பயனர்:Anbumunusamy/பங்களிப்பு

பயனர்:Anbumunusamy
   
பயனர் பேச்சு: Anbumunusamy
   
பயனர்: Anbumunusamy/பங்களிப்பு
   
பயனர்: Anbumunusamy/மணல்தொட்டி1
   
பயனர்: Anbumunusamy/பதக்கங்கள்
   
Special:Emailuser/Anbumunusamy
   
பயனர்: Anbumunusamy/மணல்தொட்டி
 
முகப்பு
   
பேச்சு
   
பங்களிப்பு
   
குறிப்புகள்
   
பதக்கங்கள்
   
மின்னஞ்சல்
   
மணல்தொட்டி


உள்ளடக்கம்
திட்டங்களில் தொடங்கிய கட்டுரைகள்
ஆசிய மாதம் 2015 விக்கிக்கோப்பை 2016 பஞ்சாப் மாதம் 2016 விக்கி மாரத்தான் 2016 ஆசிய மாதம் 2016 விக்கிக்கோப்பை 2017
விக்கித்திட்டம் திரைப்படம்
வழமைகளில் தொடங்கிய கட்டுரைகள்
கோயில்கள் நபர்கள் சிறப்பு நாட்கள் தாவரங்கள் ஏரிகள்
விமான விபத்துகள் பட்டியல்கள் துறைசாரா உருப்படிகள் வார்ப்புருக்கள்

திட்டங்களில் தொடங்கிய கட்டுரைகள்தொகு

ஆசிய மாதம் 2015தொகு

 1. நரகத்திற்கான கதவு
 2. கம்போடிய இனப்படுகொலை
 3. தோபா ஏரி
 4. ஹெறாத் நகரம்
 5. நோடோ பூகம்பம் 2007
 6. கோடை அரண்மனை
 7. குத்தாயிசி
 8. கொரியத் தீபகற்பம்

விக்கிக்கோப்பை 2016தொகு

 1. அகத்தி தீவு
 2. நியூபவுந்துலாந்து பெரும் கரைத்தட்டுக்கள்
 3. கலகாரிப் பாலைவனம்
 4. ஒக்கவாங்கோ ஆறு
 5. காஞ்சிபுரம் சத்ததானத் தலங்கள்
 6. காஞ்சிபுரம் அமரேசுவரர் கோயில்
 7. காஞ்சிபுரம் ஆனந்த ருத்ரேசர் கோயில்
 8. காஞ்சிபுரம் பிறவாதீசுவரர் கோயில்
 9. காஞ்சிபுரம் இறவாதீசுவரர் கோயில்
 10. காஞ்சிபுரம் இரண்யேசர் கோயில்
 11. காஞ்சிபுரம் புண்ணியகோடீசுவரர் கோயில்
 12. காஞ்சிபுரம் பிரமபுரீசுவரர் கோயில்
 13. காஞ்சிபுரம் மணிகண்டீசுவரர் கோயில்
 14. காஞ்சிபுரம் பராசரேசுவரர் கோயில்
 15. காஞ்சிபுரம் சாந்தாலீசுவரர் கோயில்
 16. காஞ்சிபுரம் ஆதீபிதேசர் கோயில்
 17. காஞ்சிபுரம் முத்தீசுவரர் கோயில்
 18. காஞ்சிபுரம் பணாதரேசர் கோயில்
 19. காஞ்சிபுரம் காயாரோகணேசுவரர் கோயில்
 20. காஞ்சிபுரம் சித்தீசர் கோயில்
 21. காஞ்சிபுரம் அரிசாபபயம் தீர்த்த ஈசுவரர் கோயில்
 22. காஞ்சிபுரம் இட்டசித்தீசுவரர் கோயில்
 23. காஞ்சிபுரம் கச்சபேசுவரர் கோயில்
 24. காஞ்சிபுரம் சுவரகரேசுவரர் கோயில்
 25. காஞ்சிபுரம் உபமன்னீசுவரர் கோயில்
 26. காஞ்சிபுரம் வீரராகவேசுவரர் கோயில்
 27. காஞ்சிபுரம் பலபத்திரராமேசுவரர் கோயில்
 28. காஞ்சிபுரம் வன்மீகநாதர் கோயில்
 29. காஞ்சிபுரம் சோளீசுவரர் கோயில்
 30. காஞ்சிபுரம் தக்கேசுவரர் கோயில்
 31. காஞ்சிபுரம் முப்புராரீசர் கோயில்
 32. தாமல் நரசிங்கேசுவரர் கோயில்
 33. திருப்புட்குழி மணிகண்டீசுவரர் கோயில்
 34. காஞ்சிபுரம் வாணேசுவரர் கோயில்
 35. பள்ளூர் பரசுராமேசுவரர் கோயில்
 36. பள்ளூர் இரேணுகேசுவரர் கோயில்
 37. காஞ்சிபுரம் தவளேசுவரர் கோயில்
 38. காஞ்சிபுரம் ஏகாம்பரநாதர் கோயில் குளம்
 39. காஞ்சிபுரம் மகாலிங்கேசுவரர் கோயில்
 40. காஞ்சிபுரம் வீராட்டகாசர் கோயில்
 41. காஞ்சிபுரம் பாண்டவேசுவரர் கோயில்
 42. காஞ்சிபுரம் மச்சேசுவரர் கோயில்
 43. காஞ்சிபுரம் அபிராமேசுவரர் கோயில்
 44. காஞ்சிபுரம் கண்ணேசர் கோயில்
 45. காஞ்சிபுரம் சுப்பிரமணியர் கோயில்
 46. காஞ்சிபுரம் மாசாத்தன்தளீசுவரர் கோயில்
 47. காஞ்சிபுரம் அனந்த பத்மநாபேசர் கோயில்
 48. காஞ்சிபுரம் கச்சி மயானேசுவரர் கோயில்
 49. காஞ்சிபுரம் பணாமணீசுவரர் கோயில்
 50. காஞ்சிபுரம் எமதரும லிங்கேசுவரர் கோயில்
 51. காஞ்சிபுரம் முக்கால ஞானேசுவரர் கோயில்
 52. காஞ்சிபுரம் மதங்கீசுவரர் கோயில்
 53. காஞ்சிபுரம் ஐராவதேசர் கோயில்
 54. காஞ்சிபுரம் மாண்டகன்னீசுவரர் கோயில்
 55. காஞ்சிபுரம் அக்னீசுவரர் கோயில்
 56. காஞ்சிபுரம் சௌனகேசர் கோயில்
 57. காஞ்சிபுரம் கற்கீசுவரர் கோயில்
 58. காஞ்சிபுரம் திருஞானசம்பந்தர் கோயில்
 59. காஞ்சிபுரம் உற்றுக்கேட்ட முத்தீசர் கோயில்
 60. தாமல் வராகீசுவரர் கோயில்
 61. காஞ்சிபுரம் காமேசுவரர் கோயில்
 62. காஞ்சிபுரம் தீர்த்தேசுவரர் கோயில்
 63. காஞ்சிபுரம் கங்காவரேசுவரர் கோயில்
 64. காஞ்சிபுரம் காசி விசுவநாதர் கோயில்
 65. காஞ்சிபுரம் சர்வ தீர்த்த முத்தி மண்டபம்
 66. காஞ்சிபுரம் இராமேசுவரர், இலட்சுமீசுவரர் கோயில்
 67. காஞ்சிபுரம் செவ்வந்தீசர் கோயில்
 68. காஞ்சிபுரம் பரிதீசுவரர் கோயில்
 69. காஞ்சிபுரம் சந்திரேசுவரர் கோயில்
 70. காஞ்சிபுரம் முத்தீசுவரர் கோயில் (முத்தீசம்)
 71. காஞ்சிபுரம் ரோமசரேசுவரர் கோயில்
 72. காஞ்சிபுரம் சொக்கீசுவரர் கோயில்
 73. காஞ்சிபுரம் மாகாளேசுவரர் கோயில்

விக்கிக்கோப்பை/2016தொகு

பஞ்சாப் மாதம் 2016தொகு

 1. குரு அமர் தாஸ்
 2. குரு அர்ஜன்
 3. குரு ஹர் ராய்
 4. குரு அர் கிருசன்
 5. குரு தேக் பகதூர்
 6. பஞ்சாபின் வரலாறு
 7. கோபிந்த்கர் கோட்டை
 8. ஆம் காஸ் பாக்
 9. ரௌசா செரீப்
 10. மூரிஷ் பள்ளிவாசல்
 11. சட்டமன்ற அரண்மனை (சண்டிகர்)
 12. பாய் குருதாஸ்
 13. பஞ்சாபி பல்கலைக்கழகம்
 14. தம்தமா சாகிபு
 15. லக்கி அடர்காடு
 16. கிலா முபாரக்
 17. கிலா முபாரக் (பட்டியாலா)
 18. கிலா முபாரக் (பரித்கோட்)
 19. பரித்கோட் ராஜ் மகால்
 20. ரஞ்சித் சிங் அருங்காட்சியகம்
 21. ரஞ்சித் சிங் போர் அருங்காட்சியகம்
 22. கன்சால் கிராமம்
 23. குர் மண்டி சிவன் கோயில்
 24. ஜலந்தர் சோடல் கோயில்
 25. ஜலந்தர் தேவி தாலாப் கோயில்
 26. ஜலந்தர் துளசி கோயில்
 27. புசுபா குசரால் அறிவியல் நகரம்
 28. பகத் சிங் அருங்காட்சியகம், கட்கர் காலன்
 29. குரு நானக் தேவ் பல்கலைக்கழகம்
 30. பாபா பரித் சுகாதார அறிவியல் பல்கலைக்கழகம்
 31. குரு அங்கத் தேவ் கால்நடை மருத்துவம், விலங்கு அறிவியல் பல்கலைக்கழகம்
 32. தபார் பல்கலைக்கழகம்
 33. பி ஆர் அம்பேத்கர் தேசிய தொழில்நுட்ப கழகம், ஜலந்தர்
 34. லவ்லி புரொபசனல் பல்கலைக்கழகம்
 35. தேசிய மருந்தியல் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சிக் கழகம், மொகாலி
 36. குரு ரவிதாசு ஆயுர்வேதப் பல்கலைக்கழகம்
 37. மகாராஜா ரஞ்சித் சிங் பஞ்சாப் தொழில்நுட்பப் பல்கலைக்கழகம்
 38. ராஜீவ் காந்தி, தேசிய சட்டப் பல்கலைக்கழகம்
 39. சாண்ட் பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப நிறுவனம், லோங்வால்
 40. ஏபிஜே மேலாண்மை தொழில்நுட்ப நிறுவனம், ஜலந்தர்
 41. சண்டிகர் பல்கலைக்கழகம், மொகாலி
 42. சித்காரா பல்கலைக்கழகம், ராஜ்புரா
 43. டிஏவி பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப நிறுவனம்
 44. டிஏவி பல்கலைக்கழகம், ஜலந்தர்
 45. தேஷ் பகத் பல்கலைக்கழகம், மண்டி கோபிந்த்கர்
 46. ஜிஎன்ஏ பல்கலைக்கழகம், பக்வாரா
 47. குரு காசி பல்கலைக்கழகம், தல்வாண்டி சாபோ
 48. மேலாண்மையும் தொழினுட்பத்தினதும் பிராந்திய நிறுவனம்
 49. சாண்ட் பாபா பாக் சிங் பல்கலைக்கழகம்
 50. சிறீ குரு கிரந்த சாகிப் உலக பல்கலைக்கழகம்
 51. பியாந்த் பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்பக் கல்லூரி
 52. குரு நானக் தேவ் பொறியியல் கல்லூரி, லூதியானா
 53. கால்சா கல்லூரி, அமிருதசரசு

விக்கி மாரத்தான் 2016தொகு

 1. வணிக வானூர்திகளின் விபத்துக்கள் மற்றும் சம்பவங்களின் பட்டியல்

விக்கித்திட்டம் திரைப்படம்தொகு

 1. வள்ளித் திருமணம் (1933 திரைப்படம்)
 2. இராமாயணம் (1932 திரைப்படம்)
 3. ஸ்ரீ கிருஷ்ண முராரி (1934 திரைப்படம்)
 4. கோவலன் (1934 திரைப்படம்)
 5. சீதா வனவாசம் (1934 திரைப்படம்)
 6. தசாவதாரம் (1934 திரைப்படம்)
 7. மயில் ராவணன் (1935 திரைப்படம்)
 8. துருவ சரித்திரம் (1935 திரைப்படம்)
 9. சாரங்கதாரா (1935 திரைப்படம்)
 10. திருத்தொண்ட நாயனார் (1935 திரைப்படம்)
 11. ஹரிச்சந்திரா (1935 திரைப்படம்)
 12. இந்திரசபா (1936 திரைப்படம்)
 13. உஷா கல்யாணம் (1936 திரைப்படம்)

ஆசிய மாதம் 2016தொகு

 1. சக்ரோசு மலைத்தொடர்
 2. தியான் சான்
 3. தாரசு மலைத்தொடர்
 4. ஆதாத்
 5. சுலைமான் மலைத்தொடர்
 6. 100 சப்பானிய மலைகள்
 7. சயான் மலைத்தொடர்
 8. அல் அசர் மலைத்தொடர்
 9. புரோமோ மலை
 10. அல்போர்சு மலைத்தொடர்
 11. ரிஞ்சனி மலை

விக்கிக்கோப்பை 2017தொகு

 • பாரம்பரிய நெல் வகைகள்
 1. அரியான்
 2. அறுபதாம் குறுவை
 3. அன்னமழகி
 4. இலுப்பைப்பூ சம்பா
 5. ஈர்க்குச்சம்பா
 6. உவர்முண்டான்
 7. ஒட்டடையான்
 8. கட்டச்சம்பா
 9. கப்பக்கார்
 10. கருங்குறுவை
 11. கருடன் சம்பா
 12. கருப்புக் கவுனி
 13. கல்லுருண்டை
 14. கலியன் சம்பா
 15. கள்ளிமடையான்
 16. களர் சம்பா
 17. களர் பாலை
 18. காட்டுப் பொன்னி
 19. காட்டுயானம்
 20. காடைக் கழுத்தான்
 21. காடைச்சம்பா
 22. கார்
 23. காளான்சம்பா
 24. காலா நமக்
 25. கிச்சலி சம்பா
 26. குடவாழை
 27. குண்டுச்சம்பா
 28. குதிரைவால் சம்பா
 29. குருவிக்கார்
 30. குழியடித்தான்
 31. குள்ளக்கார்
 32. குறுஞ்சம்பா
 33. குறுவைக் களஞ்சியம்
 34. குன்றிமணிச்சம்பா
 35. கூம்பாளை
 36. கூம்வாளை
 37. கைவரைச்சம்பா
 38. கோடைச்சம்பா
 39. கோரைச்சம்பா
 40. சடைக்கார்
 41. சண்டி கார்
 42. சம்பா மோசனம்
 43. சிங்கினிகார்
 44. சித்திரை கார்
 45. சிவப்பு சித்திரை கார்
 46. சிவப்புக் கவுணி
 47. சின்னச் சம்பா
 48. சீதாபோகம்
 49. சீரகச் சம்பா
 50. சூரன் குறுவை
 51. சூலை குறுவை
 52. செஞ்சம்பா
 53. செம்பாளை
 54. சொர்ணமசூரி
 55. தங்கச் சம்பா
 56. திருப்பதிசாரம்
 57. தூயமல்லி
 58. தேங்காய்ப்பூ சம்பா
 59. நவரை
 60. நீலஞ்சம்பா
 61. நூற்றிப் பத்து
 62. நெய் கிச்சிலி
 63. நொறுங்கன்
 64. பனங்காட்டு குடவாழை (நெல்)
 65. பிச்சாவரை
 66. பிசினி
 67. புழுகுச்சம்பா
 68. புழுதிக்கார்
 69. பூங்கார்
 70. பெருங்கார்
 71. மணக்கத்தை
 72. மணிச்சம்பா
 73. மரநெல்
 74. மல்லிகைச்சம்பா
 75. மாப்பிள்ளைச் சம்பா
 76. மிளகுச் சம்பா
 77. முட்டைக்கார்
 78. முடுவு முழுங்கி
 79. முருங்கைக் கார்
 80. மைச்சம்பா
 81. மைசூர் மல்லி
 82. வரப்புக் குடைஞ்சான்
 83. வளைதடிச்சம்பா
 84. வாசனை சீரக சம்பா
 85. வாடன் சம்பா
 86. வால் சிவப்பு
 87. வாலான்
 88. விஷ்ணுபோகம்
 89. வெள்ளை குறுவை கார்
 90. வெள்ளைப்பொன்னி
 91. வைகுண்டா
 • மரபு சாரா நெல் வகைகள்
 1. அசுவதி பி டீ பீ - 37
 2. அம்சா
 3. அர்ச்சனா
 4. அன்னபூர்ணா - 28
 5. இராசி
 6. எச் எம் - 95
 7. ஏ டி டீ - 36
 8. ஏ டி டீ - 37
 9. ஏ டி டீ - 38
 10. ஏ டி டீ - 39
 11. ஏ டி டீ - 41
 12. ஏ டி டீ - 43
 13. ஏ டி டீ - 44
 14. ஏ டி டீ ஆர் எச் - 1
 15. ஐ இ டி - 849 (சி - 8585)
 16. ஐ ஆர் 8
 17. ஐ ஆர் 20
 18. ஐ ஆர் - 579
 19. ஐ இ டி - 1136 (ஐ ஆர் - 644 - ஆர் பி - 28)
 20. ஐ இ டி - 2233
 21. குமார்
 22. கரிஷ்மா
 23. காவிரி
 24. கிசா - 14
 25. கொத்தவரை - 10
 26. கொத்தவரை - 100
 27. கொத்தவரை - 11
 28. கோ ஆர் எச் - 1
 29. கோ ஆர் எச் - 2
 30. கோ ஆர் எச் - 3
 31. கோ ஆர் எச் - 4
 32. கௌதமி (எம் டி யு - 8002)
 33. சபரி - 17
 34. சாகெத் - 4
 35. சாக்கியா - 59
 36. சி என் எம் - 25
 37. சி என் எம் - 31
 38. சி ஆர் - 126 - 42 - 1 (ஐ இ டி - 2969)
 39. சீனா - 988
 40. டி - 23
 41. திரிவேணி பி டீ பீ - 38
 42. தைச்சுங் - 65
 43. பர்கத்
 44. பால்மன் - 579
 45. பாரதி பி டி பி - 41
 46. பவானி கோ - 63
 47. பி ஆர் - 8
 48. பி ஆர் - 106
 49. பூர்வீக தைச்சுங் - 1
 50. ரத்னா
 51. ராஜேஸ்வரி
 52. ஓ ஆர் எஸ் - 11
 53. ரோகிணி பி டீ பீ - 36
 54. ஜால்மகன் (டி டபிள்யூ - 6167)
 55. ஜி ஆர் - 3
 56. ஜி ஆர் - 11
 57. ஜெகன்னாத்
 58. ஜெயா
 59. ஜோதி

வழமைகளில் தொடங்கிய கட்டுரைகள்தொகு

கோயில்கள்தொகு

 1. சித்திரகுப்தர் கோயில்

நபர்கள்தொகு

சிறப்பு நாட்கள்தொகு

 1. பன்னாட்டு வண்ண நாள்
 2. பன்னாட்டு வன நாள்
 3. உலகக் காட்டுயிர் நாள்
 4. சமூக நீதிக்கான உலக நாள்
 5. பன்னாட்டு பல்லுயிர் பெருக்க நாள்
 6. உலகப் பெருங்கடல்கள் நாள்
 7. தேசிய விளையாட்டு நாள்,   இந்தியா
 8. பன்னாட்டு மொழிபெயர்ப்பு நாள்
 9. தேசிய கண் கொடை நாள் (இந்தியா)
 10. உலக விண்வெளி வாரம்
 11. விமானப் படை நாள் (இந்தியா)
 12. அரசியல் சாசன தினம் (இந்தியா)
 13. சர்வதேச காணாமல் போன குழந்தைகள் தினம்
 14. சவூதி தேசிய நாள்
 15. மக்கள் சீனக் குடியரசு தேசிய நாள்
 16. விடுதலை நாள் (சைப்பிரசு)

விமான விபத்துகள்தொகு

 1. 1919 வெரோனா காப்ரோனி கா.48 விபத்து
 2. வானூர்திகளின் முதலாவது வான்வழிப் பயண நடுவிட மோதல்
 3. மே 1923 எயார் யூனியன் பார்மன் கோலியாத் மோதல்
 4. 1924 இம்ப்ரியல் எயார்வேஸ் டி கவிலாண்ட் டிஎச்.34 மோதல்
 5. ஆகஸ்டு 1926 ஏர் யூனியன் பிலெரியெட் 155 மோதல்
 6. 1973 கானோ வானூர்தி விபத்து
 7. 1973 இயிப்ட் ஏர் வானூர்தி 741 விபத்து
 8. ஆகத்து 1923 எயார் பார்மன் கோலியாத் மோதல்
 9. அக்டோபர் 1926 ஏர் யூனியன் பிலெரியெட் 155 தீவிபத்து
 10. 1927 கேஎல்எம் போக்கர் எப்.VIII விபத்து
 11. 1928 இம்பீரியல் ஏர்வேஸ் விக்கேர்ஸ் வுல்கன் விபத்து
 12. எயார் கனடா விமானம் 624
 13. ஆசியானா எயர்லைன்சு விமானம் 162
 14. 1929 இம்பீரியல் எயார்வேசு டபிள்யூ 10 விபத்து
 15. 2015 சூபா ஏஎன்-12 வானூர்தி விபத்து
 16. 1930 எயார் யூனியன் பார்மேன் கோலியாத் விபத்து
 17. 1931 அவ்ரோ பத்து தென் மேகத்தில் காணாமல் போன சம்பவம்
 18. டி.டபிள்யூ.ஏ வானூர்தி 599
 19. 1933 டிக்ஸ்முய்டி இம்பீரியல் ஏயர்வேசு விபத்து
 20. 1933 யுனைடெட் ஏயர்லைன்சு போயிங் 247 நடுவானில் வெடிப்பு
 21. 1933 இம்பீரியல் ஏயர்வேசு ருய்ச்சேலேடே விபத்து
 22. 1934 ஏயர் பிரான்சின் விபுல்ட் 282டி விபத்து
 23. 1934 சுவிஸ்ஏர் துட்லிகேன் விபத்து
 24. 1934 ஹில்மன்'ஸ் ஏர்வேஸ் டி ஹாவிலாண்ட் டிராகன் ரபிடே பொறிவு
 25. யுனைடெட் ஏர்லைன்சு 4
 26. 1935 சபீனா சவோயா-மார்ச்செட்டி எஸ்.73 விபத்து
 27. அமெரிக்கன் எயர்லைன்ஸ் வானூர்தி 1 (1936)
 28. டி டபிள்யூ ஏ வானூர்தி 1
 29. வெள்ளை வால் கழுகு வானூர்தி விபத்து
 30. சிகாகோ மற்றும் தென்னக வானூர்தி 4
 31. 1936 கேஎல்எம் கிராய்டன் விபத்து
 32. யுனைடெட் ஏர்லைன்ஸ் பயணம் 34
 33. மேற்கத்திய எயார் எக்சுபிரசு வானூர்தி 7
 34. 1937 ஆத்திரேலிய ஏர்லைன்சு சடின்சன் விபத்து
 35. இன்டன்பர்க் பேரிடர்
 36. சபேனா ஒஒ-ஏயுபி ஆஸ்டெண்ட் பொறிவு
 37. பாக்கித்தான் பன்னாட்டு ஏயர்லைன்சு வானூர்தி 661

பட்டியல்கள்தொகு

 1. இந்திய ஏரிகளின் பட்டியல்
 2. புவிக்காப்பாலான எரிமலைகளின் பட்டியல்
 3. மலைத்தொடர்களின் பட்டியல்
 4. எரிமலைகளின் பட்டியல்கள்
 5. கேப் வர்டி எரிமலைகளின் பட்டியல்
 6. இமாச்சல பிரதேசத்தில் உள்ள ஏரிகளின் பட்டியல்

தாவரங்கள்தொகு

 1. பேய் விரட்டி
 2. மாசிபத்திரி
 3. டீசல் மரம்
 4. அப்ரமாஞ்சி
 5. சித்தரகம்
 6. சூர்நகம்
 7. சிவரிக்கீரை
 8. தோட்டப் பூண்டு
 9. இனப்பூண்டு
 10. அரிவாள்மனைப் பூண்டு
 11. கடுகுக் கீரை

ஏரிகள்தொகு

 1. வாசுகி தால் ஏரி
 2. கோடை ஏரி (ஓரிகன்)
 3. நைனித்தால் ஏரி
 4. சூரஜ் தால் (ஏரி)
 5. கொல்லேறு ஏரி
 6. திபோர் பில் ஏரி
 7. சன் பீல் ஏரி
 8. கன்வர் ஏரி பறவைகள் சரணாலயம்
 9. அமிர்சர் ஏரி
 10. நல் சரோவர் பறவைகள் சரணாலயம்
 11. நாராயணன் சரோவர்
 12. தொல் ஏரி
 13. வசித்ராபூர் ஏரி

துறைசாரா உருப்படிகள்தொகு

 1. மேற்கு வாசல் பாலம்
 2. தமிழ்நாடு பாடநூல் கழகம்
 3. மந்தை
 4. அகத்தி வானூர்தித் தளம்
 5. இலைவெட்டி எறும்பு
 6. உலக சித்த மருத்துவ அறக்கட்டளை
 7. குவாத்தமாலா நிலநடுக்கம் 2012
 8. பொரிவரை பாறை ஓவியம்
 9. சித்திரத்துணி
 10. சித்திர எழுத்து
 11. சித்திரத்தையல்
 12. சித்திரப்பின்னல் துணி
 13. பாசிலோசாரசு
 14. கொட்டலசு
 15. கடல் மூரை

வார்ப்புருக்கள்தொகு

 • {{துப்புரவு நிகழ்வு}}
 • {{பயனர் நெற்களஞ்சியம்}}
 • {{விக்கித்திட்டம் நெற்களஞ்சியம்}}
 • {{விக்கித் திட்டம் நெற்களஞ்சியம்/பயனர் அழைப்பு}}
 • {{தகவல் பெட்டகம் பாரம்பரிய நெல்வகை}}
 • {{தகவல் பெட்டகம் புதிய நெல்வகை}}