கேரள சட்டமன்றத் தொகுதிகளின் பட்டியல்

விக்கிப்பீடியா:பட்டியலிடல்
(கேரள சட்டமன்றத் தொகுதிகள் இலிருந்து வழிமாற்றப்பட்டது)

2008-இல் நடந்த தொகுதி சீரமைப்பிற்குப் பின்னர், சட்டசபைத் தொகுதிகளின் எண்ணிக்கையில் மாற்றம் இல்லை. எனினும், தொகுதிகளின் எல்லைகள் மாற்றப்பட்டன. இந்த தொகுதிகளை கீழே காணவும்.[1]

கேரளத்தின் சட்டமன்ற தொகுதிகள்
# தொகுதி[2] ஒதுக்கீடு மாவட்டம் மக்களவைத் தொகுதிகள் வாக்காளர்கள்
(2019)[3]
1 மஞ்சேஸ்வரம் எதுவுமில்லை காசர்கோடு காசர்கோடு 2,08,616
2 காசர்கோடு 1,88,494
3 உதுமா 1,97,894
4 காஞ்ஞங்ஙாடு 2,02,874
5 திருக்கரிப்பூர் 1,88,294
6 பய்யன்னூர் கண்ணூர் 1,88,294
7 கல்லுயாசேரி 1,68,408
8 தளிப்பறம்பு கண்ணூர் 1,92,699
9 இரிக்கூர் 1,81,076
10 அழீக்கோடு 1,65,201
11 கண்ணூர் 1,58,593
12 தர்மடம் 1,77,131
13 தலசேரி வடகரை 1,62,142
14 கூத்துபறம்பு 1,78,457
15 மட்டன்னூர் கண்ணூர் 1,73,732
16 பேராவூர் 1,64,246
17 மானந்தவாடி பட்டியல் பழங்குடி வயநாடு வயநாடு 1,82,461
18 சுல்தான் பத்தேரி 2,08,281
19 கல்பற்றா எதுவுமில்லை 1,90,503
20 வடகரா கோழிக்கோடு வடகரை 1,51,141
21 குற்றுயாடி 1,78,363
22 நாதாபுரம் 1,93,212
23 கொயிலாண்டி 1,85,840
24 பேராம்பிரை 1,79,821
25 பாலுசேரி பட்டியல் சாதி கோழிக்கோடு 2,06,565
26 எலத்தூர் எதுவுமில்லை 1,85,361
27 கோழிக்கோடு வடக்கு 1,63,791
28 கோழிக்கோடு தெற்கு 1,43,304
29 பேப்பூர் 1,87,460
30 குந்தமங்கலம் 2,10,014
31 கொடுவள்ளி 1,68,349
32 திருவம்பாடி வயநாடு 1,65,460
33 கொண்டோட்டி மலப்புறம் மலப்புறம் 1,92,701
34 ஏறநாடு வயநாடு 1,66,320
35 நிலம்பூர் 2,02,712
36 வண்டூர் பட்டியல் சாதி 2,10,051
37 மஞ்சேரி எதுவுமில்லை மலப்புறம் 1,93,036
38 பெரிந்தல்மண்ணை 1,99,215
39 மங்கடை 1,99,518
40 மலப்புறம் 1,99,305
41 வேங்கரை 1,72,932
42 வள்ளிக்குன்னு 1,83,840
43 திரூரங்காடி பொன்னானி 1,83,037
44 தானூர் 1,74,633
45 திரூர் 2,05,900
46 கோட்டக்கல் 1,98,338
47 தவனூர் 1,81,502
48 பொன்னானி 1,84,883
49 திருத்தாலை பாலக்காடு 1,77,171
50 பட்டாம்பி பாலக்காடு 1,78,908
51 ஷொர்ணூர் 1,82,526
52 ஒற்றப்பாலம் 1,94,698
53 கோங்ஙாடு பட்டியல் சாதி 1,70,615
54 மண்ணார்க்காடு எதுவுமில்லை 1,86,102
55 மலம்புழா 2,00,682
56 பாலக்காடு 1,74,371
57 தரூர் பட்டியல் சாதி ஆலத்தூர் 1,60,379
58 சிற்றூர் எதுவுமில்லை 1,76,871
59 நென்மாறை 1,79,746
60 ஆலத்தூர் 1,60,903
61 சேலக்கரை பட்டியல் சாதி திருச்சூர் 1,83,456
62 குன்னங்குளம் எதுவுமில்லை 1,79,227
63 குருவாயூர் திருச்சூர் 1,89,137
64 மணலூர் 1,98,738
65 வடக்காஞ்சேரி ஆலத்தூர் 1,93,712
66 ஒல்லூர் திருச்சூர் 1,84,357
67 திருச்சூர் 1,63,213
68 நாட்டிகை பட்டியல் சாதி 1,90,611
69 கைப்பமங்கலம் எதுவுமில்லை சாலக்குடி 1,53,849
70 இரிஞ்ஞாலக்குடா திருச்சூர் 1,82,608
71 புதுக்காடு 1,85,080
72 சாலக்குடி சாலக்குடி 1,79,633
73 கொடுங்கல்லூர் 1,75,961
74 பெரும்பாவூர் எர்ணாகுளம் 1,69,847
75 அங்கமாலி 1,60,822
76 ஆலுவா 1,73,432
77 களமசேரி எர்ணாகுளம் 1,82,948
78 பறவூர் 1,83,543
79 வைப்பின் 1,62,202
80 கொச்சி 1,67,744
81 திருப்பூணித்துறை 1,90,945
82 எறணாகுளம் 1,47,745
83 திருக்காக்கரை 1,74,313
84 குன்னத்துநாடு பட்டியல் சாதி சாலக்குடி 1,71,724
85 பிறவம் எதுவுமில்லை கோட்டயம் 1,94,101
86 மூவாற்றுபுழா இடுக்கி 1,74,183
87 கோதமங்கலம் 1,56,839
88 தேவிகுளம் பட்டியல் சாதி இடுக்கி 1,66,584
89 உடும்பன்சோலை எதுவுமில்லை 1,58,133
90 தொடுபுழா 1,79,163
91 இடுக்கி 1,77,622
92 பீர்மேடு 1,63,575
93 பாலை கோட்டயம் கோட்டயம் 1,74,015
94 கடுத்துருத்தி 1,77,609
95 வைக்கம் பட்டியல் சாதி 1,57,168
96 ஏற்றுமானூர் எதுவுமில்லை 1,57,842
97 கோட்டயம் 1,52,275
98 புதுப்பள்ளி 1,64,921
99 சங்கனாசேரி மாவேலிக்கரை 1,61,171
100 காஞ்ஞிரப்பள்ளி பத்தனம்திட்டா 1,73,345
101 பூஞ்ஞார் 1,74,365
102 அரூர் ஆலப்புழா ஆலப்புழா 1,85,587
103 சேர்த்தலை 2,01,344
104 ஆலப்புழா 1,87,659
105 அம்பலப்புழா 1,64,983
106 குட்டநாடு மாவேலிக்கரை 1,58,982
107 ஹரிப்பாடு ஆலப்புழா 1,81,773
108 காயங்குளம் 1,94,867
109 மாவேலிக்கரை பட்டியல் சாதி மாவேலிக்கரை 1,90,719
110 செங்கன்னூர் எதுவுமில்லை 1,95,882
111 திருவல்லா பத்தனம்திட்டா பத்தனம்திட்டா 1,98,830
112 இரான்னி 1,86,129
113 அரண்முல்லா 2,20,719
114 கோன்னி 1,89,975
115 அடூர் பட்டியல் சாதி 1,96,830
116 கருநாகப்பள்ளி எதுவுமில்லை கொல்லம் ஆலப்புழா 1,98,322
117 சவற கொல்லம் 1,69,661
118 குன்னத்தூர் பட்டியல் சாதி மாவேலிக்கரை 1,96,873
119 கொட்டாரக்கரை எதுவுமில்லை 1,93,003
120 பத்தனாபுரம் 1,76,121
121 புனலூர் கொல்லம் 1,99,274
122 சடையமங்கலம் 1,91,532
123 குண்டற 1,94,105
124 கொல்லம் 1,64,337
125 இரவிபுரம் 1,64,918
126 சாத்தன்னூர் 1,75,573
127 வர்க்கலை திருவனந்தபுரம் ஆற்றிங்கல் 1,80,458
128 ஆற்றிங்கல் பட்டியல் சாதி 1,91,503
129 சிறயின்கீழ் 1,88,570
130 நெடுமங்காடு எதுவுமில்லை 1,96,563
131 வாமனபுரம் 1,92,686
132 கழக்கூட்டம் திருவனந்தபுரம் 1,76,443
133 வட்டியூர்க்காவு 1,89,539
134 திருவனந்தபுரம் 1,88,294
135 நேமம் 1,87,809
136 அருவிக்கரை ஆற்றிங்கல் 1,85,635
137 பாறசாலை திருவனந்தபுரம் 2,08,686
138 காட்டாக்கடை ஆற்றிங்கல் 1,84,390
139 கோவளம் திருவனந்தபுரம் 2,06,585
140 நெய்யாற்றின்கரை 1,77,309

முற்காலத்து சட்டசபைத் தொகுதிகள்

தொகு

மேலும் பார்க்க

தொகு

சான்றுகள்

தொகு
  1. "கேரள தேர்தல் ஆணையம்". Archived from the original on 2014-07-27. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-07-17.
  2. "Kerala - District - LACs (Legislative Assembly Constituencies)" (PDF). ceo.kerala.gov.in. Archived (PDF) from the original on 22 December 2019. பார்க்கப்பட்ட நாள் 8 March 2021.
  3. "Kerala - Parliament Constituency-wise details of Electors as on 30.01.2019" (PDF). ceo.kerala.gov.in. 30 January 2019. Archived (PDF) from the original on 31 December 2019. பார்க்கப்பட்ட நாள் 8 March 2021.

வெளி இணைப்புகள்

தொகு