விக்கிப்பீடியா:நகரங்கள் வாரியாக தமிழ் விக்கிப்பீடியர்கள்

குறிப்பு: இந்தப் பட்டியல் தமிழ் விக்கிப்பீடியா பயிற்சிப் பட்டறை ஒழுங்கமைப்பதற்கு உதவவே. இது இப்போதே உருவாக்கப்படுகிறது எனவே விபரங்கள் பதிவு செய்த பயனர்கள் அனைவரும் இன்னும் இணைக்கப்படவில்லை. மேலும் புதிய பயனர்கள் பற்றி தொடர்ந்து இன்றைப்படுத்த வேண்டும். பதிவுசெய்தவர்களின் முழுப் பட்டியலுக்கு பயனர் பட்டியல்

த.கணபதி மேலிருப்பு

சக்திவேல்.கி சிதம்பர்ம் .பெ வினோத் சுப்பிர்மனி

வதிலை பிரபா

செவத்தப்பா (முஹம்மத் இஸ்மாயீல் நூஃபா)


ஊர் பெயர் குறிப்பிடாதவர்கள்

தொகு

மரு. பெ. கார்த்திகேயன்

நியு யேர்சி

தொகு

நியு யார்க்

தொகு

அட்லான்டா

தொகு

மின்னெசோட்டா

தொகு

இடம் குறிப்பிடாத பங்களிப்பாளர்கள்

தொகு