2023 துடுப்பாட்ட உலகக்கிண்ணம்

2023 துடுப்பாட்ட உலகக்கிண்ணம் பதிமூன்றாவது துடுப்பாட்ட உலகக்கிண்ணம் ஆகும். இதனை இந்தியா ஏற்று நடத்தும்.[1][2] இதன் முன்னர் மூன்று முறை நடத்தியுள்ள இந்தியா நான்காவது முறையாக நடத்தும்.

2023 துடுப்பாட்ட உலகக்கிண்ணம்
2023 Cricket World Cup
நிர்வாகி(கள்)பன்னாட்டுத் துடுப்பாட்ட அவை
துடுப்பாட்ட வடிவம்ஒருநாள் பன்னாட்டுத் துடுப்பாட்டம்
போட்டித் தொடர் வடிவம்தொடர்சுழல் முறை மற்றும் வெளியேற்றம்
நடத்துனர்(கள்)இந்தியா இந்தியா
2019
2027

இது இந்தியா தனித்து நடத்தும் முதல் துடுப்பாட்ட உலகக்கிண்ணம் ஆகும். இதற்குமுன் இந்தியா 1987 துடுப்பாட்ட உலகக்கிண்ணத்தை பாக்கித்தானுடனும், 1996 துடுப்பாட்ட உலகக்கிண்ணத்தை பாக்கித்தான் மற்றும் இலங்கையுடனும், 2011 துடுப்பாட்ட உலகக்கிண்ணத்தை இலங்கை மற்றும் வங்காளதேசத்துடனும் இணைந்து நடத்தியுள்ளது.

மேற்கோள்கள்