/Essays/3&oldid=2188075" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது