விக்கிப்பீடியா:தரவுத்தள அறிக்கைகள்/முக்கிய கட்டுரைகளின் நிலவரம்

விக்கிப்பீடியா:முக்கிய கட்டுரைகள் பக்கத்தில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள ஆயிரம் கட்டுரைகளும் அவசியமானவை. அவற்றின் தற்போதைய நிலவரம்:

புள்ளிவிவரங்கள்

தொகு

  கட்டுரைகளின் அளவு அதன் ஈடிட்ட வரியுருக்களின் அளவினை குறிப்பிடுகின்றது.

வார்த்தை
எடை
சராசரி
கட்டுரை
அளவு
இடைநிலை
கட்டுரை
அளவு
கட்டுரைகள் எண்ணிக்கை புள்ளிகள்
(100 இற்கு)
இல்லாதவை
(0 பைட்டுகள்)
< 10000 பைட்டுகள் 10000-30000
பைட்டுகள்
நீளமானவை
(> 30000 பைட்டுகள்)
முக்கிய
கட்டுரைகள்
0.9 16,449 12,732 0 105 816 79 45.33
வார்த்தை
எடை
சராசரி
கட்டுரை
அளவு
இடைநிலை
கட்டுரை
அளவு
கட்டுரைகள் எண்ணிக்கை புள்ளிகள்
(100 இற்கு)
இல்லாதவை
(0 பைட்டுகள்)
< 8000 பைட்டுகள் 8000-16000
பைட்டுகள்
நீளமானவை
(> 16000 பைட்டுகள்)
முக்கிய
கட்டுரைகள்
விரிவாக்கப்பட்டது
0.9 8,261 3,749 4,249 3,934 1,211 602 34.79

குறுங்கட்டுரைகள்

தொகு
கட்டுரை நீளம் (பைட்டுகள்)
பீட்டர் பவுல் ரூபென்ஸ் 2693.7
சினான் 1498.5
அன்டி வார்ஹால் 2467.8
அபு நுவாஸ் 4198.5
ஹோர்ஹே லூயிஸ் போர்கெஸ் 2319.3
மிகெல் தே செர்வாந்தேஸ் 1206.0
ஜெஃப்ரி சாசர் 1154.7
டான்டே அலிகியேரி 1445.4
யொஹான் வூல்ப்காங் ஃபொன் கேத்தா 1936.8
ஹாஃபீசு 2538.9
லி பை 1669.5
ஆவிட் 1234.8
மார்செல் புரூஸ்ட் 1969.2
அலெக்சாந்தர் பூஷ்கின் 2100.6
சாஃபக்கிளீசு 1236.6
வேர்ஜில் 1644.3
ஜொகான்னெஸ் பிராம்ஸ் 1235.7
பிரடெரிக் சொப்பின் 1144.8
ஜார்ஜ் ஃபிரிடெரிக் ஹாண்டெல் 1238.4
ஜோசப் ஹேடன் 615.6
குஸ்தாவ் மாலர் 2250.0
எடித் பியாஃப் 2049.3
ஜாக்கோமோ புச்சீனி 1177.2
பிராண்ஸ் சூபேர்ட் 1597.5
இகோர் ஸ்ட்ராவின்ஸ்கி 1923.3
பியோத்தர் இலீச் சாய்க்கோவ்சுக்கி 1320.3
ஜூசெப்பே வேர்டி 963.9
ஆன்டோனியோ விவால்டி 697.5
செர்கீ ஐசென்ஸ்டைன் 1377.9
கலென் 923.4
கோட்பிரீட் லைப்னிட்ஸ் 1624.5
ஜான் மேனார்ட் கெயின்ஸ் 2589.3
ஜான் லாக் 1992.6
நிக்கோலோ மாக்கியவெல்லி 5012.1
பிளேட்டோ 7155.9
இழான் பவுல் சார்த்ர 2984.4
சிமா சியான் 2014.2
சூ சி 1659.6
சிமோன் பொலிவார் 2049.3
குவாமே நிக்ரூமா 1681.2
சின் சி ஹுவாங் 1810.8
முதலாம் சுலைமான் 2169.0
சுன் இ சியன் 1511.1
ஹிப்போவின் அகஸ்டீன் 9554.4
பெண்ணியம் 9729.9
கடவுள் 9269.1
பொருள்முதல் வாதம் 9885.6
பெண் 9638.1
பழைமைவாதம் 5013.0
தாராண்மையியம் 9234.9
தேசியவாதம் 9593.1
பரப்புரை 9515.7
பயங்கரவாதம் 8974.8
சப்பானிய மொழி 9711.0
சுவாகிலி மொழி 2360.7
சொல் 9861.3
ஒலியன் 9936.9
அசை (ஒலியியல்) 9326.7
கெஞ்சியின் கதை 2227.5
கில்கமெஷ் காப்பியம் 981.0
இலியட் 9625.5
சாஃனாமா 1296.9
குருதி 9870.3
தலைவலி 9792.0
மாதவிடாய் 8585.1
புறா 7240.5
பாம்பு 8742.6
உப்பு (வேதியியல்) 6142.5
எல் நீனோ-தெற்கத்திய அலைவு 9177.3
முடுக்கம் 2229.3
மின்காந்த விசை 3250.8
எண்கணிதம் 9462.6
எண் கோட்பாடு 9896.4
பகுவியல் (கணிதம்) 9997.2
இயக்கு தளம் 3569.4
இயந்திரத் துப்பாக்கி 9390.6
விடுதலைச் சிலை 5464.8
கோபுரம் 9793.8
வானொலி ஒலிபரப்பு 1283.4
புளூஸ் 1779.3
மேல்நாட்டுச் செந்நெறி இசை 1227.6
ஆப்பெரா 1284.3
பிளமேன்கோ இசை 3754.8
ஹிப் ஹாப் 1329.3
ஜாஸ் 686.7
ரெகே 488.7
ராக் இசை 771.3
சாம்பா 709.2
ஆட்டம் 3175.2
பாக்கமன் 9583.2
வெய்ச்சி 1863.0
யுடோ 967.5
அடிபந்தாட்டம் 9163.8
ரக்பி காற்பந்து 2237.4
வெண்கலக் காலம் 9668.7
பண்டைக் கிரேக்கம் 1313.1
ஆன் அரசமரபு 4127.4
புனித உரோமைப் பேரரசு 2925.0
நடுக் காலம் (ஐரோப்பா) 1855.8
தாங் அரசமரபு 2430.9
வைக்கிங் 4684.5
சீனப் பண்பாட்டுப் புரட்சி 2158.2
மெய்சி மீள்விப்பு 1213.2
சிங் அரசமரபு 3580.2
மத்திய கிழக்கு நாடுகள் 2408.4

கட்டுரைகள்

தொகு
கட்டுரை நீளம் (பைட்டுகள்)
சாரா பேர்ண்ஹார்ட் 11061.0
சார்லி சாப்ளின் 15314.4
மார்லீன் டீட்ரிக் 11327.4
மர்லின் மன்றோ 11026.8
லெ கொபூசியே 12396.6
சால்வதோர் தாலீ 10550.7
ஆல்பிரெஃக்ட் டியுரே 14086.8
வின்சென்ட் வான் கோ 13793.4
பிரான்சிஸ்கோ கோயா 11474.1
ஒக்குசாய் 11429.1
ஃபிரிடா காலோ 10519.2
லியொனார்டோ டா வின்சி 26406.9
ஆன்றி மட்டீசு 12552.3
மைக்கலாஞ்சலோ 10518.3
பாப்லோ பிக்காசோ 12523.5
ராபியேல் சான்சியோ 11160.0
ரெம்பிரான்ட் 12771.9
டியேகோ வெலாஸ்க்குவெஸ் 11349.9
பிராங்க் லாய்டு ரைட் 12201.3
ஆன்சு கிறித்தியன் ஆன்டர்சன் 12197.7
மட்சுவோ பாஷோ 13153.5
ஜார்ஜ் கோர்டன் பைரன் 12192.3
ஆன்டன் செக்கோவ் 11317.5
சார்லஸ் டிக்கின்ஸ் 10311.3
கபிரியேல் கார்சியா மார்க்கேஸ் 11800.8
ஓமர் 16549.2
விக்டர் ஹியூகோ 10200.6
ஜேம்ஸ் ஜோய்ஸ் 12157.2
பிரான்ஸ் காஃப்கா 10185.3
காளிதாசன் 11443.5
நகிப் மஹ்ஃபூஸ் 11045.7
மொலியர் 11357.1
இரவீந்திரநாத் தாகூர் 23201.1
லியோ டால்ஸ்டாய் 10296.9
மார்க் டுவெய்ன் 10816.2
லூயிசு ஆம்சுட்ராங் 12474.9
யோகான் செபாஸ்தியன் பாக் 16691.4
பீட்டில்ஸ் 11433.6
லுடுவிக் வான் பேத்தோவன் 11258.1
அன்டனின் டுவோராக் 11511.9
வொல்ஃப்கேங்க் அமதியுஸ் மோட்சார்ட் 14776.2
கோவானிப் பீர்லூயிச்சி தா பலஸ்த்ரீனா 10689.3
எல்விஸ் பிரெஸ்லி 11592.9
ரிச்சார்ட் வாக்னர் 10965.6
ருவால் அமுன்சென் 13671.0
நீல் ஆம்ஸ்ட்றோங் 10476.0
இழ்சாக் கார்ட்டியே 12074.4
ஜேம்ஸ் குக் 12801.6
எர்னான் கோட்டெஸ் 11152.8
யூரி ககாரின் 10980.9
வாஸ்கோ ட காமா 10370.7
இப்னு பதூதா 12096.0
பெர்டினென்ட் மகலன் 10454.4
மார்க்கோ போலோ 11348.1
செங் ஹே 24893.1
இங்மார் பேர்ஜ்மன் 14141.7
வால்ட் டிஸ்னி 11816.1
பெடெரிக்கோ ஃபெலினி 11243.7
ஆல்பிரட் ஹிட்ச்காக் 12024.0
இஸ்டான்லி குப்ரிக்கு 12070.8
அகிரா குரோசாவா 11194.2
சத்யஜித் ராய் 14931.0
ஸ்டீவன் ஸ்பில்பேர்க் 16578.9
ஆர்க்கிமிடீஸ் 27011.7
இப்னு சீனா 11574.9
டிம் பேர்னேர்ஸ்-லீ 11579.4
பிரம்மகுப்தர் 11584.8
நிக்கோலாஸ் கோப்பர்னிக்கஸ் 13365.0
மேரி கியூரி 18451.8
சார்லஸ் டார்வின் 23049.0
தொமஸ் அல்வா எடிசன் 16540.2
ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் 12736.8
யூக்ளிடு 10814.4
லியோனார்டு ஆய்லர் 11664.0
மைக்கேல் பரடே 10222.2
என்ரிக்கோ பெர்மி 12154.5
ஹென்றி ஃபோர்ட் 10338.3
கலீலியோ கலிலி 25148.7
கார்ல் ஃப்ரெடெரிக் காஸ் 11106.0
குட்டன்பேர்க் 14679.0
டேவிடு இல்பேர்ட்டு 11706.3
ஜேம்ஸ் பிரிஸ்காட் ஜூல் 10782.0
யோகான்னசு கெப்லர் 11097.0
முகம்மது இப்னு மூசா அல்-குவாரிஸ்மி 10883.7
கரோலஸ் லின்னேயஸ் 13802.4
ஜேம்ஸ் கிளார்க் மக்ஸ்வெல் 11527.2
திமீத்ரி மெண்டெலீவ் 16861.5
ஐசாக் நியூட்டன் 13543.2
லூயி பாஸ்ச்சர் 15670.8
மேக்ஸ் பிளாங்க் 10012.5
எர்ணஸ்ட் ரதர்ஃபோர்டு 13933.8
எர்வின் சுரோடிங்கர் 11239.2
நிக்கோலா தெஸ்லா 10274.4
அலன் டூரிங் 13744.8
ஜேம்ஸ் வாட் 11299.5
அரிசுட்டாட்டில் 12460.5
சிமோன் த பொவார் 10373.4
சாணக்கியர் 12278.7
நோம் சோம்சுக்கி 19836.0
கன்பூசியஸ் 10519.2
ரெனே டேக்கார்ட் 12483.0
சிக்மண்ட் பிராய்ட் 11023.2
எகல் 11969.1
இப்னு கல்தூன் 13443.3
இம்மானுவேல் கண்ட் 12104.1
லாவோ சீ 11032.2
காரல் மார்க்சு 15145.2
பிரீட்ரிக் நீட்சே 12614.4
இழான் இழாக்கு உரூசோ 10616.4
ஆடம் சிமித் 12146.4
சாக்கிரட்டீசு 13610.7
வோல்ட்டயர் 13306.5
மக்ஸ் வெபர் 11955.6
லுட்விக் விட்கென்ஸ்டைன் 14089.5
அசோகர் 20178.9
முஸ்தாபா கெமால் அத்தாதுர்க் 18486.0
அகஸ்ட்டஸ் 10357.2
ஒட்டோ ஃபொன் பிஸ்மார்க் 14503.5
பிரான்சின் முதலாம் நெப்போலியன் 12357.0
யூலியசு சீசர் 15180.3
சார்லமேன் 11907.0
வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் 12876.3
முதலாம் கான்ஸ்டன்டைன் 11190.6
சைரசு 11452.5
சார்லஸ் டி கோல் 11457.0
இங்கிலாந்தின் முதலாம் எலிசபெத் 10377.9
மோகன்தாசு கரம்சந்த் காந்தி 18768.6
சே குவேரா 19395.9
இட்லர் 21741.3
ஜோன் ஆஃப் ஆர்க் 11641.5
மார்ட்டின் லூதர் கிங் 22989.6
விளாதிமிர் லெனின் 17368.2
ஆபிரகாம் லிங்கன் 12752.1
பிரான்சின் பதினான்காம் லூயி 12985.2
ரோசா லக்சம்பேர்க் 11564.1
நெல்சன் மண்டேலா 17473.5
மா சே துங் 12423.6
உருசியாவின் முதலாம் பேதுரு 11266.2
பிராங்க்ளின் ரூசவெல்ட் 11215.8
சலாகுத்தீன் 14646.6
ஜோசப் ஸ்டாலின் 11497.5
தைமூர் 16210.8
உமறு இப்னு அல்-கத்தாப் 12052.8
சியார்ச் வாசிங்டன் 12752.1
ஆபிரகாம் 11140.2
தாமஸ் அக்குவைனஸ் 12895.2
கௌதம புத்தர் 20323.8
அல் கசாலி 18198.0
மார்ட்டின் லூதர் 11164.5
மோசே 12402.0
முகம்மது நபி 28260.9
பவுல் (திருத்தூதர்) 10116.9
அழகு 19696.5
நியாயவாதம் 14462.1
நன்னெறி 10389.6
தன்விருப்புக் கொள்கை 19268.1
அறிவு 11972.7
ஏரணம் 12319.2
மனம் 12850.2
மெய்யியல் 10337.4
நிகழ்தகவு 15118.2
உண்மைநிலை 10804.5
உண்மை 12810.6
நடத்தை 12913.2
உணர்ச்சி 12184.2
அன்பு 12544.2
சிந்தித்தல் 14840.1
தொன்மவியல் 10079.1
இறைமறுப்பு 15834.6
அடிப்படைவாதம் 17259.3
ஒரு கடவுட் கொள்கை 15284.7
பல கடவுட் கொள்கை 14968.8
ஆன்மா 12829.5
சமயம் 13037.4
பௌத்தம் 13995.9
கிறித்தவம் 22834.8
கத்தோலிக்க திருச்சபை 11573.1
கன்பூசியம் 10428.3
இந்து சமயம் 21944.7
மும்மூர்த்திகள் 16298.1
இசுலாம் 25693.2
சியா இசுலாம் 15317.1
சைனம் 22468.5
யூதம் 11897.1
சீக்கியம் 11701.8
தாவோயியம் 11583.0
சரத்துஸ்திர சமயம் 19595.7
சூபித்துவம் 13094.1
சென் புத்தமதம் 10949.4
சமூகம் 11296.8
நாகரிகம் 10611.0
குடும்பம் 11104.2
பிள்ளை 14094.0
ஆண் (மனிதர்) 10838.7
திருமணம் 21930.3
அரசியல் 13447.8
அரசின்மை 18940.5
குடியேற்றவாதம் 10197.0
பொதுவுடைமை 24390.9
மக்களாட்சி 13288.5
சர்வாதிகாரம் 10995.3
பண்ணுறவாண்மை 11098.8
பாசிசம் 11034.0
உலகமயமாதல் 11496.6
அரசாங்கம் 14133.6
கருத்தியல் 14387.4
பேரரசுவாதம் 11160.9
மார்க்சியம் 15290.1
முடியாட்சி 10598.4
குடியரசு 11910.6
சமூகவுடைமை 13355.1
அரசு 12809.7
அரசியல் கட்சி 10897.2
பொருளியல் 12494.7
மூலதனம் (பொருளியல்) 11871.9
முதலாளித்துவம் 24360.3
நாணயம் 11745.0
ஐரோ 12184.2
யென் 15355.8
அமெரிக்க டாலர் 12750.3
தொழிற்றுறை 11603.7
பணம் 10989.9
வரி 11542.5
சட்டம் 11741.4
அரசியலமைப்புச் சட்டம் 11542.5
அரபு நாடுகள் கூட்டமைப்பு 17917.2
விடுதலை பெற்ற நாடுகளின் பொதுநலவாயம் 14571.9
நாடுகளின் பொதுநலவாயம் 13743.9
பன்னாட்டு செஞ்சிலுவை மற்றும் செம்பிறை இயக்கம் 13067.1
வட அத்திலாந்திய ஒப்பந்த அமைப்பு 10007.1
நோபல் பரிசு 20919.6
ஓப்பெக் 11740.5
ஐக்கிய நாடுகள் அவை 13962.6
அனைத்துலக நீதிமன்றம் 11529.9
அனைத்துலக நாணய நிதியம் 13786.2
ஐக்கிய நாடுகள் கல்வி, அறிவியல், பண்பாட்டு நிறுவனம் 26879.4
உலக மனித உரிமைகள் சாற்றுரை 15929.1
உலக சுகாதார அமைப்பு 10067.4
உலக வங்கி 15774.3
உள்நாட்டுப் போர் 11782.8
படைத்துறை 11605.5
அமைதி 11916.0
போர் 14949.9
மரணதண்டனை 13476.6
மனித உரிமை 17552.7
இனவாதம் 11519.1
அடிமை முறை 15795.9
மொழி 11256.3
அரபு மொழி 12762.9
வங்காள மொழி 11543.4
சீன மொழி 12300.3
எஸ்பெராண்டோ 15005.7
பிரெஞ்சு மொழி 23433.3
இடாய்ச்சு மொழி 15993.9
கிரேக்கம் (மொழி) 11683.8
எபிரேயம் 13966.2
இந்துசுத்தானி மொழி 19398.6
இலத்தீன் 14823.0
பாரசீக மொழி 15017.4
போர்த்துக்கேய மொழி 14063.4
உருசிய மொழி 21350.7
சமசுகிருதம் 12549.6
துருக்கிய மொழி 12498.3
மொழியியல் 13253.4
இலக்கணம் (மொழியியல்) 10149.3
எழுத்து முறை 12599.1
சீன எழுத்துமுறை 13729.5
சிரில்லிக் எழுத்துக்கள் 14652.0
கிரேக்க எழுத்துக்கள் 11464.2
அங்குல் எழுத்துமுறை 18288.0
இலத்தீன் எழுத்துகள் 14690.7
எழுத்தறிவு 11034.9
மொழிபெயர்ப்பு 11587.5
இலக்கியம் 10180.8
உரைநடை 11987.1
போர்க் கலை (நூல்) 13570.2
புனைகதை 12236.4
ஆயிரத்தொரு இரவுகள் 12334.5
புதினம் (இலக்கியம்) 12618.0
சிவப்பு அறைக் கனவு 14558.4
கவிதை 12017.7
மகாபாரதம் 18062.1
அறிவியல் 22597.2
வானியல் 16688.7
சிறுகோள் 15924.6
பெரு வெடிப்புக் கோட்பாடு 13456.8
கருந்துளை 20481.3
வால்வெள்ளி 22032.0
விண்மீன் பேரடை 16657.2
பால் வழி 22620.6
நிலா 10854.9
கோள் 14988.6
வியாழன் (கோள்) 19220.4
செவ்வாய் (கோள்) 15595.2
புதன் (கோள்) 16602.3
நெப்டியூன் 11922.3
சனி (கோள்) 19574.1
யுரேனசு 11603.7
வெள்ளி (கோள்) 17136.0
சூரியக் குடும்பம் 21431.7
விண்வெளிப் பறப்பு 11916.0
விண்மீன் 10777.5
உயிரியல் 15935.4
டி. என். ஏ. 18337.5
நொதியம் 13476.6
புரதம் 14539.5
தாவரவியல் 12262.5
இறப்பு 11980.8
தற்கொலை 13796.1
சூழலியல் 11498.4
அருகிய இனம் 11492.1
கொல்லைப்படுத்தல் 21939.3
உயிர் 13477.5
உயிரியல் வகைப்பாடு 14409.0
இனம் (உயிரியல்) 12716.1
வளர்சிதைமாற்றம் 10593.9
சமிபாடு 11910.6
ஒளித்தொகுப்பு 15011.1
மூச்சுவிடல் 10838.7
படிவளர்ச்சிக் கொள்கை 12411.9
இனப்பெருக்கம் 11426.4
பால் (உயிரியல்) 12080.7
உடற்கூற்றியல் 11285.1
கொங்கை 20665.8
உயிரணு 13167.0
சுற்றோட்டத் தொகுதி 11286.9
இதயம் 20969.1
அகச்சுரப்பித் தொகுதி 10536.3
மனித இரையகக் குடற்பாதை 13685.4
பெருங்குடல் 28655.1
சிறுகுடல் 18600.3
கல்லீரல் 12366.9
தசை 12106.8
நரம்புத் தொகுதி 11880.0
மனித மூளை 19716.3
நரம்பு 10230.3
உணர்வுத் தொகுதி 18565.2
செவி 15283.8
மூக்கு 11273.4
கண் (உடல் உறுப்பு) 11153.7
இனப்பெருக்கத் தொகுதி 11783.7
மூச்சுத் தொகுதி 12366.0
வன்கூடு 10764.0
தோல் 16254.0
மருத்துவம் 13539.6
பழக்க அடிமைத்தனம் 12193.2
புகையிலை 22182.3
ஆல்சைமர் நோய் 17849.7
பல் மருத்துவம் 10755.0
மாற்றுத்திறன் 13286.7
குருட்டுத் தன்மை 12872.7
கேள்விக் குறைபாடு 10898.1
உளப் பிறழ்ச்சி 24128.1
நோய் 12671.1
மருந்து 11793.6
நலம் 12539.7
இரையகக்குடலிய அழற்சி 28441.8
நோய் எதிர்ப்பாற்றல் முறைமை 14608.8
ஊட்டக்குறை 12413.7
உடற் பருமன் 15061.5
உலகம்பரவுநோய் 19019.7
நுரையீரல் அழற்சி 14529.6
இளம்பிள்ளை வாதம் 10719.9
பால்வினை நோய்கள் 14850.9
பக்கவாதம் 12639.6
நீரிழிவு நோய் 14727.6
தீ நுண்மம் 11799.9
இன்ஃபுளுவென்சா 13540.5
பெரியம்மை 10420.2
உயிரினம் 11299.5
உருளைப்புழு 13706.1
மெல்லுடலி 14085.0
கணுக்காலி 11264.4
எறும்பு 21344.4
அந்தோபிலா 17502.3
கொசு 15776.1
சிலந்தி 11616.3
நீர்நில வாழ்வன 16380.9
பறவை 14557.5
கோழி 10523.7
மீன் 17294.4
சுறா 11341.8
பாலூட்டி 13857.3
ஒட்டகம் 16029.9
பூனை 12675.6
மாடு 14862.6
நாய் 11916.9
யானை 15053.4
குதிரை 20872.8
செம்மறியாடு 12358.8
கொறிணி 21816.9
வீட்டுப் பன்றி 12541.5
முதனி 16288.2
மனிதர் 11578.5
கடற்பாலூட்டி 11655.0
ஊர்வன 10446.3
தொன்மா 13347.9
ஆர்க்கீயா 13923.9
பாக்டீரியா 15718.5
பூஞ்சை 16980.3
தாவரம் 10810.8
மரம் 13701.6
அதிநுண்ணுயிரி 17565.3
வேதியியல் 21788.1
கனிம வேதியியல் 23397.3
உயிர்வேதியியல் 12965.4
இயக்குநீர் 10671.3
வேதிச் சேர்மம் 14180.4
காரம் (வேதியியல்) 12600.9
தனிமம் 19321.2
தனிம அட்டவணை 19754.1
அலுமினியம் 13941.0
கரிமம் 15618.6
தங்கம் 18031.5
நீரியம் 25672.5
இரும்பு 11682.9
வெள்ளி (தனிமம்) 14254.2
வெள்ளீயம் 15914.7
கரிம வேதியியல் 21696.3
மதுசாரம் 29115.0
கார்போவைதரேட்டு 20889.9
கொழுமியம் 14227.2
மூலக்கூறு 19369.8
பகுப்பாய்வு வேதியியல் 29973.6
இயற்பிய வேதியியல் 11860.2
பனிச்சரிவு 12357.9
தட்பவெப்பநிலை 13454.1
நிலநடுக்கம் 10922.4
நிலவியல் 11935.8
கனிமம் 13795.2
வைரம் 11095.2
தட்டுப் புவிப்பொறைக் கட்டமைப்பு 10098.9
பாறை 11605.5
இயற்கைப் பேரழிவு 24816.6
வெள்ளம் 16477.2
ஆழிப்பேரலை 15766.2
வானிலை 11917.8
முகில் 11574.0
மழை 14880.6
பனித்தூவி 13957.2
சுழல் காற்று 13330.8
வெப்ப மண்டலச் சூறாவளி 12027.6
காற்று 12276.9
இயற்பியல் 24347.7
அணு 16730.1
ஆற்றல் 11736.0
ஆற்றல் காப்பு 13032.9
மின்காந்த அலைகள் 13236.3
அகச்சிவப்புக் கதிர் 14202.0
புற ஊதாக் கதிர் 12473.1
ஒளி 13714.2
நிறம் 11949.3
மரபார்ந்த விசையியல் 10665.9
விசை 11852.1
காந்தப் புலம் 13139.1
ஈர்ப்பு விசை 20217.6
வலிய இடைவினை 10588.5
வலிகுறை இடைவினை 12867.3
காந்தம் 10758.6
திணிவு 12603.6
உலோகம் 18987.3
எஃகு 12402.0
அணுக்கரு பிளவு 20865.6
பொருட்களின் நிலை 11719.8
வளிமம் 13157.1
நீர்மம் 21490.2
பிளாசுமா (இயற்பியல்) 15797.7
திண்மம் (இயற்பியல்) 11408.4
குவாண்டம் இயங்கியல் 14617.8
கதிரியக்கம் 12728.7
பொதுச் சார்புக் கோட்பாடு 11009.7
சிறப்புச் சார்புக் கோட்பாடு 14895.0
குறைக்கடத்தி 11583.9
ஒலி 11281.5
திசைவேகம் 11694.6
ஒளியின் வேகம் 12810.6
வெப்பநிலை 13372.2
நேரம் 11244.6
வெப்ப இயக்கவியல் 12207.6
வெற்றிடம் 12276.9
அளவியல் 13117.5
கிலோகிராம் 15783.3
லிட்டர் 10322.1
மீட்டர் 13311.9
அனைத்துலக முறை அலகுகள் 13448.7
நொடி (கால அளவு) 16217.1
நாட்காட்டி 12519.0
கிரெகொரியின் நாட்காட்டி 15620.4
கடிகாரம் 10603.8
நாள் 11017.8
நேர வலயம் 20608.2
ஆண்டு 13571.1
உணவு 13312.8
வெதுப்பி 16110.9
தானியம் 11221.2
வாற்கோதுமை 12804.3
மக்காச்சோளம் 13282.2
காடைக்கண்ணி 15226.2
நெல் 20222.1
புல்லரிசி 16560.9
சோளம் 12603.6
கோதுமை 21698.1
பாலாடைக்கட்டி 13064.4
சாக்கலேட் 18014.4
தேன் 10814.4
பழம் 10868.4
ஆப்பிள் 20733.3
வாழைப்பழம் 14532.3
திராட்சைப்பழம் 12853.8
சோயா அவரை 13862.7
எலுமிச்சை 12789.9
கொட்டை 12752.1
இறைச்சி, ஊன்தசை 13552.2
சீனி 12099.6
காய்கறி 11542.5
உருளைக் கிழங்கு 11187.9
பியர் 12025.8
காப்பி 12445.2
சாறு 11776.5
பால் (பானம்) 14215.5
தேநீர் 12412.8
வைன் 11302.2
கணிதம் 16284.6
மடக்கை 14697.0
எண் 15202.8
இயற்கணிதம் 17179.2
சிக்கலெண் 13828.5
சமன்பாடு 12737.7
நேரியல் இயற்கணிதம் 15534.9
வடிவவியல் 12918.6
கோணம் 13141.8
பரப்பளவு 13889.7
ஆள்கூற்று முறைமை 10657.8
பை (கணித மாறிலி) 12280.5
பித்தேகோரசு தேற்றம் 27819.0
சமச்சீர்மை 12990.6
முக்கோணவியல் 11250.9
வகையீட்டுச் சமன்பாடு 13736.7
எண்சார் பகுப்பியல் 12401.1
சார்பு 14618.7
முடிவிலி 15181.2
கணித நிறுவல் 11196.0
கணக் கோட்பாடு 11870.1
தொழினுட்பம் 29710.8
உடை 12856.5
பருத்தி 26807.4
பொறியியல் 26082.0
இயந்திரம் 13500.9
திருகாணி 13400.1
சில்லு 10546.2
நீர்ப்பாசனம் 14729.4
ஏர் 11266.2
உலோகவியல் 14639.4
நானோ தொழில்நுட்பம் 13580.1
தொடர்பாடல் 19190.7
நூல் (எழுத்துப் படைப்பு) 10682.1
தகவல் 11839.5
கலைக்களஞ்சியம் 15283.8
ஊடகவியல் 12074.4
நாளிதழ் 14359.5
மக்கள் ஊடகம் 10962.9
அச்சிடல் 13527.9
தொலைபேசி 11597.4
மின்னணுவியல் 10562.4
மின்னோட்டம் 11535.3
அதிர்வெண் 10030.5
மின்தேக்கி 11118.6
மின்தூண்டி 15089.4
திரிதடையம் 19494.9
இருமுனையம் 11471.4
மின்தடையம் 11315.7
மின்மாற்றி 17684.1
கணினி 14197.5
வன் தட்டு நிலை நினைவகம் 13874.4
மையச் செயற்பகுதி 15355.8
தகவல் தொழில்நுட்பம் 15217.2
படிமுறைத் தீர்வு 10899.9
இணையம் 12104.1
மின்னஞ்சல் 10539.9
நிரல் மொழி 12530.7
மென்பொருள் 19418.4
புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் 13176.0
மின்சாரம் 13572.0
அணுக்கரு ஆற்றல் 13327.2
புதைபடிவ எரிமம் 13463.1
உள் எரி பொறி 10892.7
நீராவிப் பொறி 10588.5
நெருப்பு 12381.3
கண்ணாடி 11539.8
காகிதம் 11748.6
நெகிழி 12718.8
மரம் (மூலப்பொருள்) 11103.3
போக்குவரத்து 20070.0
வானூர்தி 10214.1
தானுந்து 13609.8
மிதிவண்டி 10228.5
நீர்மூழ்கிக் கப்பல் 11583.0
கப்பல் 11104.2
தொடர்வண்டி 12203.1
ஆயுதம் 11648.7
வாள் 12006.9
சுடுகலன் 12350.7
அணுக்கரு ஆயுதங்கள் 13054.5
பீரங்கி வண்டி 11474.1
வெடிபொருள் 13460.4
வெடிமருந்து 16096.5
பண்பாடு 11308.5
கலை 13729.5
வரைகதை 10726.2
ஓவியக் கலை 12915.0
ஒளிப்படவியல் 13778.1
சிற்பம் 10168.2
மட்பாண்டம் 10987.2
நடனம் 10462.5
ஒய்யாரம் 12272.4
அரங்கு 12084.3
வனப்பெழுத்து 11255.4
கட்டிடக்கலை 21337.2
வளைவு (கட்டிடக்கலை) 12749.4
பாலம் 10953.0
கால்வாய் 11763.0
அணை 12033.0
குவிமாடம் 10259.1
வீடு (கட்டிடம்) 10686.6
அங்கோர் வாட் 12989.7
கொலோசியம் 11070.9
சீனப் பெருஞ் சுவர் 11431.8
ஈபெல் கோபுரம் 11722.5
எம்பயர் ஸ்டேட் கட்டிடம் 11206.8
ஹேகியா சோபியா 13860.0
பார்த்தினன் 12959.1
கீசா நெக்ரோபொலிசு 11885.4
புனித பேதுரு பேராலயம் 22374.0
தாஜ் மகால் 14474.7
மூன்று ஆழ்பள்ளத்தாக்கு அணை 22982.4
பிரமிடு 11571.3
திரைப்படம் 13418.1
இயங்குபடம் 11528.1
அனிமே 13651.2
தொலைக்காட்சி 13293.0
இசை 11846.7
பாட்டு 10515.6
ஒத்தின்னியம் 12332.7
மின்னணு இசை 11030.4
நூதன முரசு 10199.7
புல்லாங்குழல் 12321.0
கித்தார் 14031.9
கின்னரப்பெட்டி 11087.1
ஊதுகொம்பு 11328.3
வயலின் 10777.5
சதுரங்கம் 21212.1
சூதாட்டம் 11108.7
தற்காப்புக் கலைகள் 11953.8
கராத்தே 12312.9
ஒலிம்பிக் விளையாட்டுக்கள் 14823.0
உடல் திறன் விளையாட்டு 11483.1
தடகள விளையாட்டு 11835.0
தானுந்து விளையாட்டுக்கள் 10613.7
கூடைப்பந்தாட்டம் 13510.8
துடுப்பாட்டம் 14181.3
குழிப்பந்தாட்டம் 11985.3
டென்னிசு 10693.8
பொம்மை 13489.2
வரலாறு 13467.6
தொல் பழங்காலம் 13719.6
கற்காலம் 12388.5
இரும்புக் காலம் 10475.1
பண்டைய எகிப்து 10955.7
உரோமைப் பேரரசு 12817.8
குப்தப் பேரரசு 25025.4
அப்பாசியக் கலீபகம் 11553.3
அறிவொளிக் காலம் 15678.9
அஸ்டெக் நாகரிகம் 11649.6
பைசாந்தியப் பேரரசு 11945.7
சிலுவைப் போர்கள் 22055.4
நூறாண்டுப் போர் 10591.2
மங்கோலியப் பேரரசு 15928.2
மிங் அரசமரபு 12102.3
உதுமானியப் பேரரசு 26685.9
கிறித்தவச் சீர்திருத்த இயக்கம் 10372.5
முப்பதாண்டுப் போர் 14569.2
மறுமலர்ச்சி (ஐரோப்பா) 10116.9
அமெரிக்க உள்நாட்டுப் போர் 12770.1
தென்னாபிரிக்காவின் இனவொதுக்கல் 14154.3
பிரித்தானியப் பேரரசு 24772.5
பனிப்போர் 11714.4
பெரும் பொருளியல் வீழ்ச்சி 11718.0
பெரும் இன அழிப்பு 14238.0
நாட்சி ஜெர்மனி 15030.0
உருசியப் புரட்சி, 1917 10968.3
வெர்சாய் ஒப்பந்தம் 12717.9
வியட்நாம் போர் 13716.0
புவியியல் 12317.4
மாநகரம் 11993.4
கண்டம் 21734.1
காடு 12105.0
மலை 13938.3
பாலைவனம் 12006.9
வட துருவம் 12522.6
பெருங்கடல் 15838.2
ஆறு 12213.0
கடல் 26296.2
தென் துருவம் 18857.7
ஆப்பிரிக்கா 10154.7
அந்தாட்டிக்கா 14325.3
ஐரோப்பா 14255.1
வட அமெரிக்கா 16795.8
ஓசியானியா 11527.2
தென் அமெரிக்கா 20674.8
ஆப்கானித்தான் 25455.6
அல்சீரியா 12621.6
அர்கெந்தீனா 13394.7
ஆஸ்திரியா 15135.3
வங்காளதேசம் 25007.4
சீனா 20325.6
காங்கோ மக்களாட்சிக் குடியரசு 14892.3
கியூபா 15894.0
எகிப்து 11977.2
எத்தியோப்பியா 14668.2
பிரான்சு 11677.5
ஈரான் 12124.8
ஈராக் 14148.0
இத்தாலி 11779.2
யப்பான் 21572.1
மெக்சிக்கோ 11943.9
நெதர்லாந்து 21036.6
நைஜீரியா 13574.7
பாக்கித்தான் 12585.6
போலந்து 15363.0
போர்த்துகல் 12250.8
சவூதி அரேபியா 12086.1
தென் கொரியா 16897.5
எசுப்பானியா 15493.5
சூடான் 12489.3
தன்சானியா 13878.0
தாய்லாந்து 19521.9
துருக்கி 13409.1
உக்ரைன் 16616.7
வத்திக்கான் நகர் 13356.0
வெனிசுவேலா 13875.3
வியட்நாம் 11316.6
ஆம்ஸ்டர்டம் 13134.6
ஏதென்ஸ் 14045.4
பகுதாது 12024.0
பேங்காக் 23962.5
பெய்ஜிங் 11068.2
பெர்லின் 11124.9
பொகோட்டா 10842.3
பிரசெல்சு 20600.1
புவெனஸ் ஐரிஸ் 13158.0
கெய்ரோ 14679.0
கேப் டவுன் 12993.3
திமிஷ்கு 13305.6
தில்லி 17287.2
டாக்கா 27621.9
துபாய் 14812.2
ஆங்காங் 22139.1
ஜகார்த்தா 12916.8
எருசலேம் 23086.8
கராச்சி 19999.8
கின்ஷாசா 12903.3
லாகோஸ் 16601.4
இலண்டன் 23975.1
மத்ரித் 16101.9
மக்கா 14730.3
மெக்சிக்கோ நகரம் 15977.7
மாஸ்கோ 14816.7
நைரோபி 13957.2
பாரிஸ் 12581.1
இரியோ டி செனீரோ 11385.0
உரோம் 15946.2
சென் பீட்டர்ஸ்பேர்க் 16810.2
சாவோ பாவுலோ 16228.8
சியோல் 10426.5
சாங்காய் 12302.1
சிட்னி 15428.7
தெகுரான் 13170.6
தோக்கியோ 19910.7
வியன்னா 15924.6
அமேசான் ஆறு 11097.9
ஆர்க்டிக் பெருங்கடல் 11461.5
அத்திலாந்திக்குப் பெருங்கடல் 11805.3
பால்டிக் கடல் 11315.7
கருங்கடல் 15075.9
கரிபியக் கடல் 11564.1
காசுப்பியன் கடல் 10607.4
காங்கோ ஆறு 12488.4
தன்யூப் ஆறு 13497.3
கங்கை ஆறு 12989.7
பெருந் தடுப்புப் பவளத்திட்டு 14968.8
அமெரிக்கப் பேரேரிகள் 11857.5
இந்தியப் பெருங்கடல் 11387.7
சிந்து ஆறு 11659.5
பைக்கால் ஏரி 12908.7
தங்கனீக்கா ஏரி 11930.4
விக்டோரியா ஏரி 11612.7
நடுநிலக் கடல் 10156.5
மிசிசிப்பி ஆறு 12818.7
நைஜர் ஆறு 13532.4
நைல் 14981.4
வடகடல் 14257.8
அமைதிப் பெருங்கடல் 18054.9
பனாமா கால்வாய் 10815.3
ரைன் ஆறு 14091.3
சுயஸ் கால்வாய் 11622.6
தென்முனைப் பெருங்கடல் 14964.3
வோல்கா ஆறு 13080.6
யாங்சி ஆறு 13561.2
மஞ்சள் ஆறு 13287.6
ஆல்ப்ஸ் 11880.0
அந்தீசு மலைத்தொடர் 11829.6
இமயமலை 14511.6
எவரெசுட்டு சிகரம் 12430.8
கிளிமஞ்சாரோ மலை 11122.2
ராக்கி மலைத்தொடர் 13757.4
சகாரா 11925.0

நீளமான கட்டுரைகள்

தொகு
கட்டுரை நீளம் (பைட்டுகள்)
பியோதர் தஸ்தயெவ்ஸ்கி 35743.5
வில்லியம் சேக்சுபியர் 58977.0
கொலம்பசு 40716.9
அக்பர் 67641.3
பேரரசர் அலெக்சாந்தர் 31688.1
செங்கிஸ் கான் 149276.7
ஜவகர்லால் நேரு 33084.9
இயேசு கிறித்து 63127.8
அறிவாய்வியல் 41967.9
உளவியல் 73098.9
யோகக் கலை 37939.5
கல்வி 36215.1
ஆப்பிரிக்க ஒன்றியம் 53851.5
தென்கிழக்காசிய நாடுகளின் கூட்டமைப்பு 56174.4
ஐரோப்பிய ஒன்றியம் 37070.1
உலக வணிக அமைப்பு 48555.0
கருக்கலைப்பு 30759.3
ஆங்கிலம் 31845.6
எசுப்பானியம் 57200.4
அரபு எழுத்துமுறை 30908.7
இயற்கை 55364.4
புவி 105010.2
ஞாயிறு (விண்மீன்) 42623.1
அண்டம் 87441.3
கருத்தரிப்பு 45140.4
எத்தனால் 73287.0
புற்று நோய் 152309.7
நாட்பட்ட நுரையீரல் அடைப்பு நோய் 135529.2
தடிமன் 30789.9
கால்-கை வலிப்பு 68210.1
நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பி 43877.7
மாரடைப்பு 42622.2
மலேரியா 117232.2
எயிட்சு 110839.5
காச நோய் 37224.0
விலங்கு 30160.8
பூச்சி 45167.4
மலர் 36425.7
காடி 33257.7
செப்பு 63150.3
நைட்ரசன் 80055.9
ஆக்சிசன் 53306.1
புவி சூடாதல் 87222.6
எரிமலை 38969.1
நீர் 65819.7
புள்ளியியல் 30447.0
உயிரித் தொழில்நுட்பம் 37726.2
தானியங்கி 64938.6
வேளாண்மை 79259.4
செயற்கை அறிவுத்திறன் 92667.6
உலகளாவிய வலை 43502.4
சங்கக் கால்பந்து 43344.9
மெசொப்பொத்தேமியா 48593.7
அரபு-இசுரேல் முரண்பாடு 48199.5
பிரெஞ்சுப் புரட்சி 58290.3
தொழிற்புரட்சி 36450.0
முதல் உலகப் போர் 37533.6
இரண்டாம் உலகப் போர் 31907.7
ஆசியா 38956.5
ஆத்திரேலியா 39253.5
பிரேசில் 47224.8
கனடா 34436.7
ஜெர்மனி 53720.1
இந்தியா 53747.1
இந்தோனேசியா 32318.1
இசுரேல் 37449.0
நியூசிலாந்து 47141.1
உருசியா 54753.3
சிங்கப்பூர் 44811.9
தென்னாப்பிரிக்கா 99551.7
சுவிட்சர்லாந்து 107025.3
ஐக்கிய இராச்சியம் 32418.9
அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு 146688.3
இசுதான்புல் 40448.7
கொல்கத்தா 36805.5
லாஸ் ஏஞ்சலஸ் 32038.2
மும்பை 85427.1
நியூயார்க் நகரம் 66256.2
வாசிங்டன், டி. சி. 60050.7